Leesgroepbegeleiding


Doelstelling


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie vzw (Ifese) wil studenten kennis laten maken met de teksten van gerenommeerde auteurs die schreven over de waarden en instituties die het leven van mensen mogelijk maken en de moeite waard om geleefd te worden.

 


Begeleiding


Het Instituut voorziet daartoe in begeleiding voor leesgroepen die worden ingericht door andere organisaties. De begeleider zal samen met de deelnemers de geselecteerde tekst bespreken aan de hand van een reeks vragen die hij op voorhand beschikbaar stelt aan de deelnemers.

 


Teksten en begeleiders


Voor meer informatie kan u onze algemeen directeur Jitte Akkermans contacteren (jitte.akkermans@ifese.be). Hij bekijkt dan samen met u welke begeleider en tekst zou aansluiten bij de noden van uw organisatie.