Webinar


Doel


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijk Educatie biedt online tweespraken en lezingen.

 


Seksismewet


    

Ifese organiseerde een webinar over seksime op woensdag 26 april 2023. Prof. dr. Liesbet Stevens (KU Leuven) plaatste de seksimewet in haar maatschappelijk context. Vervolgens analyseerde prof. dr.  Jogchum Vrielink (Université Saint-Louis & KU Leuven) diezelfde wet vanuit een grondwettelijk oogpunt. Het webinar werd afgesloten met een panelgesprek gemodereerd door drs. Jitte Akkermans (KU Leuven).

Meer informatie: video en evenementsomschrijving.


Stikstof


    

Op maandag 13 maart 2023 organiseerde Ifese een webinar over stikstof. Prof. dr. Geert Van Hoorick (UGent) besprak het Vlaamse stikstofarrest en -akkoord. Zijn collega prof. dr. Chris Backes (Universiteit Utrecht) vergeleek de Vlaamse regelgeving en rechtspraak met die uit Nederland en Duitsland. Drs. Simon Vanhove (KU Leuven) modereerde het webinar.

Meer informatie: video en evenementsomschrijving.


Publieke Financiën


    

Op dinsdag 21 februari 2023 verwelkomde Ifese twee emeriti professoren voor een webinar over de huidige stand van zaken van de Belgische publieke financiën. Te gast waren aldus em. prof. dr. Paul De Grauwe (LSE en KU Leuven) en em. prof. dr. Frank Naert (UGent). Drs. Dieter Van Esbroeck (KU Leuven) verzorgde de moderatie.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Dieren in het recht


    

Donderdag 26 januari organiseerde Ifese zijn eerste evenement van 2023. Het centrale thema van deze webinar was het juridisch statuut van dieren in het recht. Prof. dr. Hendrik Schoukens (UGent) besprak de terugkeer van wilde dieren in onze contreien en de reactie van de rechtspraak hierop. Daarna wierp dr. Eva Bernet Kempers haar licht op welke rol dieren spelen in het privaatrecht. Het webinar werd gemodereerd door drs. Max  De Schryver (UGent).

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


De Beleidsovereenkomst


    

Vrijdag 24 juni 2022 verwelkomde Ifese dr. Steven Verbeyst (KU Leuven) en prof. dr. Kris Wauters (UC Louvain). Zij verzorgden elk een uiteenzetting over het juridisch statuut van de beleidsovereenkomst. Er waren tweeënvijftig gegadigden die aan het webinar deelnamen.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Oorlogsrecht


    

Op dinsdag 3 mei 2022 onderhield Ifese een webinar met em. prof. dr. Christine Van den Wyngaert (Universiteit Antwerpen) over oorlogsrecht. Drs. Jitte Akkermans (KU Leuven) begeleide webinar.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Energieprijzen


    

Woensdag 9 maart 2022 organiseerde Ifese een webinar over energieprijzen waarbij we prof. dr. Johan Albrecht (UGent) en prof. dr. Frederik Vandendriessche (UGent) aan het woord lieten. Het webinar werd gemodereerd door drs. Simon Vanhove (KU Leuven).

Meer informatie: video en evenementenomschrijving 


Inflatie


    

Op maandag 21 februari 2022 had Ifese de eer om em. prof. dr. Paul De Grauwe (LSE en KU Leuven) en prof. dr. Lex Hoogduin (Rijksuniversiteit Groningen) aan het woord te laten over inflatie. Drs. Dieter Van Esbroeck (KU Leuven) verzorgde de moderatie.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Wetenschapsfilosofie


    

Zaterdag 6 november 2021 spraken em. prof. dr. Jean Paul Van Bendegem (VUB) en prof. dr. Katrien Schaubroeck (UAntwerpen) op ons webinar over ‘Wetenschap, filosofie en de coronacrisis’ . De tweespraak werd gemodereerd door drs. Vincent Vincke (VUB).

Meer informatie: video en evenementomschrijving.


Dekolonisatie


    

Woensdag 12 mei 2021 spraken drs. Dries Glorieux (King’s College London) en drs. Maxim Smets (KU Leuven) op het Ifese Webinar over dekolonisatie. Mats Cuvelier (Ifese) begeleide het webinar.

Meer informatie: video en evenementomschrijving.


Privacy & gezondheidsdata


    

Zaterdag 24 april 2021 spraken  prof. dr. Mahsa Shabani (UGent) en dr. Luca Marelli (KU Leuven) op het Ifese Webinar over privacy en gezondheidsdata. Drs. Max Deschryver (UGent) modereerde het webinar.

Meer informatie: evenementomschrijving.


Homonegativiteit


    

Woensdag 14 april 2021 spraken prof. dr. Alexis Dewaele (UGent) en prof. dr. Pieter Adriaens (KU Leuven) op het Ifese Webinar over homonegativiteit. Drs. Jitte Akkermans (KU Leuven) modereerde de tweespraak.

Meer informatie: video en  evenementomschrijving.


Populisme


    

Woensdag 31 maart 2021 spraken prof. dr. Stefan Rummens (KU Leuven) en prof. dr. Georgi Verbeeck (KU Leuven & Maastricht University) o.b.v. drs. Vincent Vincke (VUB) op het Ifese Webinar over populisme.

Meer informatie over: video en evenementomschrijving.


Rechtslinguïstiek


     

Het vijfde Ifese Webinar vond plaats op vrijdag 19 maart 2021. Hierbij kwamen 35 geïnteresseerden luisteren naar een tweespraak met prof. dr. Laurent Gautier (Universiteit van Bourgondië) en prof. dr. Karl Hendrickx (UAntwerpen) over rechtslinguïstiek. Drs. Vince Liégeois (Universiteit van Bourgondië & Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) begeleide dit webinar.

Meer informatie over: video en evenementomschrijving.


Joegoslavische Oorlogen


     

Het vierde Ifese Webinar greep plaats op zondag 14 maart 2021. Hierbij kwamen 71 geïnteresseerden luisteren naar een tweespraak tussen em. prof. dr. Chris Van den Wyngaert (UAntwerpen) en dr. Ana Milošević (KU Leuven) over de Joegoslavische oorlogen. Centraal stonden hier de oorlogstribunalen en de herdenkingscultuur in de Balkan. Mats Cuvelier (Ifese) modereerde het webinar.

Meer informatie over: video en evenementomschrijving.


Vrijheid van Meningsuiting


     

Het derde Ifese Webinar vond plaats op zaterdag 20 februari 2021. Daarbij kwamen meer dan 80 geïnteresseerden luisteren naar een tweespraak tussen professor Koen Lemmens (KU Leuven & VUB) en professor Maarten Boudry (UGent) over vrijheid van meningsuiting. Centraal hier was het discours rond de limieten van vrijheid van meningsuiting, waarop zowel een juridische als filosofische blik werd geworpen. Drs. Vincent Vincke (VUB) verzorgde de moderatie van dit webinar.

Meer informatie over: video en evenementomschrijving.


Grondwet


     

Het tweede Ifese Webinar vond plaats op donderdag 4 februari 2021. Daarbij kwamen meer dan 100 geïnteresseerden luisteren naar een tweespraak tussen professor Cathy Berx (UAntwerpen) en professor Stefan Sottiaux (KU Leuven) over de grondwettigheid van de coronamaatregelen. Daarbij werden zowel de proportionaliteit en legaliteit van de maatregelen besproken als de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeentes, provincies, gewesten, gemeenschappen en federatie enerzijds en de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht anderzijds. Het webinar werd gemodereerd door drs. Jitte Akkermans (KU Leuven).

Meer informatie over: video en evenementomschrijving.


Politiegeweld


         

Op zaterdag 14 november 2020 vond het eerste webinar van Ifese plaats. Met bijna 80 aanwezigen was het meteen een schot in de roos. Dit webinar was een tweespraak tussen professor Marc Cools (UGent & VUB) en professor Jelle Janssens (UGent) o.b.v. Kwinten Franckaert (Ifese) over politiegeweld. De eerste zette het ontstaan van de politie en de organisatie ervan uiteen. Hij maakte daarbij ook een vergelijking met de Verenigde Staten van Amerika en Frankrijk. De tweede lichtte toe welke persoonlijke en omgevingsfactoren het politiegeweld meer waarschijnlijk maakten. Hij ging daarnaast ook in op de taken die de politie moet vervullen, opleidingen die de agenten genieten en tijdsdruk die ze ervaren. Beiden gingen in de vragenronde in op actuele onderwerpen.

Meer informatie over: video en evenementomschrijving.