Vrijwilligers


Taken


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie steunt voor zijn werking op vrijwilligers. Zij ondersteunen de vereniging door specifieke taken op te nemen.

.


Samenstelling


 

Lukas De Coninck
Vrijwilliger

Lukas De Coninck sloot zich in 2023 bij Ifese aan als vrijwilliger. In dit verband is hij betrokken bij de organisatie van educatieve activiteiten omtrent politieke filosofie.

Lukas groeide op in Hoeilaart. Hij behaalde in 2022 een masterdiploma in de moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, met een thesis over Hannah Arendt’s theorie van de politieke actie. Thans studeert hij rechten aan diezelfde instelling.

.


Alexander De Vroede
Vrijwilliger

Alexander De Vroede is sinds 2022 actief als vrijwilliger bij Ifese. Hij organiseert jaarlijks een activiteit in verband met constitutionalisme, verzorgt de publicaties in het Belgisch Staatsblad en zoekt restaurants om gezellig te kunnen napraten na een activiteit.

Alexander groeide op in Galmaarden. Hij studeert rechten aan de Vrije Universiteit Brussel met afstudeerrichting publiekrecht.

.


Alexander Gevaert
Vrijwilliger

Alexander Gevaert is sinds 2023 actief als stagiair bij Ifese. Binnen Ifese zet hij zich in o.a. voor het schrijven van educatieve teksten, het ondersteunen van educatieve activiteiten in de filosofie, ‘Throwback Thursday’-videofragmenten en de aanmaak van audiobestanden van de bestaande lezingen.

Alexander is afkomstig uit Kluisbergen. Hij studeert wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, waar hij ook studentenvertegenwoordiger is in de opleidingscomissie van de vakgroep wijsbegeerte en moraal wetenschappen. Hij is tevens actief in twee studentenverenigingen.
.


Laurie Mottie
Vrijwilliger

Laurie Mottie is sinds 2022 student-onderzoeksassistent bij Ifese en staat mee in voor de teksten van de activiteiten.

Laurie is afkomstig van Antwerpen. Ze studeert rechten aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast engageert ze zich als juridisch consultant waar ze vzw’s helpt met juridische vragen.

.


Kris Panis
Vrijwilliger

Kris Panis werd in 2021 actief als Ifese vrijwilliger. Hij zetelt in het taalkundig comité van het verzamelwerk ‘Wetenschap in Perspectief’. Daarnaast verbetert hij ook de taal van andere teksten van Ifese en de Ifese onderzoekers.

Kris groeide op in Kermt. Hij studeerde Grieks-Latijn-moderne talen in Herk-de-Stad en vervolgens Romaanse taal- en letterkunde (Frans-Italiaans-Portugees) aan de KU Leuven. Thans is hij taalcorrector bij verschillende verenigingen en tijdschriften.

.


Lieven Van de Keere
Vrijwilliger

Lieven Van de Keere sloot zich in 2021 aan bij Ifese als vrijwilliger. Vanaf 2022 verzorgt hij op onze website de beschrijving van activiteiten die hebben plaatsgevonden en stelt hij het jaarverslag op. Daarnaast ondersteunt hij ook het dagelijks bestuur als secretaris.

Lieven groeide op in Mechelen. Hij behaalde een bachelor rechtspraktijk aan AP Hogeschool. Thans studeert hij rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

.


Ruud van Els
Vrijwilliger

Als vrijwilliger bij Ifese, anno 2022, nodigt Ruud van Els denkers uit voor een interviewreeks.

Ruud is afkomstig uit De Mortel in de gemeente Gemert-Bakel (Nederland). Hij heeft in 2022 de research master of philosophy afgerond aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven, een instelling waar hij eerder, na zijn studie levensbeschouwing aan Fontys Hogescholen Tilburg, zijn bachelor en master in de wijsbegeerte bemachtigde. Deze studieloopbaan, een traject dat loopt van levensbeschouwing naar fenomenologie, heeft zijn interesseveld gedemarqueerd. Momenteel verkent hij mogelijkheden om dit fenomenologische interesseveld -bestaande uit thema’s als zingeving, (on)menselijkheid, rituelen, symbolen en de dood- doctoraal uit te werken.

.


Shura Van Dyck
Vrijwilliger

Sinds 2022 is Shura Van Dyck vrijwilliger bij Ifese. Ze is verantwoordelijk voor de nieuwsbrief en adviseert het dagelijk bestuur in de selectie van sprekers over letterkunde en Rusland.

Shura groeide op in Antwerpen. Zij is masterstudent slavistiek en Oost-Europakunde aan de Universiteit Gent. In het kader van haar studies heeft zij een halfjaar gestudeerd aan de Higher School of Economics in Moskou. Ze loopt stage als adviseur op het gebied van immigratie en sociale zekerheid bij een consultancybedrijf.

.


Achilles Van Gestel 
Vrijwilliger

In 2021 werd Achilles Van Gestel vrijwilliger bij Ifese. Eind 2022 werd hij ook opgenomen in de algemene vergadering. Als vrijwilliger ondersteunt hij de Montaigne-wedstrijd als secretaris van de jury. Daarnaast staat hij mee in voor de aankondiging van evenementen via de sociale media kanalen.

Achilles is afkomstig uit het Antwerpse. In 2022 behaalde hij reeds een masterdiploma in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de VUB, met een proefschrift over Hannah Arendt en Zygmunt Bauman. Aan diezelfde universiteit volgt hij nu via een creditcontract het vak ‘Staatsrecht’. Momenteel is hij werkzaam als fractieadviseur bij een politieke partij in het Vlaams Parlement.

.


Jens Van Mieghem
Vrijwilliger

Sinds 2022 is Jens Van Mieghem vrijwilliger bij Ifese. Als secretaris van de Ifese Workshop regelt hij de administratieve aspecten van deze maandelijkse bijeenkomst.

Jens groeide op Schoten, bij Antwerpen. Hij studeert thans geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij is tevens actief in een studentenvereniging.

.


Kandideren


Kandidaten richten hun kandidatuur tot de algemeen directeur van het instituut (jitte.akkermans@ifese.be). Hij zal samen met hen nagaan hoe ze met de hun beschikbare tijd en talenten de educatieve, onderzoeks- of studentenprogramma’s van de vereniging kunnen ondersteunen. De benoeming zelf gebeurt door het dagelijks bestuur. Meer informatie.

.