Dagelijks Bestuur


Taken


Het dagelijks bestuur is een collegiaal orgaan. Het is verantwoordelijk voor de uitwerking van de onderzoeks-, educatieve en studentenprogramma’s die de raad van bestuur heeft goedgekeurd.

Het dagelijks bestuur kan specifieke taken opdragen en intrekken aan zijn eigen leden of leden van de raad van bestuur. Het benoemt daarnaast ook de Ifese Onderzoekers en de Ifese Vrijwilligers.


Samenstelling


Jitte Akkermans 
Algemeen Directeur

Drs. Jitte Akkermans is als algemeen directeur eindverantwoordelijke voor de werking van de vereniging. Hij waakt daarnaast ook over de studentenprogramma’s, met name de Ifese Montaigne-wedstrijd, de Ifese Studentenpresentaties en de Ifese Leesgroepbegeleiding.

Jitte behaalde aan de Universiteit Antwerpen een master rechten en aan de KU Leuven een bachelor en master economische wetenschappen en een bachelor handelsingenieur. Hij werkte zes jaar als doctoraatsassistent aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, waar hij thans vrijwillig wetenschappelijk medewerker en doctoraatsstudent is. Daarnaast was hij promovendus bij de Ius Commune Onderzoekschool en gastonderzoeker aan het Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht te Heidelberg en het Institut für Recht und Ökonomik van de Universität Hamburg.

.


Vincent Vincke
Hoofd Educatie

Drs. Vincent Vincke is als hoofd educatie verantwoordelijk voor de educatieve programma’s. Offline betreft dat de Ifese Studiedagen, Ifese Seminaries, Ifese Lezingen en Ifese Diners. Online zijn er tevens de Ifese Webinars en Ifese Video’s.

Vincent behaalde een bachelor (2018) en master (2019) in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, en een research master in philosophy (2020) van het interuniversitaire programma van de UGent, UAntwerpen en VUB. Thans doctoreert hij als FWO-aspirant aan het Centre for Logic and Philosophy of Science (CLPS) van de Vrije Universiteit Brussel over het werk en denken van Ludwig Wittgenstein.

.


Max De Schryver
Hoofd Onderzoek

Drs. Max De Schryver is als hoofd onderzoek verantwoordelijk voor de onderzoeksprogramma’s. Daarbij organiseert hij zelf de Ifese Workshops, Ifese Colloquia, de Ifese Beroepsopleidingen en de Ifese Doctoraatsopleidingen.

Max studeerde rechten aan de UGent. Voor zijn masterproef “De nietigheidsleer in het Gerechtelijk Wetboek, een (r)evolutie? De deformalisering van het burgerlijk procesrecht. Over wat rest” won hij de APR-prijs 2019-2020. Thans doctoreert hij aan het Instituut voor Procesrecht van de UGent. Als gastonderzoeker verbleef hij aan het Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law via een door dat instituut toegekende scholarship grant in 2022.

.


Lieven Van de Keere
Hoofd Administratie

Lieven Van de Keere ontfermt zich als hoofd administratie over de administratieve kant van de vereniging. Daartoe maakt hij de jaarverslagen op, verzorgt hij de beschrijving van activiteiten die hebben plaatsgevonden op de website en functioneert hij als secretaris op de vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Lieven groeide op in Mechelen. Hij behaalde een bachelor rechtspraktijk aan AP Hogeschool. Thans studeert hij rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.