Mensen


MENSEN


 

Ifese Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitwerking van de onderzoeks-, educatieve en studentenprogramma’s die de raad van bestuur heeft goedgekeurd.

Meer informatie

 


Ifese Raad van Bestuur

De raad van bestuur bepaalt de strategie volgens welke het statutair doel wordt nagestreefd. Verschillende van zijn leden zijn tevens opdrachthouders van specifieke taken die door het dagelijks bestuur aan hen gedelegeerd werden.

Meer informatie


Ifese Algemene Vergadering

De algemene vergadering bepaalt zowel het doel als de werkwijze van de vereniging. Het benoemt en controleert de raad van bestuur en de financiën van de vereniging.

Meer informatie

 


Ifese Vrijwilligers

Tot slot steunt Ifese voor zijn werking ook op vrijwilligers. Zij ondersteunen de vereniging door specifieke taken op te nemen.

Meer informatie