Over ons


OVER ONS


Ifese Doelstellingen

Ifese is een centrum voor onderzoek en educatie. Het focust zijn onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op die waarden en instituties die mee het verschil in overlevingskansen en levenskwaliteit tussen landen, periodes en gemeenschappen kunnen verklaren.

Meer informatie


Ifese Bestuur

Ifese heeft een algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur. Deze organiseren de onderwijs-, onderzoeks- en studentenprogramma’s.

Meer informatie

 


Ifese Geschiedenis

Ifese rolde na zijn startactiviteit geleidelijk verschillende programma’s uit.

Meer informatie

 


Ifese Jaarverslagen

Ifese publiceert jaarlijks een jaarverslag op Issuu.

Meer informatie

 


Ifese Contactgegevens

Ifese is een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht. Ze is aanwezig op verschillende sociale media.

Meer informatie