Onderzoek


ONDERZOEKSPROGRAMMA’S


Ifese Onderzoeksvragen

Ifese focust op die waarden en instituties die mee het verschil in overlevingskansen en levenskwaliteit tussen landen, periodes en gemeenschappen kunnen verklaren.

Meer informatie

.


Ifese Onderzoekers

Ifese voert zijn onderzoeksprogramma’s uit met behulp van eigen en externe onderzoekers.

Meer informatie

.


Ifese Onderzoeksprojecten

Ifese heeft verschillende eigen onderzoekprojecten waarvan de onderzoeksbevindingen worden verspreiden via wetenschappelijk publicaties en lezingen.

Meer informatie

.


Ifese Workshops

Ifese brengt zijn eigen onderzoekers maandelijks bijeen op een Ifese Workshop om hun onderzoeksresultaten met elkaar te delen en te bediscussiëren.

 .

Ifese Colloquia

Ifese biedt zijn onderzoekers elk jaar de kans om hun onderzoeksresultaten te delen op een Ifese Colloquium.

.

Ifese Symposia

Ifese brengt onderzoekers uit verschillende disciplines bijeen om hun inzichten over één waarde/institutie uit te wisselen.

Meer informatie

 


Ifese Boekenreeks

Ifese brengt periodiek een boek ter perse in de boekenreeks ‘In Perspectief’. In deze boeken leest u bijdrages van onderzoekers uit verschillende disciplines in de humane en sociale wetenschappen over eenzelfde thema.

Meer informatie