Educatieve teksten


Doel


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) wenst geïnteresseerden te introduceren tot ideeën en inzichten uit verschillende humane en sociale wetenschappen. Daartoe publiceert het korte educatieve teksten.

.


Economie


Inflatie
door Dieter Van Esbroeck.

 


Filosofie


Totalitarisme – Hannah Arendt
door Achilles Van Gestel.

 


Geschiedenis


Herfsttij der middeleeuwen – Johan Huizinga
door Dimitri De Roover.

 


Taalkunde


De eerste plurilinguïst – Ulrich Ammon
door Vince Liégeois.

 

 


Kandideren


Kandidaten die zelf een korte educatieve tekst willen uitwerken, nemen contact op met het hoofd publicaties van het instituut, Vince Liégeois (vince.liegeois@ifese.be). Hij zal het onderwerp van de educatieve tekst mee helpen afbakenen. Meer informatie.