Dagelijks Bestuur


Taken


Het dagelijks bestuur is een collegiaal orgaan. Het is verantwoordelijk voor de uitwerking van de onderzoeks-, educatieve en studentenprogramma’s die de raad van bestuur heeft goedgekeurd.

Het dagelijks bestuur kan specifieke taken opdragen en intrekken aan zijn eigen leden of leden van de raad van bestuur. Het benoemt daarnaast ook de Ifese Onderzoekers en de Ifese Vrijwilligers.

 


Samenstelling


Jitte Akkermans 
Algemeen Directeur

Drs. Jitte Akkermans is als algemeen directeur eindverantwoordelijke voor de werking van de vereniging. Hij waakt daarnaast ook over de studentenprogramma’s, met name de Ifese Montaigne-wedstrijd, de Ifese Studentenpresentaties en de Ifese Leesgroepbegeleiding.

Jitte behaalde aan de Universiteit Antwerpen een master rechten en aan de KU Leuven een bachelor en master economische wetenschappen en een bachelor handelsingenieur. Thans werkt hij als doctoraatsassistent aan de faculteit rechtsgeleerdheid van die laatste universiteit. Hij is tevens promovendus bij de Ius Commune Onderzoekschool en was gastonderzoeker aan het Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.

.


Vincent Vincke
Hoofd Educatie

Drs. Vincent Vincke is als hoofd educatie verantwoordelijk voor de educatieve programma’s. Offline betreft dat de Ifese Studiedagen, Ifese Seminaries, Ifese Lezingen en Ifese Diners. Online zijn er tevens de Ifese Webinars en Ifese Video’s.

Vincent behaalde een bachelor (2018) en master (2019) in de Wijsbegeerte en de Moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, en een Research Master in Philosophy (2020) van het interuniversitaire programma van de UGent, UAntwerpen en VUB. Thans doctoreert hij als FWO-aspirant aan het Centre for Logic and Philosophy of Science (CLPS) van de Vrije Universiteit Brussel over het werk en denken van Ludwig Wittgenstein.

.


Max De Schryver
Hoofd Onderzoek

Drs. Max De Schryver is als hoofd onderzoek verantwoordelijk voor de onderzoeksprogramma’s. Daarbij organiseert hij zelf de Ifese Workshops, Ifese Colloquia, de Ifese Beroepsopleidingen en de Ifese Doctoraatsopleidingen.

Max studeerde rechten aan de UGent. Voor zijn masterproef “De nietigheidsleer in het Gerechtelijk Wetboek, een (r)evolutie? De deformalisering van het burgerlijk procesrecht. Over wat rest” won hij de APR-prijs 2019-2020. Thans doctoreert hij aan het Instituut voor Procesrecht van de UGent. Als gastonderzoeker verbleef hij aan het Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law via een door dat instituut toegekende scholarship grant in 2022.

.


Vince Liégeois
Hoofd Publicaties

Drs. Vince Liégeois is als hoofd publicaties hoofdredacteur voor de Ifese Boekenreeks In Perspectief, organisator van de daarbij horende Ifese Symposia en verantwoordelijk voor de educatieve teksten.

Vince studeerde Taal- en Letterkunde Duits-Italiaans aan de UGent en specialiseert zich in discourstradities, semantiek en wetenschapscommunicatie. Hij was onder meer scientific assistant aan de Università degli Studi di Perugia en deed verder nog een Erasmus aan de Università degli Studi di Verona. Thans werkt hij aan een dubbeldoctoraat aan de Université de Bourgogne en Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

.


Manon Pellegrims
Hoofd Juridische Zaken

Manon Pellegrims is als hoofd juridische zaken verantwoordelijk voor de juridische verplichtingen, het ledenbeheer, de sociale media en de nieuwsbrief van de vereniging.

Manon behaalde haar master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen, waar ze zich specialiseerde in fiscaal en burgerlijk recht. Thans, studeert ze aan de University of Connecticut (USA) waar ze een LL.M. volgt in US Legal studies.