Webinar Volksberoep


WEBINAR VOLKSBEROEP


Op dinsdag 12 september 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over het volksberoep met prof. dr. Patricia Popelier (Universeit Antwerpen) en prof. dr. Koen Lemmens (KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel). De activiteit zal online plaatsvinden en vangt aan om 19u. De activiteit is erkend als een beroepsopleiding bij de Orde van Vlaamse Balies voor twee punten en het Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen.

.


Thema


Tijdens het webinar buigen de twee sprekers zich over de vraag op welke wijze het in een democratische rechtstaat wel en niet gepast is beslissingen van rechtscolleges (zoals het Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Hof van Justitie als Europees Hof voor de Rechten van de Mens) via een democratisch proces bij te sturen. Het tracht daartoe de deelnemers een beter inzicht te verschaffen in de verschillende wijzen waarop dat nu reeds gebeurt bij ons en in het buitenland en wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende voorstellen die thans circuleren, zoals het volksberoep en de beperking van duurtijd van de ambtstermijnen van rechters.

 


Programma


19.00u – 19.05u Welkomstwoord

19.05u – 19.45u Prof. dr. Patricia Popelier (Universiteit Antwerpen).

19.45u – 20.25u Prof. dr. Koen Lemmens (KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel).

20.25u – 20.45u Panelgesprek gemodereerd door drs. Jitte Akkermans (KU Leuven)

20.45u – 21.00u Vragenronde

.


Inschrijven


Advocaten of magistraten die dit webinar willen volgen in het kader van hun permanente vorming, moeten zich inschrijven via onze partner, Gandaius, via deze link.

Andere deelnemers kunnen zich reeds inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag voor het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Sprekers


Prof. dr. Koen Lemmens studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Nadien behaalde hij zijn doctoraat aan het Europees Universitair Instituut te Firenze. Thans is hij professor aan de KU Leuven en VUB. Daar doceert hij Europees en internationaal mensenrechtenrecht, grondwettelijk recht, mediarecht en persrecht. Zijn onderzoek focust op de mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, het Belgisch constitutioneel recht en procedures voor het Belgisch Grondwettelijk Hof en Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Professor Lemmens is naast zijn academische activiteiten ook advocaat aan de Brusselse Balie. Zijn opinie over actuele gebeurtenissen kan u terugvinden in De Morgen, Knack en De Standaard en op Twitter.

Prof. dr. Patricia Popelier studeerde aan de Universiteit Antwerpen en promoveerde in 1997 tot doctor in de rechten met het proefschrift Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving. Thans is ze gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en is ze lid van de onderzoeksgroep Overheid en Recht, waar ze tevens woordvoerder is. Professor Popelier doceert de vakken grondwettelijk recht en wetgevingsleer. Haar onderzoek focust voornamelijk op federalisme, constitutionele principes en wetgevingsleer.