Contact


Sociale media


U kan Ifese vzw terugvinden op volgende sociale media:

 


Vereniging


Het ‘Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie vzw’ (afgekort ‘Ifese vzw’) is een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0893. 376. 433. Voor het rechtspersonenregister (rpr) klopt u aan bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen. Het BTW-nummer BE 0893.376.433 (kleine onderneming, vrijgesteld van BTW).
.

Zetel


U kan het Instituut per post bereiken door uw brieven te richten aan:

Ifese vzw
Elektriciteitsstraat 29 bus 204
B-2800 Mechelen
België

 


Contact


Voor vragen en opmerkingen kan u terecht op onze website of een e-mail sturen:

www.ifese.be
info@ifese.be