Seminarie


Doelstelling


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijk Educatie organiseert bijeenkomsten waarop deelnemers onder begeleiding van een professor met elkaar in gesprek kunnen gaan over een aantal teksten van eenzelfde auteur of stroming. De professor geeft bij elke tekst wat bijkomende toelichting.

Coronarechtspraak


            

Op zaterdag 19 november 2022 vond het seminarie coronarechtspraak plaats in Leuven. Dit seminarie werd begeleid door Willem Verrijdt (praktijklector KU Leuven en rechter bij het Grondwettelijk Hof). De deelnemers bespraken drie teksten waarvan een van de hand is van Willem Verrijdt getiteld: De noodtoestand in het Belgische publiekrecht. De twee andere waren arresten van het Grondwettelijk Hof, het een ging over de wet Civiele Veiligheid en het ander over het uihuiszettingsverbod. Om het seminarie te sluiten gingen we eten in Al Parma.

Meer informatie: evenementomschrijving.


Ontwikkelingseconomie


            

Op zaterdag 28 augustus 2021 bogen de deelnemers van het Ifese Seminarie Ontwikkelingseconomie zich samen met professor Frank Naert (UGent) over de vraag wat landen succesvol maakt. Het seminarie vond plaats in de Paddenhoek te Gent. Dat deden ze met behulp van twee teksten van Acemoglu & Robinson uit Why Nations Fail en The Narrow Corridor; en één tekst van Banerjee & Duflo uit Poor Economics. Afsluiten deden we met een diner in De Abt.

Meer informatie: evenementomschrijving.


Christelijk denken


            

Op zaterdag 10 april 2021 konden de deelnemers van het Ifese Seminarie kennismaken met enkele ideeën uit het christelijk denken onder begeleiding van professor Rob Faesen (KU Leuven). Het seminarie vond plaats op Zoom.

Meer informatie: evenementomschrijving.


 Constant


            

In het Maria Theresia College te Leuven vond op zaterdag 9 november 2019 het Ifese Seminarie over Benjamin Constant plaats. Ter voorbereiding lazen de aanwezigen drie teksten waarin ze kennis konden maken met de ideeën van Benjamin Constant over religie, privacy en constituties. Tijdens het seminarie gaf professor Paul De Hert (VUB en Tilburg University) verdere toelichting over Benjamin Constants levensloop, ideeën en interactie met andere auteurs. De deelnemers konden daarbij hun opmerkingen, vragen en bedenkingen formuleren.

Meer informatie: evenementomschrijving.


Communisme


            

Het Ifese Seminarie Communisme van zaterdag 12 oktober 2019 vond plaats in het Augustinessenklooster te Leuven. Tijdens het seminarie gaf emeritus professor dr. Fernand Tanghe (UAntwerpen) drie lezingen. De eerste lezing handelde over het geleidelijk ontstaan van historisch bewustzijn. De tweede lezing gaf de varianten van historisch bewustzijn en de plaats van de socialistische visie daarin. De laatste lezing besprak de geschiedenis van het reële communisme.

Meer informatie over: video’s en evenementomschrijving.


Rechtseconomie


            


Op zaterdag 27 april 2019 verzamelden de deelnemers van het Ifese Seminarie Law & Economics te Antwerpen om er onder begeleiding van em. prof. dr. Boudewijn Bouckaert (UGent) drie klassiekers uit de rechtseconomische literatuur te bediscussiëren. De eerste tekst was van de hand van Ronald Coase en besprak ‘The Problem of Social Cost’. De tweede tekst van James Buchanan zette ‘The Constitutional Imperative’ uiteen. In de derde tekst, tot slot, maakte Gary Becker een economische analyse van ‘Crime and punishment’.

Meer informatie: evenementomschrijving.


Foucault


            


Zaterdag 11 maart 2017 vond het Ifese Seminarie over Michel Foucault zijn ‘De Geboorte van de Biopolitiek’ plaats te Leuven onder de begeleiding van professor emeritus Fernand Tanghe (UAntwerpen). In de voormiddag werden de hoofdstukken over een liberale bestuurskunde besproken. In de namiddag werden de hoofdstukken over het ordo-liberalisme en het Amerikaanse neo-liberalisme besproken.

Meer informatie: evenementomschrijving.