Doelstelling


Doelstelling


Het Instituut voor Filosofische en Sociaal-wetenschappelijke Educatie is een centrum voor onderzoek en educatie. Het Instituut focust haar onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op die waarden en instituties die mee het verschil in overlevingskansen en levenskwaliteit tussen landen, periodes en gemeenschappen kunnen verklaren.

 


Educatie


Ifese maakt de academische theorie over het ontstaan en verder ontwikkelen van deze waarden en instituties toegankelijk voor een ruimer publiek. Om deze doelstelling te realiseren, organiseert Ifese thematische studiedagen en seminaries. Tijdens deze activiteiten kunnen aanwezigen intra- en interdisciplinair hun interesses in sociaal-wetenschappelijke en filosofische onderwerpen verder uitdiepen. Ze zijn aldus de ideale plaats om inzichten, die zijn verworven buiten het eigen vakgebied, te leren kennen. De video’s van deze activiteiten kan u terugvinden op ons YouTube-kanaal.

 


Onderzoek


Het onderzoeksprogramma organiseert een jaarlijkse workshop waarop onderzoekers uit verschillende disciplines hun inzichten over eenzelfde thema kunnen uitwisselen. Het resultaat van die uitwisseling kunt u daarna terugvinden in de boekenreeks ‘In Perspectief’. Om de interesse voor onderzoek in sociale wetenschappen en filosofie bij studenten aan te wakkeren, organiseert het Instituut ook de Montaigne-essaywedstrijdleesgroepbegeleiding en studentenpresentaties.