Bestuur


Bestuursleden


Glenn

Glenn L’hoëst is de voorzitter van ons Instituut. Hij studeerde met een topsportstatuut rechten aan de Universiteit Hasselt en Maastricht University, waar hij een master in de rechten en vennootschapsrecht behaalde. Momenteel is hij actief als corporate advocaat aan de balie van Brussel.

 

 


Prof. dr. Niels Appermont is de academisch directeur van Ifese. In die hoedanigheid is hij voorzitter van de jury van de Montaigne-essaywedstrijd. Niels studeerde rechten aan de UHasselt, KU Leuven en NYU School of Law. Hij doctoreerde in 2017 als aspirant van het FWO – Vlaanderen op een proefschrift getiteld ‘Een juridisch kader voor de (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen van buitenlandse trusts’. Professor Appermont doceert thans economisch recht aan de UHasselt.

 


Drs. Jitte Akkermans organiseert als ondervoorzitter jaarlijks enkele studiedagen, seminaries en webinars. Daarnaast maakt hij deel uit van de jury van de Montaigne-essaywedstrijd.  Jitte behaalde aan de Universiteit Antwerpen een master rechten en aan de KU Leuven een bachelor economische wetenschappen en een bachelor handelsingenieur. Thans werkt hij als doctoraatsassistent aan de faculteit rechtsgeleerdheid van die laatste universiteit. Hij is tevens promovendus bij de Ius Commune Onderzoekschool.

 


Drs. Vincent Vincke is sinds 2018 secretaris bij Ifese. Hij zet sinds 2016 als bestuurslid mee zijn schouders onder de organisatie van de studiedagen. Vincent behaalde een bachelor (2018) en master (2019) in de Wijsbegeerte en de Moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, en een Research Master in Philosophy (2020) van het interuniversitaire programma van de UGent, UAntwerpen en VUB. Thans doctoreert hij als FWO-aspirant aan het Centre for Logic and Philosophy of Science (CLPS) van de Vrije Universiteit Brussel over het werk en denken van Ludwig Wittgenstein.

 


Drs. Vince Liégeois is sinds 2019 bestuurder van Ifese en editor van de boekenreeks ‘In Perspectief’. Hij studeerde Taal- en Letterkunde Duits-Italiaans aan de UGent en specialiseert zich in discours tradities, wetenschapscommunicatie en semantiek. Hij was onder meer scientific assistant aan de Università degli Studi di Perugia en deed verder nog een Erasmus aan de Università degli Studi di Verona. Thans werkt hij aan een dubbeldoctoraat aan de Université de Bourgogne en Heinrich-Heine Universität Düsseldorf.

 


Drs. Max De Schryver werd in 2019 tot de raad van bestuur van de vzw verkozen. Hij verzorgt als webmaster de website, de nieuwsbrief en sociale media van Ifese. Max studeerde rechten aan de UGent. Thans doctoreert hij aan het Instituut voor Procesrecht van de UGent. In 2018-19 was hij tevens bestuurslid bij B2S Gent.

 

 


Drs. Pieter Daem doctoreert thans aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven. Eerder volgde hij de onderzoeksmaster in de rechten in Leuven, ging hij op uitwisseling aan Northwestern Pritzker School of Law in Chicago en was hij hoofdredacteur van het juridisch-wetenschappelijke tijdschrift Jura Falconis. Hij was van 2017 tot 2018 secretaris van Ifese en is er sindsdien bestuurder.

 


Drs. Dieter Van Esbroeck won in 2019 de Montaigne-essaywedstrijd van Ifese. Daarop trad hij toe tot het bestuur van Ifese. Datzelfde jaar rondde hij zijn master handelsingenieur af aan de KU Leuven na een semester aan Paris Dauphine. Dieter werkt thans aan een doctoraat in de economie aan de KU Leuven.

 

 


Drs. Dries Van Thielen vervoegde het bestuur in 2020. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en Universität Bielefeld. Thans is hij als vrijwilliger verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en het Parijse Institut Coppet waar hij als doctorandus onderzoek verricht. Zijn onderzoek focust op de Parijse economische school en in het bijzonder het netwerk van de Belgische econoom Gustave de Molinari (1819-1912). Zijn geannoteerde vertaling van Molinari’s ‘Over de productie van veiligheid’ werd in 2019 gepubliceerd.

Drs. Simon Vanhove is sinds 2019 bestuurslid. Hij doctoreert in het energierecht en volgt ook enkele vakken kunstwetenschappen. Hij behaalde een bachelor (Université de Namur, 2015) en een master (KULeuven 2017) in de rechten.

 

 


Simen

Dr. Simen Akkermans zetelt in de raad van bestuur. Hij organiseert het jaarlijkse Nieuwjaarsbuffet. Simen is industrieel ingenieur van opleiding. Hij behaalde in 2018 een doctoraat in de ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven waar hij werkt als wetenschappelijk onderzoeker.

 

 


Dr. Jari Vanroy zet zich in als bestuurslid van onze vereniging. Hij zetelt als secretaris in de jury van de Montaigne-essaywedstrijd. Tot 2017 was hij tevens verantwoordelijk voor het ledenbeheer. Hij behaalde in 2017 een doctoraat aan de Katholieke Universiteit Leuven met een proefschrift over motivatie voor fysieke activiteit bij ouderen. Thans werkt doctor Vanroy aan het Sint-Romboutscollege Mechelen en traint hij de jonge doelmannen van KV Mechelen.

 


Pierre Caron is onze penningmeester sinds 2017. In 2016 was hij ook al bestuurslid. Hij studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Hasselt en Finance aan Maastricht University. Na zijn studies ging hij aan de slag als auditor.

 

 


Davy Dirix is bestuurslid bij Ifese. Sinds 2017 is hij tevens de communicatiedirecteur van het Instituut. Davy heeft een bachelor politiek wetenschappen en een master sociologie van de KU Leuven. Hij werkt als Communications Manager.

 

 


Benedict Vanlanduyt is sinds 2016 bestuurder van het Instituut en sedert 2017 verantwoordelijk voor het ledenbeheer. U kan bij haar terecht met al uw vragen in verband met de vriendschap of het lidmaatschap van onze vereniging. Benedict behaalde een bachelor in de wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar ze de master in de rechten combineert met de master in de wijsbegeerte. Benedict was actief bij VVN Youth Leuven (UNYA Leuven) en is op dit moment hoofdredacteur van het rechtswetenschappelijk tijdschrift Jura Falconis.


Manon Pellegrims trad toe tot het bestuur in 2020 en is sindsdien de juridisch directeur van Ifese. Ze ontfermt zich over de opvolging van de juridische verplichtingen van de vereniging. Manon studeert rechten aan de Universiteit Antwerpen. Ze zit thans in het laatste jaar van haar master rechten en specialiseert zich in fiscaal- en burgerlijk recht. Het onderzoek voor haar masterproef handelt over de duurbescherming van de pachtwetgeving waarbij ze ook beleidsvoorstellen zal doen voor een nieuw Vlaams Pachtdecreet.

Thomas

Thomas Verhulst ondersteunt de werking als bestuurslid. Thomas staat in voor de video-opname van onze activiteiten. Thomas werkt als programmeur.

 

 

 


Mats Cuvelier zetelt sinds 2017 in het bestuur van Ifese. Hij is advocaat en studeerde aan de Universiteit Gent en New York University School of Law.

 

 

 


Dries

Dries De Maesschalck ondersteunt de vereniging als bestuurslid. Hij heeft een master in de nucleaire fysica van de KU Leuven en werkt als Data Analyst.

 

 

 

 


Benjamin Dossche werd in 2019 tot de raad van bestuur van de vzw verkozen. Hij studeert rechten aan de UGent. In 2018 won hij op de jaarlijkse interuniversitaire VVN Model United Nations de UGent diplomacy award.

 

 

 


Kwinten Franckaert werd in 2019 bestuurder bij Ifese. Hij overziet de boekenverkoop. Kwinten studeert sinds 2016 rechten aan de Universiteit Antwerpen en volgt daarnaast vakken wijsbegeerte.

 

 

 


Christophe Janssens is bestuurder van de vzw sinds 2019. Hij behaalde zijn master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en was er medeoprichter van Brussels Law School Consultancy vzw. Thans is hij werkzaam als advocaat-stagiair aan de balie van Brussel. Hij is tevens als pedagogisch medewerker verbonden aan de vakgroep Privaat- en Economisch Recht van de Vrije Universiteit Brussel.

 

 


Xavier

Xavier Meulders  is bestuurslid van Ifese. Hij studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen (2011) en aan de Katholieke Universiteit Leuven (2014), waar hij afstudeerde met een dissertatie over het statuut van het waarheidsbegrip in de filosofie van Franz Brentano (1838-1917). Thans is hij werkzaam in de private sector.

 

 


Andreas Van Paemel werd in 2019 verkozen tot bestuurder van de vzw. Hij is student rechten aan de UGent en is voorzitter van een Gentse studentenvereniging.

 

 

 


Simon Van Poucke was tot 2017 als secretaris verantwoordelijk voor de verslagen van onze vzw. Thans ondersteunt hij de vzw als bestuurder. Simon zetelt sinds 2019 in de gemeenteraad van Nazareth.

 

 

 


Joeri Vandendriessche is sinds 2019 bestuurder van Ifese vzw. Hij behaalde een master rechten aan de Universiteit Antwerpen en studeert nu economische-wetenschappen aan de KU Leuven. Als student-ondernemer is hij naast zijn studies ook bezig met zijn eigen start-up.