Onderzoeksprojecten


IFESE ONDERZOEKSPROJECTEN


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie heeft verschillende eigen onderzoekprojecten. Elk onderzoeksproject wordt getrokken door één of meer onderzoeksleiders. De onderzoeksbevindingen worden verspreid via wetenschappelijk publicaties en lezingen.

.


Ifese Onderzoeksproject Wetenschap


Onderzoeksleiders: drs. Jitte Akkermans & drs. Dieter Van Esbroeck

Beschrijving:

Dit onderzoeksproject bestudeert de wetenschap. Het eerste luik van dit onderzoek tracht door middel van een vergelijkend onderzoek meer inzicht te verwerven in de wijze waarop de methodologie van elke discipline (i) het denken binnen die discipline disciplineert en (ii) de draagwijdte van de onderzoeksresultaten mee bepaalt. Het tweede luik van het onderzoek verduidelijkt de randvoorwaarden die bepalen in welke mate de voordelen van die gedisciplineerde denkwijze geplukt kunnen worden. De onderzoekers ontvangen o.a. feedback van de redactie en de peer-reviewers van de boekenreeks evenals tijdens het symposium. De resultaten van dit onderzoeksproject zullen worden gepubliceerd via de boekenreeks In perspectief.

Voorbereiding:

 


Ifese Onderzoeksproject Energietransitierecht


Onderzoeksleider:
Dr. Simon Vanhove
.
Betrokken student-onderzoeksassistenten:
Aniss Bouchtaoui, Lukas De Coninck en Laurie Mottie
.
Beschrijving:
De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld om tegen 2050 netto koolstofneutraal te zijn. Verwarming, vervoer en industrie steunen evenwel nog voornamelijk op fossiele energie. Dit onderzoeksproject bestudeert de juridische uitdagingen die de voorgenomen energietransitie meebrengt. Het zoekt daarbij naar de aanpassingen in het wettelijk kader die de vooropgezette doelstellingen kunnen helpen verwezenlijken zonder al te grote schokken in het socio-economisch weefsel.
.

Voorbereiding:

Lezingen:
 • S. Vanhove. “Waterstof is niet langer kleur- en geurloos. Enkele licht ontvlambare opmerkingen” Ifese Colloquium 9 september 2023. YouTube.
 • S. Vanhove. “Kerntaken van de distributienetbeheerder in België en Nederland” Ifese Colloquium 10 september 2022. YouTube.

.


Ifese Onderzoeksproject Duurzaamheid in het goederenrecht


Onderzoeksleider:
Dr. Johan Van de Voorde
.
Beschrijving:
Het goederenrecht wordt sinds eeuwen geconfronteerd met de negatieve externaliteiten van menselijk handelen op anderen – gaande van buren tot ecosystemen. De vraag rijst dan in welke mate het goederenrecht geschikt kan zijn om dergelijke externaliteiten op te vangen. Klassiek wordt vaak het leerstuk van de overmatige burenhinder gebruikt, maar er zijn ook meer exotische mogelijkheden. Zo bevat artikel 3.43 van het Belgische Burgerlijke Wetboek (opvolger van art. 714 van de Code Napoléon) een inclusief subjectief recht op het gebruik van gemene voorwerpen dat gebruikt kan worden om vervuiling van de atmosfeer of van stromend water tegen te gaan. Het onderzoek wil zowel rechtshistorisch als actueel nagaan welke mogelijkheden het goederenrecht biedt om te komen tot een meer ecologisch duurzame samenleving.
.

Publicaties:

 • J. Van de Voorde, “Beplantingen op openbare wegen mogen aan de perceelgrens staan. Een eerste commentaar op de wet van 19 juni 2023”, TMR 2023, (620) 620-626.
 • J. Van de Voorde, “Les plantations sur les voies publiques libérées des règles de l’article 3.133 du Code civil fixant les distances de plantation”, JT 2023, (510) 510-514.
 • J. Van de Voorde, “Burenhinder in het nieuwe goederenrecht” in R. Barbaix en N. Carette (eds.), Tendensen vermogensrecht 2021, Antwerpen, Intersentia, 2022, (105) 105-157.
 • J. Van de Voorde, “De roerende natrekking in het Belgische goederenrecht: obstakel of hulpmiddel voor duurzaamheid?” in B. Akkermans, B. Hoops, E. Van der Sijde en B. Verheye (eds.), Privaatrecht 2020. De weg naar ecologische duurzaamheid, Brugge, die Keure, 2022, (209) 209-236.
 • J. Van de Voorde, “Kan het openbaar belang in rekening worden genomen bij rechtsmisbruik?” (noot onder Cass. 22 oktober 2021), TBH 2022, (408) 408-426.
 • J. Van de Voorde, “Het prille omgevingsrecht van de Code Napoléon. Een retrospectieve op artikel 674 oud BW met betrekking tot de afstanden te eerbiedigen tussen de erfgrens en schadelijke bouwwerken”, TMR 2022, (6) 6-12.
 • J. Van de Voorde, “‘Accidental’ Environmental Property Law in Belgium, France and Germany: the Prohibition of Excessive Nuisances (Neighbourhood Disturbances) as Protection for the Environment” in J. Robbie (ed.), Property Law Perspectives VII, Den Haag, Eleven International Publishing, 2021, (155) 155-175.
 • J. Van de Voorde, “Les droits subjectifs inclusifs en droits belge, français et américain”, ERPL 2020, (1009) 1009-1063.

Lezingen:

 • J. Van de Voorde. “Inclusieve subjectieve rechten als werkelijk bestaande categorie” Property Law Reform, Sustainability and the Commons 16 maart 2023.
 • J. Van de Voorde. “Industrialisering en het Belgische goederenrecht vanaf de 19e eeuw” ACCA 2020 (Leuven) 18 september 2020.
 • J. Van de Voorde & Nicolas Carette. “Adaptive law and property law” Adaptive City Law in Europe. Resolving the Disconnect between Resilient Cities and the Law 19 november 2019.
 • J. Van de Voorde. “Property law as the foundation of a subjective right to a healthy environment: the res communes revisited in Belgian, French and German law” Association of Law, Property, and Society 9th Annual Meeting 31 mei 2018.

 


Afgelopen Ifese Onderzoeksprojecten


Volgende onderzoeksprojecten zijn afgelopen: