Dagelijks Bestuur


Taken


Het dagelijks bestuur is een collegiaal orgaan. Het is verantwoordelijk voor de uitwerking van de onderzoeks-, educatieve en studentenprogramma’s die de raad van bestuur heeft goedgekeurd.

Het dagelijks bestuur kan specifieke taken opdragen en intrekken aan zijn eigen leden of leden van de raad van bestuur. Het benoemt daarnaast ook de onderzoekers en de vrijwilligers.


Samenstelling


Jitte Akkermans 
Algemeen Directeur

Drs. Jitte Akkermans draagt als algemeen directeur de eindverantwoordelijke voor de vereniging. Hij voert het personeelsbeleid en coördineert de werkzaamheden van vrijwilligers en bestuursleden.

Jitte behaalde aan de Universiteit Antwerpen een master rechten en aan de KU Leuven een bachelor en master economische wetenschappen en een bachelor handelsingenieur. Hij werkte zes jaar als doctoraatsassistent aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, waar hij thans praktijkassistent en doctoraatsstudent is. Daarnaast was hij promovendus bij de Ius Commune Onderzoekschool en gastonderzoeker aan het Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht te Heidelberg en het Institut für Recht und Ökonomik van de Universität Hamburg.


Max De Schryver
Hoofd Onderzoek

Drs. Max De Schryver is als hoofd onderzoek verantwoordelijk voor de onderzoeksprogramma’s. Daarbij organiseert hij zelf de workshops, de colloquia, de beroepsopleidingen en de doctoraatsopleidingen.

Max studeerde rechten aan de UGent. Voor zijn masterproef “De nietigheidsleer in het Gerechtelijk Wetboek, een (r)evolutie? De deformalisering van het burgerlijk procesrecht. Over wat rest” won hij de APR-prijs 2019-2020. Thans doctoreert hij aan het Instituut voor Procesrecht van de UGent. Als gastonderzoeker verbleef hij aan het Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law via een door dat instituut toegekende scholarship grant in 2022.

.


Lieven Van de Keere
Hoofd Administratie

Lieven Van de Keere ontfermt zich als hoofd administratie over de administratieve kant van de vereniging. Daartoe maakt hij de jaarverslagen op, verzorgt hij de beschrijving van activiteiten die hebben plaatsgevonden op de website en functioneert hij als secretaris op de vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Lieven groeide op in Mechelen. Hij behaalde een bachelor rechtspraktijk aan AP Hogeschool. Thans studeert hij rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

.


Achilles Van Gestel 
Hoofd Communicatie

Achilles Van Gestel stuurt als hoofd communicatie een team van vrijwilligers en bestuursleden aan die de sociale media en nieuwsbrief beheert.

Achilles is afkomstig uit het Antwerpse. In 2022 behaalde hij een masterdiploma in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de VUB, met een proefschrift over Hannah Arendt en Zygmunt Bauman. Aan diezelfde universiteit volgt hij nu via een creditcontract het vak ‘Staatsrecht’. Momenteel is hij werkzaam als kabinetsadviseur bij een politieke partij.


Jens Van Mieghem
Hoofd Studentenprogramma’s.

Jens Van Mieghem draagt als hoofd studentenprogramma’s verantwoordelijkheid voor de Montaigne-wedstrijd en de studentenpresentaties.

Jens groeide op in Schoten, bij Antwerpen. Hij studeert thans geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij is tevens actief in een studentenvereniging.

.


Vincent Vincke
Hoofd Educatie

Drs. Vincent Vincke is als hoofd educatie verantwoordelijk voor de educatieve programma’s. Offline betreft dat de studiedagen, seminaries, lezingen en diners. Online zijn er tevens de webinars en video’s.

Vincent behaalde een bachelor (2018) en master (2019) in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, en een research master in philosophy (2020) van het interuniversitaire programma van de UGent, UAntwerpen en VUB. Thans doctoreert hij als FWO-aspirant aan het Centre for Logic and Philosophy of Science (CLPS) van de Vrije Universiteit Brussel over het werk en denken van Ludwig Wittgenstein.

.