Thematische constituties


Inleiding


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) deelt haar activiteiten op in vijf thematische constituties: de paradigmatische, politieke, economische, morele en esthetische constitutie. Deze constituties geven een overzicht van de domeinen waarmee Ifese zich inlaat. Hieronder lichten we bondig toe wat elke constitutie inhoudt.


Paradigmatische constitutie


De paradigmatische constitutie omvat die ideeën die de wijze bepalen waarop men naar de mens en de wereld kijkt. Het betreft o.a. de epistemologische en de wereldbeschouwelijke opvattingen en de instellingen die deze verspreiden, zoals een universiteit of een nieuwsmedium.

Studiedagen

Colloquia

Symposia

Lezing

Webinars

Diners

Studentenpresentaties


Politieke constitutie


De politieke constitutie omvat die waarden en instituties die de politieke orde vormgeven. Het betreft o.a. de invulling van de grondwet, de democratie en het burgerschap en de instellingen die deze moeten operationaliseren, zoals een parlement of een rechtbank.

Studiedagen

Colloquia

Seminaries

Lezingen

Webinars

Diners

Studentenpresentaties


Economische constitutie


De economische constitutie omvat die waarden en instituties die de economische orde van een samenleving vormgeven. Het betreft o.a. de invulling van het eigendomsrecht, de markt en de vrijhandel en de instellingen die deze moeten operationaliseren, zoals een beurs of een handelsorganisatie.

Studiedagen

Lezingen

Colloquia

Seminaries

Webinars

Diners

Studentenpresentaties


Morele constitutie


De morele constitutie omvat die waarden en instituties die de morele orde vormgeven. Het betreft o.a. de religieuze en levensbeschouwelijke opvattingen en de organisaties die deze operationaliseren, zoals een kerkgemeenschap, loge of protestbeweging.

Studiedagen

Seminaries

Lezingen

Webinars

Diners

Studentenpresentaties


Esthetische constitutie


De esthetische constitutie omvat die waarden en instituties die de kunst mee vormgeven. Het betreft o.a. de stromingen binnen de literatuur, de beeldende kunsten en de architectuur en de organisaties die deze operationaliseren, zoals een opleidingscentrum, een kunstenaarscollectief, een galerij of een theater.

Lezingen

Museumbezoeken

  • 30/10/2021 Schone kunsten Evenementomschrijving
  • 24/09/2022 James Ensorhuis
  • 18/03/2023 Schone kunsten
  • 21/102/203 Plantin-Moretus

Stadswandeling

  • 15/07/2023 Mechelen