Vrijwilligers


Taken


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschapelijke Educatie steunt voor zijn werking op vrijwilligers. Zij ondersteunen de vereniging door specifieke taken op te nemen.

.


Samenstelling


Dimitri De Roover
Vrijwilliger

Dimitri De Roover behaalde in 2019 zijn master in de geschiedenis aan de KU Leuven, met als specialisatie de politieke en religieuze geschiedenis van de moderne periode. Op dit moment volgt hij de masteropleiding overheidsmanagement en -beleid aan diezelfde universiteit.

Sinds 2021 ondersteunt hij Ifese als vrijwilliger. Voor het verzamelwerk ‘Wetenschap in Perspectief’ schreef hij als coauteur mee aan het hoofdstuk over de methodologie van de geschiedschrijving. Daarnaast werkt hij ook korte educatieve teksten uit over geschiedkundige inzichten en adviseert hij het dagelijks bestuur bij de selectie van geschiedkundige sprekers.

.


Kris Panis
Vrijwilliger

Kris Panis studeerde Grieks-Latijn-moderne talen in Herk-de-Stad en vervolgens Romaanse taal- en letterkunde (Frans-Italiaans-Portugees) aan de KU Leuven. Thans is hij taalcorrector bij verschillende verenigingen en tijdschriften.

Kris werd in 2021 actief als Ifese vrijwilliger. Hij zetelt in het taalkundig comité van het verzamelwerk ‘Wetenschap in Perspectief’. Daarnaast verbetert hij ook de taal van andere teksten van Ifese en de Ifese onderzoekers.

.


Achilles Van Gestel 
Vrijwilliger

Achilles Van Gestel studeert wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij werkt daar aan masterthesis over totalitarisme, meer specifiek de inzichten van Hannah Arendt en Zygmunt Bauman. Aan diezelfde universiteit behaalde hij in 2021 reeds zijn bachelor met een proefschrift over Andrew Feenberg en Christian Fuchs.

In 2021 werd Achilles vrijwilliger bij Ifese. Hij schrijft er korte educatieve teksten over filosofische onderwerpen. Daarnaast voorziet hij ook de videoclips voor Throwback Thursday.

.


Kandideren


Kandidaten richten hun kandidatuur tot de algemeen directeur van het instituut (jitte.akkermans@ifese.be). Hij zal samen met hen nagaan hoe ze met de hun beschikbare tijd en talenten de educatieve, onderzoeks- of studentenprogramma’s van de vereniging kunnen ondersteunen. De benoeming zelf gebeurt door het dagelijks bestuur. Meer informatie.

.