Raad van Bestuur


Taken


De raad van bestuur bepaalt de strategie volgens welke het door de algemene vergadering vastgelegde statutair doel wordt nagestreefd binnen het door de algemene vergadering goedgekeurde budget.

  • De raad van bestuur brengt daartoe academici en niet-academici bij elkaar. Die bepalen dan samen welke werkvormen (programma’s) geschikt zijn om theorieën die binnen verschillende academische disciplines zijn ontwikkeld over waarden en instituties beter toegankelijk te maken voor personen van buiten die disciplines.
  • De raad van bestuur beslist daarom over de opstart van nieuwe programma’s en de basiskenmerken van elk programma. Thans heeft de raad van bestuur vier onderzoeksprogramma’s, vijf educatieve programma’s en drie studentenprogramma’s goedgekeurd.
  • Daarnaast controleert hij eveneens het dagelijks bestuur. Daartoe benoemt en ontslaat hij leden van het dagelijks bestuur en bespreekt hij vier keer per jaar met het dagelijks bestuur de lopende programma’s.

Verschillende leden van de raad van bestuur zijn tevens opdrachthouders van specifieke taken die door het dagelijks bestuur aan hen gedelegeerd werden.

 


Samenstelling


Glenn L’hoëst
Voorzitter

Mr. Glenn L’hoëst zetelt sinds de oprichting van Ifese in de raad van bestuur. Hij leidt als voorzitter sindsdien de algemene vergadering en raden van bestuur van Ifese.

Glenn studeerde met een topsportstatuut rechten aan de Universiteit Hasselt, waar hij een master rechten verwierf. Nadien behaalde hij ook een LLM in Corporate and Commercial Law aan de Maastricht University. Momenteel is hij actief als corporate advocaat aan de balie van Brussel.

 


Xavier Meulders 
Secretaris

Xavier Meulders zetelt sinds de oprichting van Ifese in de raad van bestuur. In 2021 werd hij als secretaris verantwoordelijk voor de verslagen van de algemene vergadering en raad van bestuur van Ifese. Hij is eveneens co-organisator van de jaarlijkse Ifese Studiedag over Christelijk denken.

Xavier studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen (2011) en aan de Katholieke Universiteit Leuven (2014), waar hij afstudeerde met een dissertatie over het statuut van het waarheidsbegrip in de filosofie van Franz Brentano (1838-1917). Thans is hij werkzaam in de private sector.

 


Pierre Caron 
Penningmeester

Pierre Caron voegde zich bij de raad van bestuur in 2016. Hij verzorgt als penningmeester sinds 2017 de jaarrekening en begroting aan de algemene vergadering van Ifese.

Pierre studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Hasselt en Finance aan Maastricht University. Na zijn studies ging hij aan de slag als auditor.

 


Jitte Akkermans
Lid van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur

Drs. Jitte Akkermans zetelt sinds de oprichting van Ifese in de raad van bestuur en sinds 2021 in het dagelijks bestuur, waar hij als algemeen directeur eindverantwoordelijkheid draagt voor de werking van de vereniging en de studentenprogramma’s. Hij is daarnaast ook co-editor van Wetenschap in Perspectief, lid van de jury van de Montaigne-wedstrijd en organisator van het jaarlijkse Ifese Seminarie over Law and Economics.

Jitte behaalde aan de Universiteit Antwerpen een master rechten en aan de KU Leuven een bachelor en master economische wetenschappen en een bachelor handelsingenieur. Thans werkt hij als doctoraatsassistent aan de faculteit rechtsgeleerdheid van die laatste universiteit. Hij is tevens promovendus bij de Ius Commune Onderzoekschool.

 


Niels Appermont
Lid van de raad van bestuur

Prof. dr. Niels Appermont zetelt sinds de oprichting van Ifese in de raad van bestuur. Hij is de voorzitter van de jury van de Montaigne-wedstrijd en van het wetenschappelijk comité van de Ifese boekenreeks In Perspectief.

Niels studeerde rechten aan de UHasselt, KU Leuven en NYU School of Law. Hij doctoreerde in 2017 als aspirant van het FWO – Vlaanderen op een proefschrift getiteld ‘Een juridisch kader voor de (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen van buitenlandse trusts’. Hij doceert thans economisch recht aan de UHasselt.

 


Mats Cuvelier
Lid van de raad van bestuur

Mr. Mats Cuvelier trad toe tot de raad van bestuur in 2017. Hij is co-organisator van de activiteiten over internationaal recht en lid van het taalkundig comité van de boekenreeks ‘In Perspectief’.

Mats studeerde aan de Universiteit Gent en New York University School of Law. Thans is hij advocaat.

 


Pieter Daem
Lid van de raad van bestuur

Drs. Pieter Daem werd benoemd in de raad van bestuur in 2017.

Pieter volgde de onderzoeksmaster in de rechten in Leuven, ging op uitwisseling aan Northwestern Pritzker School of Law in Chicago en was hoofdredacteur van het juridisch-wetenschappelijke tijdschrift Jura Falconis. Thans doctoreert hij aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven.

 


Dries De Maesschalck
Lid van de raad van bestuur

Dries De Maesschalck zetelt sinds de oprichting van Ifese in de raad van bestuur.

Dries heeft een master in de nucleaire fysica van de KU Leuven en werkt als data-analyst.

 


Max De Schryver
Lid van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur

Drs. Max De Schryver werd tot de raad van bestuur verkozen in 2019 en tot het dagelijks bestuur in 2021. In het dagelijks bestuur draagt hij als hoofd onderzoek verantwoordelijkheid voor de onderzoeksprogramma’s. Daarbij organiseert hij zelf de Ifese Workshops, Ifese Colloquia, de Ifese Beroepsopleidingen en de Ifese Doctoraatsopleidingen.

Max studeerde rechten aan de UGent. Voor zijn masterproef “De nietigheidsleer in het Gerechtelijk Wetboek, een (r)evolutie? De deformalisering van het burgerlijk procesrecht. Over wat rest” won hij de APR-prijs 2019-2020. Thans doctoreert hij aan het Instituut voor Procesrecht van de UGent.

 


Davy Dirix
Lid van de raad van bestuur

Davy Dirix zetelt sinds de oprichting van Ifese in de de raad van bestuur en adviseert de vereniging over haar communicatie.

Davy heeft een bachelor politieke wetenschappen en een master sociologie van de KU Leuven. Hij werkt als Communications Manager.

 


Benjamin Dossche
Lid van de raad van bestuur

Benjamin Dossche voegde zich bij de raad van bestuur in 2019. Hij organiseert er het jaarlijkse Ifese Seminarie over Constitutionalisme.

Benjamin studeert rechten aan de UGent. In 2018 won hij op de jaarlijkse interuniversitaire VVN Model United Nations de UGent diplomacy award.

 


Christophe Janssens
Lid van de raad van bestuur

Mr. Christophe Janssens werd in de de raad van bestuur opgenomen in 2019. Hij verzorgt het jaarlijkse Ifese Herfstdiner.

Christophe behaalde zijn master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en was er medeoprichter van Brussels Law School Consultancy vzw. Thans is hij werkzaam als advocaat-stagiair aan de balie van Brussel. Hij is tevens als pedagogisch medewerker verbonden aan de vakgroep Privaat- en Economisch Recht van de Vrije Universiteit Brussel.

 


Vince Liégeois
Lid van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur

Drs. Vince Liégeois voegde zich bij de raad van bestuur in 2019 en het dagelijks bestuur in 2021. Als hoofd publicaties is hij hoofdredacteur van de Ifese Boekenreeks In Perspectief en organiseert hij de daarbij horende Ifese Symposa.

Vince studeerde Taal- en Letterkunde Duits-Italiaans aan de UGent en specialiseert zich in discourstradities, semantiek en wetenschapscommunicatie. Hij was onder meer scientific assistant aan de Università degli Studi di Perugia en deed verder nog een Erasmus aan de Università degli Studi di Verona. Thans werkt hij aan een dubbeldoctoraat aan de Université de Bourgogne en Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

 


Manon Pellegrims
Lid van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur

Manon Pellegrims trad toe tot de raad van bestuur in 2020 en het dagelijks bestuur in 2021, waar ze zich als hoofd juridische zaken ontfermt over de juridische verplichtingen, het ledenbeheer, de sociale media en de nieuwsbrief van de vereniging.

Manon behaalde haar master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen, waar ze zich specialiseerde in fiscaal en burgerlijk recht. Thans, studeert ze aan de University of Connecticut (USA) waar ze een LL.M. volgt in US Legal studies.

 


Joeri Vandendriessche
Lid van de raad van bestuur

Joeri Vandendriessche werd toegevoegd aan de raad van bestuur in 2019. Hij is co-organisator van de jaarlijkse Ifese Studiedag over Christelijk denken.

Joeri behaalde een master rechten aan de Universiteit Antwerpen en studeert nu master in de beleidseconomie aan de KU Leuven. Als student-ondernemer is hij naast zijn studies ook bezig met zijn eigen start-up.

 


Dieter Van Esbroeck
Lid van de raad van bestuur

Drs. Dieter Van Esbroeck werd opgenomen in 2019 in de raad van bestuur, nadat hij datzelfde jaar de Montaigne-essaywedstrijd van Ifese won. Hij organiseert jaarlijks een Ifese Studiedag over een economische waarde of institutie.

Dieter behaalde zijn master handelsingenieur aan de KU Leuven na een semester aan Paris Dauphine. Hij werkt thans aan een doctoraat in de economie aan de KU Leuven.

 


Simon Vanhove
Lid van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur

Drs. Simon Vanhove voegde zich bij de raad van bestuur in 2019 en het dagelijks bestuur in 2021, waar hij als hoofd financiën verantwoordelijk is voor het beheer van de financiën van onze vereniging.

Simon doctoreert in het energierecht. Hij behaalde een bachelor (Université de Namur, 2015) en een master (KU Leuven, 2017) in de rechten. Daarnaast werkt hij momenteel de bachelor kunstwetenschappen af.

 

 


Andreas Van Paemel
Lid van de raad van bestuur

Andreas Van Paemel werd in 2019 verkozen tot lid van de raad van bestuur. Hij organiseert jaarlijks twee Ifese webinars, met name over privacy en de juridische aspecten van het monetair beleid.

Andreas is student rechten aan de UGent en is voorzitter van een Gentse studentenvereniging.

 


Simon Van Poucke
Lid van de raad van bestuur

Simon Van Poucke zetelt in de raad van bestuur sinds de oprichting van Ifese. Hij zet zich in als fotograaf op onze activiteiten.

Simon zetelt sinds 2019 in de gemeenteraad van Nazareth.

 


Jari Vanroy
Lid van de raad van bestuur

Dr. Jari Vanroy zetelt sinds de oprichting van het Ifese in de raad van bestuur. Tevens fungeert hij als secretaris in de jury van de Montaigne-essaywedstrijd.

Jari behaalde in 2017 een doctoraat aan de KU Leuven met een proefschrift over motivatie om fysiek actief te zijn. Thans werkt doctor Vanroy als leraar aan het Sint-Romboutscollege Mechelen en volgt hij de opleiding Theologie en religiewetenschappen aan de KU Leuven. Verder traint hij de doelmannen van SK Londerzeel.

 


Dries Van Thielen
Lid van de raad van bestuur

Dries Van Thielen voegde zich bij de raad van bestuur in 2020.

Dries studeerde geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en Universität Bielefeld. Zijn onderzoeksinteresse focust op de Parijse economische school en in het bijzonder het netwerk van de Belgische econoom Gustave de Molinari (1819-1912). Zijn geannoteerde vertaling van Molinari’s ‘Over de productie van veiligheid’ werd in 2019 gepubliceerd.

 


Thomas Verhulst
Lid van de raad van bestuur

Thomas Verhulst zetelt sinds de oprichting van Ifese in de raad van bestuur. Hij staat in voor de video-opname van onze activiteiten.

Thomas werkt als programmeur.

 


Vincent Vincke
Lid van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur

Drs. Vincent Vincke zetelt sinds 2016 in de raad van bestuur en sinds 2021 in het dagelijks bestuur, waar hij als hoofd educatie de educatieve programma’s opvolgt. Daarbij organiseert hij o.a. de jaarlijkse Ifese Studiedag over de Verlichting en enkele Ifese Webinars.

Vincent behaalde een bachelor (2018) en master (2019) in de Wijsbegeerte en de Moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, en een Research Master in Philosophy (2020) van het interuniversitaire programma van de UGent, UAntwerpen en VUB. Thans doctoreert hij als FWO-aspirant aan het Centre for Logic and Philosophy of Science (CLPS) van de Vrije Universiteit Brussel over het werk en denken van Ludwig Wittgenstein.

 

 


Kandideren


Elk effectief lid heeft het recht om kandidaten voor de raad van bestuur aan de algemene vergadering voor te dragen. De algemene vergadering heeft de gewoonte de kandidaturen te beoordelen aan de hand van het door haar goedgekeurde profiel voor geschikte kandidaten. Raadpleeg hier het profiel. Kandidaten voor de raad van bestuur richten hun kandidatuur tot de voorzitter van de vereniging (glenn.lhoest@ifese.be) evenals het effectief lid dat hen voordraagt. Als bijlage voegen ze hun curriculum vitae en motivatiebrief toe.