Video


Doel

Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijk Educatie maakt de video’s van lezingen gegeven tijdens zijn educatieve activiteiten maximaal toegankelijk op zijn YouTube-kanaal.


 Ifese Lezing Stefan Zweig & Robert Musil


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Bart Philipsen over “Stefan Zweig”.
 • Gunther Martens over “Robert Musil”.


 Ifese Lezing Rerum Novarum


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Dimitri De Roover over “Rerum Novarum”.


 Ifese Lezing Kerkelijk en Romeins recht in de rechtspraktijk van het Ancien Régime


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Wouter Druwé over “Kerkelijk en Romeins recht in de rechtspraktijk van het Ancien Régime”.


 Ifese Seminarie Ontwikkelingseconomie (2de ed.)


Volledig seminarie: website en YouTube.

 • Frank Naert “Introductie ontwikkelingseconomie”. (youtube)
 • Frank Naert bespreking “Gambling on Development”. (youtube)
 • Frank Naert kritiek “Gambling on Development”. (youtube)
 • Frank Naert bespreking “Development as Freedom”. (youtube)
 • Frank Naert kritiek “Development as Freedom”.(youtube)
 • Frank Naert bespreking “The Mystery of Capital” (youtube)
 • Frank Naert kritiek “The Mystery of Capital” (youtube)
 • Frank Naert “Conclusie ontwikkelingseconomie” (youtube)


 Ifese Webinar Verlichtende Duivelspacten


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Benjamin De Vos over “Het Duivelspact als een streven naar kennis: van het vroege Christendom tot de Verlichting”.


Ifese Lezing Constitutionele Identiteit Oostenrijke Nederlanden


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Frederik Dhondt over constitutionele identiteit in de Oostenrijkse Nederlanden.


Ifese Lezing Schumpeter


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Dieter Van Esbroeck over Schumpeter.


Ifese Martin Heidegger


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Em. prof. dr. Dirk De Schutter (KU Leuven) over Martin Heideggers werk ‘De vraag naar de techniek’.


Ifese Lezing Oostendse compagnie en slavernij


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Wim De Winter over de Oostendse compagnie en slavernij


Ifese Lezing Technocratie of Democratie


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Stefan Rummens over technocratie of democratie.


Ifese Lezing Italiaans Humanisme


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Ide François over Italiaans Humanisme.

Ifese Lezing Vermogensbelasting


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Mark Delanote over vermogens(inkomsten)belastingen in binnen- en buitenland.
 • Pieter Van Rymenant over economische effecten van vermogensbelastingen.


Ifese Lezing Karl Popper


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Jan Heylen over Karl Popper.


Ifese Lezing Justitiehoven en de macht


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Prof. dr. Alain Wijffels over justitiehoven en de macht.


Ifese Webinar Openbare orde


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Prof. dr. Ludo Cornelis en dr. Frédéric Dupon over de openbare orde.

Ifese Webinar Mensenrechten


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Prof. dr. Catherine Van de Heyning over ‘Privacy en Veiligheid’.
 • Dr. Deborah Casalin over ‘Mensenrechten en klimaatontheemding/-migratie’


Ifese Webinar Individualisme in de Russische literatuur


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Sander Brouwer over Individualisme in de Russische literatuur


Ifese Seminarie Beleid van de rechter


Volledige reeks lezingen met Matthias Storme: website en YouTube.

 • Algemeen overzicht
 • Systeemdenken, gesystematiseerd probleemdenken en waardedenken
 • Subjectief, objectief, transsubjectief en geobjectiveerd waardedenken


Ifese Webinar Volksberoep


Volledige reeks lezingen: website en YouTube.

 • Patricia Popelier en Koen Lemmens over het volksberoep


Ifese Colloquium 2023


Volledige reeks lezingen: website en YouTube.

 • Joeri Vandendriessche over Digitaal geld en het juridisch speelveld
 • Simon Vanhove over Waterstof is niet langer kleur- en geurloos. Enkele licht ontvlambare opmerkingen
 • Max De Schryver over De rechter en het toekomstgericht procesrecht
 • Johan Van de Voorde over De verkrijgende verjaring van de familienaam
 • Jitte Akkermans over Constitutionele beperkingen op overheidsschuld
 • Dieter Van Esbroeck over Het komen en gaan van topbedrijven


Ifese Studentenpresentatie Heidegger over ruimte


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Ruud van Els over Heidegger over ruimte


Ifese Studentenpresentatie Dierwaardigheid


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Johannes Derboven over dierwaardigheid


Ifese Studentenpresentatie Burgerlijke ongehoorzaamheid


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Rowan Brouwers over burgerlijke ongehoorzaamheid


Ifese Studentenpresentatie Schorsing van de grondwet


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Arne Van Meerbeeck over de schorsing van de grondwet


Ifese Lezing Koloniale Propaganda


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Idesbald Goddeeris over koloniale propaganda


Ifese Lezing Subsidiariteit


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Hendrik Moeys over over de historische en politiek filosofische wortels van het subsidiariteitsprincipe


Ifese Studiedag Ontwikkelingseconomie


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Dorien Emmers over ‘De economische ontwikkeling en recente politieke hervormingen in China’
 • Erik Buyst over ‘De economische ontwikkeling van België’
 • Stefan Dercon  over zijn recente boek ‘Gambling on Development’


Ifese Webinar Seksismewet


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Liesbet Stevens over de seksismewet binnen een maatschappelijke context
 • Jogchum Vrielink over de seksismewet binnen eengrondwettelijk kader


Ifese Lezing Hans Kelsen


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Philippe Gérard over Hans Kelsen


Ifese Lezing Vrijmetselarij


Volledige reeks lezingen: website en YouTube.

 • Rik Pinxten over ‘Vrijmetselarij vanuit een antropologische analyse.’
 • Jeffrey Tyssen over ‘De Belgische vrijmetselarij, voorhoede van een streven naar laïcisering in de 19de eeuw’.


Ifese Lezing Middeleeuws Constitutionalisme


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Jelle Haemers over ‘Middeleeuws Constitutionalisme.’


Ifese Lezing Stikstof


Volledige reeks lezingen: website en YouTube.

 • Geert Van Hoorick over ‘In de ban van het stikstofarrest in Vlaanderen.’
 • Chris Backes over  ‘Kan stikstof ook anders? Enkele vergelijkende opmerkingen over het juridisch kader in Nederland en Duitsland.’


Ifese Lezing Burgerschap


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Patrick Loobuyck over ‘burgerschap’


Ifese Webinar Publieke Financiën


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Paul De Grauwe en Frank Naert over Belgische publieke financiën


Ifese Lezing Wittgenstein en de Wiener Kreis


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Fons Dewulf, Wim Vanrie en Jean Paul Van Bendegem over Wittgenstein en de Wiener Kreis


Ifese Webinar Dieren in het recht


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Hendrik Schoukens over “Het juridisch statuut van wilde dieren en hun habitat”
 • Eva Bernet Kempers over “Dieren in het privaatrecht”


Ifese Lezing Freud


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Jens De Vleminck over “Freud”


Ifese Lezing Austrofascisme


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Georgi Verbeeck over “Austrofascisme”


Ifese Lezing De morele grondslagen van de markt


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Wim Decock over “De morele grondslagen van de markt”


Ifese Studiedag Democratie 


Volledige reeks lezingen: website en YouTube.

 • Herman De Dijn over ‘Spinoza over staat en democratie’ (YouTube)
 • Fernand Tanghe over ‘Tocqueville over de democratie’ (YouTube)
 • Panelgesprek met Herman De Dijn en Fernan Tanghe (YouTube)


Ifese Colloquium 2022


Volledige reeks lezingen: website en YouTube.

 • Vince Liégeois over “Inter-Spreker Variatie in audiovisuele weerberichten. Een corpusgebaseerde analyse”
 • Vincent Vincke over “Wittgensteins Cambridge-lezingen van 1933 en de plaats van ‘esthetische regels’ Schommelen tussen de calculus- en de antropologische benadering” (YouTube)
 • Max De Schryver over “De traditie als motief bij de interpretatie van nieuwe regels in het burgerlijk procesrecht” (YouTube)
 • Simon Vanhove over “Kerntaken van de distributienetbeheerder in België en Nederland” (YouTube)
 • Jitte Akkermans over “Informatierechten en begrotingsbevoegdheid van het parlement bij de redding banken en overheden” (YouTube)
 • Pieter Daem over “Interne werking van het internationaal investeringsrecht” (YouTube)


Ifese Studentenpresentaties 2022


Volledige reeks studentenpresentaties: website en YouTube.

 • Quinten Jacobs over asymmetrisch beleid.
 • Vince Liégeois over Belgisch-Duitse rechtstaal.
 • Corneel Debusscher over rechtsstaatvereiste.
 • Vincent Vincke over Wittgenstein. (YouTube)
 • Jitte Akkermans over Hercodificaties. (YouTube)


Ifese Webinar De Beleidsovereenkomst


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Steven Verbeyst & Kris Wauters over ‘De Beleidsovereenkomst’.


Ifese Lezing Identiteitspolitiek


Volledige lezing: website en YouTube.

 • Fernand Tanghe over “Inleiding identiteitspolitiek” (YouTube)
 • Fernand Tanghe over “Crisis in de linkse beweging” (YouTube)
 • Fernand Tanghe over “Identiteit” (YouTube)
 • Fernand Tanghe over “Identiteitspolitiek” (YouTube)


Ifese Webinar Oorlogsrecht


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Christine Van den Wyngaert over oorlogsrecht.


Ifese Webinar Energieprijzen


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Johan Albrecht en Frederik Vandendriessche over energieprijzen.


Ifese Studiedag De Verlichting


Volledige seminarie: website en YouTube.

 • Emiliano Acosta over “Immanuel Kants politieke filosofie” (YouTube)
 • Sonja Lavaert over “Vrijheid, gelijkheid, veelheid. Het moderne democratie-denken van Machiavelli tot Spinoza en zijn kring” (YouTube)
 • Willem Lemmens over “David Hume over politiek: van gematigd scepticisme tot liberaal conservatisme” (YouTube)


Ifese Webinar Inflatie


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Paul De Grauwe en Lex Hoogduin over inflatie.


Ifese Lezing Goed & Kwaad


Volledige seminarie: website en YouTube.

   • Andreas Kinneging over “Goed & kwaad: verlichting, romantiek en Grieks Christelijke traditie” (YouTube)
   • Frank Van Dun over “Fundamenteel rechtsbeginsel: samenleven, dialoog en geweten” (YouTube)
   • Andreas Kinneging en Frank Van Dun over “Wet: gemeenschap, onzichtbare maat en opvoeding” (YouTube)
   • Frank Van Dun en Andreas Kinneging over “Traditie: cultuur, natuur en gesprek” (YouTube)


Ifese Webinar Wetenschap, filosofie & de coronacrisis


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Jean Paul Van Bendegem en Katrien Schaubroeck over ‘Wetenschap, filosofie en de coronacrisis’.


Ifese Studiedag Vrijhandel


Volledige seminarie: website en YouTube.

 • Florenz Volkaert over “Een vergelijking van de handelspolitiek van Europa en de WHO met de handelspolitiek uit de 19e eeuw” (YouTube)
 • Filip Abraham over “De opkomst van Azië in de wereldhandel met focus op China” (YouTube)


Ifese Colloquium 2021


Volledige seminarie: website en YouTube.

 • Jitte Akkermans over “Constitutionele en Europeesrechtelijke beperkingen op onconventioneel monetair beleid” (YouTube)
 • Pieter Daem over “Anatomie van de economische vrijheid in België” (YouTube)
 • Max De Schryver over “De gewijzigde invloed van vormvoorschriften in Belgische burgerlijke procedures” (YouTube)
 • Vince Liégeois over “Expressiviteit als discursief element in televisie-weerberichten (1978-1999). Een corpuslinguïstische analyse van een vergelijkbaar tweetalig corpus (Frans-Duits)” (YouTube)


Ifese Seminarie Ontwikkelingseconomie


Volledige seminarie: website en YouTube.

 • Frank Naert over “Waarom doen sommige landen het beter dan andere?” (YouTube)
 • Frank Naert bespreking “The making of Prosperity and Poverty” (YouTube)
 • Frank Naert kritiek op “The making of Prosperity and Poverty” (YouTube)
 • Frank Naert bespreking “The Red Queen” (YouTube)
 • Frank Naert kritiek op “The Red Queen” (YouTube)
 • Frank Naert bespreking “Policies, Politics” (YouTube)
 • Frank Naert kritiek op “Policies, Politics” (YouTube)

 

Ifese Studentenpresentaties


Volledige reeks studentenpresentaties: website en YouTube.

 • Anton Rombaut over centrifugaal federalisme.  (YouTube)
 • Dimitri De Roover over ultramontanisme. (YouTube)
 • Benedict Vanlanduyt over oorlogsmachine of militair.
 • Benjamin Dossche over parlementaire democratie.
 • Ruud van Els over zingeving en fenomenologie (YouTube)


Ifese Webinar Dekolonisatie


Volledige webinar: website en YouTube.

 •  Dries Glorieux en Maxim Smets over herstelbetalingen en cultuurgoederen.

 

Ifese Webinar Homonegativiteit


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Alexis Dewaele en Pieter Adriaens over homonegativiteit.


Ifese Webinar Populisme


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Stefan Rummens en Georgi Verbeeck over populisme.


Ifese Webinar Rechtslinguïstiek


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Laurent Gautier en Karl Hendrickx over rechtslinguïstiek.


Ifese Webinar Joegoslavische oorlogen


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Chris Van den Wyngaert en Ana Milošević over oorlogstribunalen en de herdenkingscultuur.


Ifese Webinar Vrijheid van meningsuiting


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Koen Lemmens  en Maarten Boudry over vrijheid van meningsuiting.


Ifese Webinar Corona & De Grondwet


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Cathy Berx en Stefan Sottiaux over corona en de Grondwet.
.


Ifese Webinar Politiegeweld


Volledige webinar: website en YouTube.

 • Marc Cools & Jelle Janssens over politiegeweld.


Ifese Studentenpresentaties 2020


Volledige reeks lezingen: website en YouTube.

 • Jitte Akkermans over democratie (YouTube).
 • Pieter Daem over cijnskiesrecht.
 • Maxim Smets over Kongo-Vrijstaat (YouTube).
 • Vince Liégeois over wetenschap en communicatie (YouTube).


Ifese Seminarie Communisme


Volledige seminarie: website en YouTube.

 • Fernand Tanghe over “Het geleidelijk ontstaan van historisch bewustzijn” (YouTube)
 • Fernand Tanghe over “Varianten van historisch bewustzijn en de plaats van de socialistische visie daarin”(YouTube)
 • Fernand Tanghe over “De geschiedenis van het reële communisme” (YouTube)


Ifese Studiedag Migratie


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Xavier Meulders over het thema van de studiedag (YouTube)
 • Marc Bossuyt over “Vluchtelingen en asielzoekers: van Genève naar Straatsburg” (YouTube)
 • Ivan Van de Cloot over  “Socio-economische gevolgen van migratie: een kritische blik” (YouTube)
 • Helder De Schutter over “Verplicht burgerschap voor migranten” (YouTube)
 • Panelsgesprek met Marc Bossuyt, Ivan van Van de Cloot en Helder De Schutter onder begeleiding van Werner Vandenbruwaene (YouTube)


Ifese Studentenpresentaties 2019


Volledige reeks lezingen: website en YouTube.

 • Vincent Vincke over Wittgenstein
 • Vince Liégeois over Goethe
 • Benedict Vanlanduyt over Augustinus
 • Joeri Vandendriessche (YouTube)


Ifese Studiedag De Verlichting


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Xavier Meulders inleiding van het thema van de studiedag (YouTube)
 • Else Walravens over “Bespiegelingen van verlichtingsfilosoof Moses Mendelssohn (1729-1786) over mogelijke perversies van de verlichting” (YouTube)
 • Sonja Lavaert over “Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus” (YouTube)
 • Willem Lemmens over “Beschouwingen bij Humes ‘natuurlijke geschiedenis van de religie”
 • Panelgesprek met Else Walravens, Sonja Lavaert en Willem Lemmens onder begeleiding van Emiliano Acosta (YouTube)


Ifese Studentenpresentaties 2018


Volledige reeks lezingen: website en YouTube:

 • Jitte Akkermans over Hayek (YouTube)
 • Xavier Meulders over Hobbes (YouTube)
 • Vincent Vincke over Wittgenstein


Ifese Studiedag Systeemtheorie


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Gert Verschraegen over ‘Sociologische verlichting: Luhmann’s theorie van de moderne maatschappij’ (YouTube)
 • Johan Stuy over ‘Ethiek en systeemtheorie van de moderne maatschappij: Luhmanns ontmanteling van de praktische filosofie’ (YouTube)
 • Panelgesprek met  Johan Stuy en Gert Verschraegen (YouTube)
 • Evo Busseniers over ‘Self-organization vs hierarchical organization’


Ifese Studiedag De Verlichting


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Inleiding door Xavier Meulders (YouTube).
 • Else Walravens over ‘David Humes sceptisch-naturalistische en Immanuel Kants kritisch-transcendentale verlichtingsdenken’ (YouTube).
 • Gertrudis Van de Vijver over ‘Het belang van Kants gezichtspunt over epigenese van de rede voor zijn opvatting van de Verlichting. Een interpretatie vanuit “Naar de eeuwige vrede”’ (YouTube).
 • Panelgesprek met Else Walravens en Gertrudis Van de Vijver (YouTube).
 • Daniel Acke over ‘Franse moralistiek en Verlichtingsdenken: een spanningsverhouding’  (YouTube).
 • Emiliano Acosta over ‘Fichte’s verhouding tot de verlichting’ (YouTube).
 • Panelgesprek met Daniel Acke en Emiliano Acosta (YouTube).


Ifese Studiedag Eigendomsrecht


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Laurent Waelkens over ‘Geschiedenis van het eigendomsrecht’ (YouTube).
 • Frank van Dun over ‘Vrijheid en eigendomsrecht: Waar ze botsen’ (YouTube).
 • Charles Delmotte over ‘Who protects the politically powerless? Het recht op eigendom als beschermingsmechanisme tegen meerderheden en politieke elites. Vermogens- en vermogenswinstbelasting in perspectief.’
 • Boudewijn Bouckaert over ‘The Economics of the Common Property’ (YouTube).


Ifese Studiedag Democratie


Volledige studiedag: website en YouTube.

Inleiding

 • Georgi Verbeeck over ‘De lange weg naar de democratie. Het Duitse voorbeeld’ (YouTube).

Tweespraak over democratie als proces

 • Heico Kerkmeester over ‘Public choice en de zoektocht naar een collectieve preferentie’ (YouTube).
 • Tim Heysse over ‘Habermas’ (YouTube).
 • Panelgesprek met Georgi Verbeeck, Heico Kerkmeester enTim Heysse (YouTube).

Tweespraak over democratische waarden

 • Emiliano Acosta over ‘Over substantiële democratie en de mogelijkheid van een zinvol discours over democratische waarden’ (YouTube).
 • Philippe Gérard over ‘De evolutie van het democratiebegrip in de rechtspraak van het BVerfG’ (YouTube).
 • Panelgesprek met Emiliano Acosta en Philippe Gérard (YouTube).


Ifese Studiedag Postmoderne Filosofie


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • Marc Van den Bossche over ‘Richard Rorty: denken zonder grond’ (YouTube).
 • Fernand Tanghe over ‘Was Foucault een liberaal?’ (YouTube).
 • Arthur Cools over ‘Het probleem van het politieke in de filosofie van Emmanuel Levinas’ (YouTube).
 • Joachim Leilich over ‘Therapeutische filosofie – Wittgensteins Taalspelen’ (YouTube).


Ifese Studiedag Law and Economics


Volledige studiedag:  website en YouTube.

 • Sven Höppner over ‘Experimental law and economics and the newest methodological developments in law and economics research’ (YouTube)
 • Boudewijn Bouckaert over ‘Eigendomsrechten in ontwikkelingslanden’ (YouTube)
 • Frank Wijckmans over ‘Europees Mededingingsrecht en het gebruik van (rechts-)economische analyse in de praktijk’ (video beschadigd)
 • Michael G. Faure over ‘Liability and compensation mechanisms as tools to reduce disaster risks’ (video beschadigd)


Ifese Studiedag Religie en Moraliteit


Volledige studiedag: website en YouTube.

 • René Gabriëls over ‘Religieus en economisch fundamentalisme’ (video beschadigd).
 • Michaël Bauwens over ‘De morele autoriteit van Kerk en staat’ (video beschadigd).
 • Emiliano Acosta over ‘Religie en moraliteit: wat kunnen we van de Verlichting leren?’ (YouTube).
 • Frank van Dun over ‘Religie en ethiek: Alles of Niets?’ (video beschadigd).