Onderzoekers


ONDERZOEKERS


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie voert zijn onderzoeksprogramma’s uit met behulp van eigen en externe onderzoekers. Hieronder vindt u van de eigen onderzoekers de door hen voltooide opleidingen en uitwisselingen (opleidingen), de onderzoeksinstellingen waaraan ze thans verbonden zijn (associaties), de onderzoeksinstellingen waaraan ze verbonden zijn geweest (ervaring), de domeinen waarin ze onderzoek verrichten (onderzoeksdomeinen) en de presentaties die ze bij Ifese hebben gegeven over hun onderzoeksresultaten (presentaties).


Drs. Jitte Akkermans 

Opleidingen 

 • Bachelor rechten, Universiteit Antwerpen.
 • Master rechten, Universiteit Antwerpen.
 • Bachelor economische-wetenschappen, KU Leuven.
 • Bachelor handelsingenieur, KU Leuven.
 • Master economische-wetenschappen, KU Leuven.

Associaties

 • Doctoraatsstudent rechtsfaculteit, KU Leuven.
 • Praktijkassistent rechtsfaculteit, KU Leuven.

Ervaring

 • Doctoraatsassistent rechtsfaculteit, KU Leuven.
 • Gastmedewerker rechtsfaculteit, UHasselt.
 • Promovendus, Ius Commune Resarch School.
 • Onderzoeksverblijf, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law.
 • Onderzoeksverblijf, Institute of Law and Economics, Universität Hamburg.
 • Vrijwillig wetenschappelijk medewerker rechtsfaculteit, KU Leuven.

Onderzoeksdomeinen

 • Constitutioneel recht.
 • Economisch recht.
 • Rechtseconomie.

Presentaties

 • “Afhankelijkheidsrelaties in monetair en economisch beleid” op Ifese Workshop 22 maart 2024.
 • “De openbaarmaking van emergency liquidity assistance” op Ifese Workshop 23 februari 2024.
 • “De inhoud en rechtsgevolgen van de begroting” op Ifese Workshop 25 januari 2024.
 • “De redding van KBC, Dexia, Ethias, Gemeentelijke Holding, Fortis, Kaupting en NBB” op Ifese Workshop 15 december 2023.
 • “Vergelijking van constitutionele regels voor belastingen, retributies en socialezekerheidsbijdragen en hun toepassingsgebied” op Ifese Workshop 27 oktober 2023.
 • “Constitutionele beperkingen op overheidsschuld” op Ifese Colloquium 9 september 2023.
 • “Constitutionele beperkingen op overheidsschuld – Bijzondere financieringswet, samenwerkingsakkoorden 13 december 2013 en 22 mei 2014 en KB 23 mei 2018” op Ifese Workshop 25 augustus 2023.
 • “De Belgische Economische en Monetaire Unie (deel 3) – GwH 81/97 en 195/2004” op Ifese Workshop 21 juni 2023.
 • “De Belgische Economische en Monetaire Unie (deel 2) – GwH 29/96, 124/99, 139/2003, 101/2013, 121/2008, 9/2011, 31/2016, 90/2018, 129/2015, 32/2019, 38/2019” op Ifese Workshop 26 mei 2023.
 • “Eenjarigheid van de begroting – GwH 5 maart 1996 (13/96), 28 april 2016 (62/2016), 13 oktober 2016 (130/2016), 15 juni 2017 (71/2017), 16 januari 2020 (3/2020) en 30 september 2921 (127/2021) en RvS 5 mei 2000 (87.075) en adv. 7 en 12 november 2003 (36.080)” op Ifese Workshop 21 april 2023.
 • “Eenjarigheid van de belastingen – GwH  26 april 2006 (59/2006), 21 december 2017 (145/2017) en 24 oktober 2019 (157/2019) en Cass. 16 juni 2017 (F.15.0127.N)” op Ifese Workshop 24 februari 2023.
 • “Voorlopige maatregelen bij retroactieve begrotingswijzigingen in een afgesloten begrotingsjaar – BVerfG 22 november 2022, nr. 2 BvF 1/22” op Ifese Workshop 27 januari 2023.
 • “Eigenmiddelenbesluit EU (2) – BVerfG 6 december 2022, nrs. 2 BvR 547/218 en 2 BvE 4/21” op Ifese Workshop 19 december 2022.
 • Transmission Protection Instrument – ECB 21 juli 2022” op Ifese Workshop 25 november 2022.
 • “Begrotingsoverschrijdingen – BVerfG 25 mei 1977” op Ifese Workshop 14 oktober 2022.
 • “De argumentatieve dimensie achter cijfermatige analyses” op Ifese Symposium 8 oktober 2022.
 • “Informatierechten en begrotingsbevoegdheid van het parlement bij de redding banken en overheden” op Ifese Colloquium 10 september 2022.
 • “Voorlopig bewindvoerders, bestuurders en zaakvoerders bij beleggingsvennootschappen – Voorz. Orb. Antwerpen (KG) 29 april 2022 en 20 mei 2022” op Ifese Workshop 26 augustus 2022.
 • “Motivering in APP en PEPP besluiten – Besluit (EU) 2015/5, 2015/1613, 2017/102, 2017/1316, (ABSPP); 2014/828, 2017/101, 2017/1360, 2017/2199, 2020/187 (CBPP3); 2015/774, 2015/2101, 2015/2464, 2016/702, 2017/100, 2020/188 (PSPP); 2016/948, 2017/103, 2017/1359, 2020/441 (CSPP); 2020/440, 2020/1143, 2021/174 (PEPP) van de ECB” op Ifese Workshop 17 juni 2022.
 • “Begrotingsbevoegdheid parlement bij redding banken en overheden – BVerfG 7 september 2011 (EFSF I), 28 februari 2012 (EFSF II), 12 september 2012 (ESM I), 18 maart 2014 (ESM II) en 30 juli 2019 (Bankenunie)” op Ifese Workshop 20 mei 2022.
 • “Informatieverplichtingen t.a.v. parlement bij redding banken en overheden – BVerfG 12 september 2012 (ESM), 7 november 2017 (BaFin, Bundesbank en SoFFin) en 27 april 2021 (Grexit)” op Ifese Workshop 22 april 2022.
 • “Economische beleidsvrijheid – BVerfG 20 juli 1954 (Investitionshilfe), 11 juni 1958 (Apotheken), 21 februari 1962 (Residenzpflicht der Warenautomaten), 7 augustus 1962 (Feldmühle), 18 december 1968 (Mühlengesetz), 16 maart 1971 (Erdölbevorratung), 8 februari 1972 (Steinmetz), 19 maart 1975 (Mühlenstrukturgesetz) en 1 maart 1979 (Mitbestimmung)” op Ifese Workshop 31 maart 2022.
 • “Wanbetalingen door buitenlandse mogendheden – BVerfG 30 april 1963 (Iranische Botschaft), 13 december 1977 (Philippinische Botschaft), 6 december 2006 (Diplomatische Immunität) en 8 mei 2007 (Argentinien-Anleihen)” op Ifese Workshop 25 februari 2022.
 • “Het faillissement van het Duitse Rijk – BVerfGE 14 november 1962 (Staatsbankrott)” op Ifese Workshop 28 januari 2022.
 • “Eigendomsrecht van aandeelhouder bij squeeze-out en bail-out – BVerfG 7 augustus 1962 (Feldmühle), 27 april 1999 (DAT AG), 30 mei 2007 (Squeeze-out I), 26 maart 2009 (Commerzbank I), 16 mei 2012 (Squeeze-out II) en 8 september 2014 (Commerzbank II )” op Ifese Workshop 17 december 2021.
 • “Federale loyaliteit, Berücksichtigungsprinzip en Bundestreue in België, Oostenrijk en Duitsland (Keizerrijk, Weimarrepubliek en Bondsrepubliek)” op Ifese Workshop 27 november 2021.
 • “Over supraconstitutionele normen – BVerfG (1ste k.) 18. december 1953, nr. 1 BvL 106/53” op Ifese Workshop 5 november 2021.
 • “Eigenmiddelenbesluit EU – GwH 30 september 2021, nr. 127/2021; BVerfG 26 maart 2021, 5 april 2021 en 8 juni 2021, nrs. 2 BvR 547/218 en 2 BvE 4/21” op Ifese Workshop 15 oktober 2021.
 • “Motiveringsplicht bestuurshandelingen – België vs. EU” op Ifese Workshop 23 september 2021.
 • “Constitutionele en Europeesrechtelijke beperkingen op onconventioneel monetair beleid” op Ifese Colloquium 12 september 2021.
 • “Bancair versus algemeen insolventierecht” op Ifese Workshop 27 augustus 2021.
 • “Rechterlijke controle over feiten waarover er geen consensus bestaat in de wetenschap – BVerfG 23 oktober 2018” op Ifese Workshop 6 augustus 2021.
 • “Transformatie van inhoudelijke naar procedurele regels in de rechtspraak van het Hof van Justitie m.b.t. EMU” op Ifese Workshop 2 juli 2021.
 • “Doelstellingen en impliciete aannames achter interpretatietechnieken” op Ifese Workshop 18 juni 2021.
 • “Schuldeisers van insolvente gemeentes en niet-coöperatieve staten – EHRM 24 september 2013 (De Luca t. Italië en Pennino t. Italië), 14 maart 2018 (Oleynikov t. Rusland) en 3 juli 2018 (Volokitin e.a. t. Rusland)” op Ifese Workshop 4 juni 2021.
 • “De Belgische Economische en Monetaire Unie – Invulling door BWHI, RvS en GwH & vergelijking met economische typologie en Europese Unie” op Ifese Workshop 21 mei 2021.
 • “Manifeste onbegrijpelijkheid van de motivering door de Cour de Cassation – EHRM 19 februari 1998 (Higgins en anderen), 21 maart 2000, (Dulaurans), 29 augustus 2000 (Jahnke en Lenoble) en 16 februari 2012 (Tourisme d’affaires)” op Ifese Workshop 7 mei 2021.
 • “Lekenrechters: jury als grondwettelijke waarborg – E. de Gerlache, Gw, RvS en GwH v. Cass. en wetgever” op Ifese Workshop 23 april 2021.
 • “Democratische beïnvloeding t.a.v. rechtsvorming door de hoogste rechtscolleges” op Ifese Workshop 9 april 2021.
 • “Over de (on)grondwettelijkheid van artikel 26, §1bis van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof” op Ifese Workshop 26 maart 2021.
 • “Wenselijk recht – Totale orde, dominantie, afwegingen en de schijnoplossing van het nut” op Ifese Workshop 5 maart 2021.
 • “Belgische constitutionele identiteit – Over 13 waarborgen voor fundamentele rechten, democratie en rechtsstaat die (nog steeds) de onafhankelijkheid rechtvaardigen” op Ifese Workshop 19 februari 2021.
 • “Transparantie en verduidelijking: rechtspraak en rechtsleer versus (her)codificatie – F.C. von Savigny” op Ifese Workshop 5 februari 2021.
 • “Zelfselectie in het publiekrecht – Speltheoretische analyse van de procedures voor de Raad van State afdeling wetgeving” op Ifese Workshop 22 januari 2021.
 • “Onafhankelijke toezichthouders – HvJ 9 maart 2010 inzake toezicht gegevensbescherming (C-518/07 en C-614/1) vs. BVerfG 30 juli 2019 inzake bankenunie (2 BvR 1685/12 en 2 BvR 2631/14)” op de Ifese Workshop 8 januari 2021.
 • “Grondwettelijke toetsing van bevoegdheidsverdeling – Hof van Justitie in Pringle (C-370/12), Gauweiler (C-62/14) en Weiss (C-493/17) vs. Grondwettelijk Hof in Pyrostar (165/2020)” op Ifese Workshop 18 december 2020.
 • “Rechtsgeleerdheid als autoriteitsdiscipline” op Ifese Symposium 15 november 2020.

 


Drs. Pieter Daem

Opleidingen

 • Bachelor rechten, KU Leuven.
 • Onderzoeksmaster rechten, KU Leuven.
 • Uitwisseling, Northwestern Pritzker School of Law.

Associaties

 • Doctoraatsassistent rechtsfaculteit, KU Leuven.
 • Gastmedewerker rechtsfaculteit, UHasselt.

Onderzoeksdomeinen

 • Constitutioneel recht.

Presentaties

.


Johannes Derboven

Opleidingen

 • Bachelor milieu- en preventiemanagement, KU Leuven Campus Brussel.
 • Master milieu- en preventiemanagement, KU Leuven Campus Brussel.
 • Master beleidseconomie, KU Leuven.
 • Master economische wetenschappen, KU Leuven.
 • Master wijsbegeerte, Universiteit Antwerpen.

Associaties

 • Onderzoeker Centrum voor Sociaal Beleid (CSB), Universiteit Antwerpen.

Onderzoeksdomein

 • Microsimulatiemodellen.
 • Evaluatie van beleidsveranderingen.
 • Armoede en ongelijkheid.

Presentaties

.


Drs. Max De Schryver

Opleidingen

 • Bachelor rechten, Universiteit Gent.
 • Master rechten, Universiteit Gent.

Associaties

 • Doctoraatsbursaal rechtsfaculteit, Universiteit Gent.

Ervaring

 • Onderzoeksverblijf, Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law (scholarship 2022).

Onderzoeksdomeinen

 • Gerechtelijk recht.

Presentaties

.


Drs. Joeri Vandendriessche

Opleidingen

 • Bachelor rechten, Universiteit Antwerpen.
 • Master rechten, Universiteit Antwerpen.

Associaties

 • Doctoraatsbursaal rechtsfaculteit, Universiteit Antwerpen.

Onderzoeksdomeinen

 • Financieel recht.
 • Economisch recht.

Presentaties

.


Dr. Johan Van de Voorde

Opleidingen 

 • Bachelor rechten, Universiteit Antwerpen/Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix.
 • Master rechten, Universiteit Antwerpen.
 • Doctoraat rechten, Universiteit Antwerpen.
 • Erasmusuitwisseling, Paris Lodron Universität Salzburg.

Associaties

 • Gastprofessor rechtsfaculteit, Universiteit Antwerpen.

Ervaring

 • Doctoraatsbursaal rechtsfaculteit, Universiteit Antwerpen.
 • Postdoctoraal medewerker rechtsfaculteit, Universiteit Antwerpen.
 • Pedagogisch medewerker faculteit recht en criminologie, Vrije Univerisiteit Brussel.

Onderzoeksdomeinen

 • Goederenrecht.
 • Verbintenissenrecht.
 • Rechtsgeschiedenis.

Presentaties

.


Dr. Simon Vanhove

Opleidingen

 • Bachelor rechten, Université de Namur.
 • Master rechten, KU Leuven.
 • Bachelor in de kunstwetenschappen, KU Leuven.
 • Doctoraat rechten, KU Leuven.
 • Erasmusuitwisseling, Universiteit van Heidelberg.

Associaties

 • Postdoctoraal medewerker, rechtsfaculteit UGent.

Ervaring

 • Doctoraatsassistent rechtsfaculteit, KU Leuven.
 • Onderzoeksverblijf, Universiteit van Malta.

Onderzoeksdomeinen

 • Energierecht.
 • Marien milieubeschermingsrecht

Presentaties

 


Drs. Vincent Vincke 

Opleidingen

 • Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel.
 • Master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel.
 • Research master in philosophy, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel.

Associaties

 • FWO-aspirant.
 • Doctoraatsstudent CLPS, Vrije Universiteit Brussel.

Ervaring

 • Onderzoeksverblijf, Universitetet i Bergen.

Onderzoeksdomeinen

 • Filosofie van de wiskunde.
 • Taalfilosofie.
 • Meta-ethiek.
 • Wittgenstein.

Presentaties

 


Kandideren

Elke Ifese Onderzoeker heeft het recht om een kandidaten Ifese Onderzoeker aan het dagelijks bestuur voor te dragen. Het dagelijks bestuur heeft de gewoonte de kandidaturen te beoordelen aan de hand van het door hem goedgekeurde profiel voor geschikte kandidaten. Raadpleeg hier het profiel. Kandidaten richten hun kandidatuur tot de algemeen directeur van de vereniging (jitte.akkermans@ifese.be) evenals de Ifese Onderzoeker die hen voordraagt. Als bijlage voegen ze hun curriculum vitae en motivatiebrief toe. Meer informatie.