Onderzoekers


ONDERZOEKERS


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie voert zijn onderzoeksprogramma’s uit met behulp van eigen en externe onderzoekers. Hieronder vindt u van de eigen onderzoekers de door hen voltooide opleidingen en uitwisselingen (opleidingen), de onderzoeksinstellingen waaraan ze thans verbonden zijn (associaties), de domeinen waarin ze onderzoek verrichten (onderzoeksdomeinen) en de presentaties die ze bij Ifese hebben gegeven over hun onderzoeksresultaten (presentaties).

 


Drs. Jitte Akkermans 

Opleidingen 

 • Bachelor rechten, Universiteit Antwerpen.
 • Master rechten, Universiteit Antwerpen.
 • Bachelor economische-wetenschappen, KU Leuven.
 • Bachelor handelsingenieur, KU Leuven.
 • Master economische-wetenschappen, KU Leuven.

Associaties

 • Doctoraatsassistent rechtsfaculteit, KU Leuven.
 • Gastmedewerker rechtsfaculteit, UHasselt.
 • Promovendus Ius Commune Resarch School.

Onderzoeksdomeinen

 • Constitutioneel recht.
 • Economisch recht.

Presentaties

 • “Federale loyaliteit, Berücksichtigungsprinzip en Bundestreue in België, Oostenrijk en Duitsland (Keizerrijk, Weimarrepubliek en Bondsrepubliek)” op Ifese Workshop 27 november 2021.
 • “Over supra-constitutionele normen – BVerfG (1ste k.) 18. december 1953, nr. 1 BvL 106/53” op Ifese Workshop 5 november 2021.
 • “Eigen middelenbesluit EU – GwH 30 september 2021, nr. 127/2021; BVerfG 26 maart 2021, 5 april 2021 en 8 juni 2021, nrs. 2 BvR 547/218 en 2 BvE 4/21” op Ifese Workshop 15 oktober 2021.
 • “Motiverinsplicht bestuurshandelingen – België vs. EU” op Ifese Workshop 23 september 2021.
 • “Constitutionele en Europeesrechtelijke beperkingen op onconventioneel monetair beleid” op Ifese Colloquium 12 september 2021.
 • “Rechterlijke controle over feiten waarover er geen consensus bestaat in de wetenschap – BVerfG 23 oktober 2018” op Ifese Workshop 6 augustus 2021.
 • “Transformatie van inhoudelijke naar procedurele regels in de rechtspraak van het Hof van Justitie m.b.t. EMU” op Ifese Workshop 2 juli 2021.
 • “Doelstellingen en impliciete aannames achter interpretatietechnieken” op Ifese Workshop 18 juni 2021.
 • “Schuldeisers van insolvente gemeentes en niet-coöperatieve staten – EHRM 24 september 2013 (De Luca t. Italië en Pennino t. Italië), 14 maart 2018, (Oleynikov t. Rusland) en 3 juli 2018 (Volokitin e.a. t. Rusland)” op Ifese Workshop 4 juni 2021.
 • “De Belgische Economische en Monetaire Unie – Invulling door BWHI, RvS en GwH & vergelijking met economische typologie en Europese Unie.” op Ifese Workshop 21 mei 2021.
 • “Manifeste onbegrijpelijkheid van de motivering door de Cour de Cassation – EHRM 19 februari 1998 (Higgins en anderen), 21 maart 2000, (Dulaurans), 29 augustus 2000 (Janke en Lenoble) en 16 februari 2012 (Tourisme d’affaires)” op Ifese Workshop 7 mei 2021.
 • “Lekenrechters: jury als grondwettelijke waarborg – E. de Gerlache, Gw, RvS en GwH v. Cass. en wetgever” op Ifese Workshop 23 april 2021.
 • “Democratische beïnvloeding t.a.v. rechtsvorming door de hoogste rechtscolleges” op Ifese Workshop 9 april 2021.
 • “Over de (on)grondwettelijkheid van artikel 26, §1bis van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof” op Ifese Workshop 26 maart 2021.
 • “Wenselijk recht – Totale orde, dominantie, afwegingen en de schijnoplossing van het nut” op Ifese Workshop 5 maart 2021.
 • “Belgische constitutionele identiteit – Over 13 waarborgen voor fundamentele rechten, democratie en rechtstaat die  (nog steeds) de onafhankelijkheid rechtvaardigen” op Ifese Workshop 19 februari 2021.
 • “Transparantie en verduidelijking: rechtspraak en rechtsleer versus (her)codificatie – F.C. von Savigny” op Ifese Workshop 5 februari 2021.
 • “Zelfselectie in het publiekrecht – Speltheoretische analyse van de procedures voor de Raad van State afdeling wetgeving” op Ifese Workshop 22 januari 2021.
 • “Onafhankelijke toezichthouders – HvJ 9 maart 2010 inzake toezicht gegevensbescherming (C-518/07 en C-614/1) vs. BVerfG 30 juli 2019 inzake bankenunie (2 BvR 1685/12 en 2 BvR 2631/14)” op de Ifese Workshop 8 januari 2021.
 • “Grondwettelijke toetsing van bevoegdheidsverdeling – Hof van Justitie in Pringle (C-370/12), Gauweiler (C-62/14) en Weiss (C-493/17) vs. Grondwettelijk Hof in Pyrostar (165/2020)” op de Ifese Workshop 18 december 2020.
 • “Rechtsgeleerdheid als autoriteitsdiscipline” op het Ifese Symposium 15 november 2020.

 


Drs. Pieter Daem

Opleidingen

 • Bachelor rechten, KU Leuven.
 • Onderzoeksmaster rechten, KU Leuven.
 • Uitwisseling, Northwestern Pritzker School of Law.

Associaties

 • Doctoraatsassistent rechtsfaculteit, KU Leuven.
 • Gastmedewerker rechtsfaculteit, UHasselt.

Onderzoeksdomeinen

 • Constitutioneel recht.

Presentaties

 


Drs. Max De Schryver

Opleidingen

 • Bachelor rechten, Universiteit Gent.
 • Master rechten, Universiteit Gent.

Associaties

 • Doctoraatsbursaal rechtsfaculteit, Universiteit Gent.
 • Lid Center for the Future of Dispute Resolution.

Onderzoeksdomeinen

 • Gerechtelijk recht.

Presentaties

 


Drs. Vince Liégeois

Opleidingen

 • Bachelor taal- en letterkunde (Duits-Italiaans), Universiteit Gent.
 • Master taal- en letterkunde (Duits-Italiaans), Universiteit Gent.
 • Erasmus-uitwisseling, Universiteit van Verona.
 • Erasmus-uitwisseling, Universiteit van Perugia.

Associaties

 • Doctoraatsonderzoeker Maison des Sciences de l’Homme, Université de Bourgogne.
 • Doctoraatsstudent Institut für Romanistik, HHU Düsseldorf.

Onderzoeksdomeinen

 • Romaanse en Germaanse Taalkunde.
 • Wetenschapscommunicatie.
 • Cognitieve semantiek.
 • Historische taalkunde.

.


Drs. Dieter Van Esbroeck

Opleidingen

 • Bachelor handelsingenieur, KU Leuven.
 • Master handelsingenieur, KU Leuven.
 • Master na master advanced studies in economics, KU Leuven.
 • Erasmusuitwisseling, Paris Dauphine.

Associaties

 • Doctoraatsassistent VIVES, faculteit economie en bedrijfswetenschappen, KU Leuven.

Onderzoeksdomeinen

 • Internationale economie.
 • Industriële organisatie.

.


Drs. Simon Vanhove

Opleidingen

 • Bachelor rechten, Université de Namur.
 • Master rechten, KU Leuven.
 • Erasmusuitwisseling, Universiteit van Heidelberg.

Associaties

 • Doctoraatsassistent rechtsfaculteit, KU Leuven.

Onderzoeksdomeinen

 • Energierecht.

Presentaties

 


Drs. Vincent Vincke 

Opleidingen

 • Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel.
 • Master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel.
 • Research master in philosophy, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel.

Associaties

 • FWO-aspirant.
 • Doctoraatsstudent CLPS, Vrije Universiteit Brussel.

Onderzoeksdomeinen

 • Filosofie van de wiskunde.
 • Taalfilosofie.
 • Meta-ethiek.
 • Wittgenstein.

Presentaties

 


Kandideren

Elke Ifese Onderzoeker heeft het recht om een kandidaten Ifese Onderzoeker aan het dagelijks bestuur voor te dragen. Het dagelijks bestuur heeft de gewoonte de kandidaturen te beoordelen aan de hand van het door hem goedgekeurde profiel voor geschikte kandidaten. Raadpleeg hier het profiel. Kandidaten richten hun kandidatuur tot de algemeen directeur van de vereniging (jitte.akkermans@ifese.be) evenals de Ifese Onderzoeker die hen voordraagt. Als bijlage voegen ze hun curriculum vitae en motivatiebrief toe.