Doelstelling


Doelstelling


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie is een centrum voor onderzoek en educatie. Het Instituut focust zijn onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op die waarden en instituties die mee het verschil in overlevingskansen en levenskwaliteit tussen landen, periodes en gemeenschappen kunnen verklaren. Daartoe verricht ze onderzoek naar en onderricht in de paradigmatische, politiek, economische, morele en esthetische constitutie.

 


Onderzoek


Ifese verricht onderzoek via onderzoeksprojecten. Het brengt tevens zijn eigen onderzoekers maandelijks bijeen op een workshop om hun onderzoeksresultaten met elkaar te delen en te bediscussiëren. Het biedt hun eveneens de kans de resultaten van hun onderzoek te delen tijdens een jaarlijks colloquium. Daarnaast organiseert het Instituut een symposium waarop onderzoekers uit verschillende disciplines hun inzichten over eenzelfde thema kunnen uitwisselen. Het resultaat van die uitwisseling kan u daarna terugvinden in de boekenreeks ‘In Perspectief’. Om de interesse voor onderzoek in sociale wetenschappen en filosofie bij studenten aan te wakkeren, organiseert het Instituut ook een wedstrijd, leesgroepbegeleiding en studentenpresentaties.

 


Educatie


Ifese maakt de academische theorie over het ontstaan en verder ontwikkelen van deze waarden en instituties toegankelijk voor een ruimer publiek. Om deze doelstelling te realiseren, organiseert Ifese thematische studiedagen, seminaries, lezingenwebinars en diners. Tijdens deze activiteiten kunnen aanwezigen intra- en interdisciplinair hun interesses in sociaalwetenschappelijke en filosofische onderwerpen verder uitdiepen. Ze zijn aldus de ideale plaats om inzichten, die zijn verworven buiten het eigen vakgebied, te leren kennen. De video’s van deze activiteiten kunt u terugvinden op ons YouTube-kanaal. Daarnaast vindt u op de website ook korte educatieve teksten.