Vrijwilligers


Taken


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie steunt voor zijn werking op vrijwilligers. Zij ondersteunen de vereniging door specifieke taken op te nemen.

.


Samenstelling


Aniss Bouchtaoui
Vrijwilliger

Sinds 2023 engageert Aniss Bouchtaoui zich als vrijwilliger voor ons instituut. Als student-onderzoeksassistent ondersteunt hij de onderzoekers. Daarnaast voorziet hij ook sociale media berichten.

Aniss is afkomstig uit Mechelen, waar hij school liep aan het Sint-Romboutscollege. Daarna startte hij aan de rechtenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel, waarvan hij nu de master doet.

.


Lukas De Coninck
Vrijwilliger

Lukas De Coninck sloot zich in 2023 bij Ifese aan als vrijwilliger. Hij ondersteunt de onderzoekers als student-onderzoeksassistent. Daarnaast is hij betrokken bij de organisatie van educatieve activiteiten omtrent politieke filosofie. In 2024 werd hij lid van de algemene vergadering.

Lukas groeide op in Hoeilaart. Hij behaalde in 2022 een masterdiploma in de moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, met een thesis over Hannah Arendt’s theorie van de politieke actie. Thans studeert hij rechten aan diezelfde instelling.

.


Alexander De Vroede
Vrijwilliger

Alexander De Vroede is sinds 2022 actief als vrijwilliger bij Ifese. Hij organiseert jaarlijks een activiteit in verband met constitutionalisme, verzorgt de publicaties in het Belgisch Staatsblad en zoekt restaurants om gezellig te kunnen napraten na een activiteit. In 2024 werd hij lid van de algemene vergadering.

Alexander groeide op in Galmaarden. Hij studeert rechten aan de Vrije Universiteit Brussel met afstudeerrichting publiekrecht.

.


Alexander Gevaert
Vrijwilliger

Alexander Gevaert is sinds 2024 actief als vrijwilliger. Voordien liep hij ook een jaar stage bij het instituut. Binnen Ifese zet hij zich in o.a. voor het schrijven van educatieve teksten, het ondersteunen van educatieve activiteiten in de filosofie en ‘Throwback Thursday’-videofragmenten.

Alexander is afkomstig uit Kluisbergen. Hij studeert wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, waar hij ook studentenvertegenwoordiger is in de opleidingscomissie van de vakgroep wijsbegeerte en moraal wetenschappen. Hij is tevens actief in twee studentenverenigingen.
.


Laurie Mottie
Vrijwilliger

Laurie Mottie is sinds 2022 student-onderzoeksassistent bij Ifese en staat mee in voor de teksten van de activiteiten. In 2024 werd ze lid van de algemene vergadering.

Laurie is afkomstig van Antwerpen. Ze studeert rechten aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast engageert ze zich als juridisch consultant waar ze vzw’s helpt met juridische vragen.

.


Kris Panis
Vrijwilliger

Kris Panis werd in 2021 actief als Ifese vrijwilliger. Hij zetelt in het taalkundig comité van het verzamelwerk ‘Wetenschap in Perspectief’. Daarnaast verbetert hij ook de taal van andere teksten van Ifese en de Ifese onderzoekers.

Kris groeide op in Kermt. Hij studeerde Grieks-Latijn-moderne talen in Herk-de-Stad en vervolgens Romaanse taal- en letterkunde (Frans-Italiaans-Portugees) aan de KU Leuven. Thans is hij taalcorrector bij verschillende verenigingen en tijdschriften.

.


Lima van den Steen
Vrijwilliger

Lima van den Steen is sinds 2023 actief als vrijwilliger bij Ifese. Ze ondersteunt de      organisatie bij activiteiten met betrekking tot haar vakgebieden.

Lima is woonachtig te Brussel. Ze behaalde in 2021 haar masterdiploma klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Momenteel volgt ze aan diezelfde instelling een bijkomende masteropleiding in de wijsbegeerte- en moraalwetenschappen. Haar specialisatiegebieden situeren zich binnen de fenomenologie, existentiële psychologie en psychedelica-geassisteerde therapie. In 2023 won ze met haar bachelorproef de Ifese Montaigne-wedstrijd. Daarnaast is ze halftijds werkzaam als klinisch psychologe.

.


Ruud van Els
Vrijwilliger

Als vrijwilliger bij Ifese, anno 2022, organiseert Ruud van Els jaarlijks een lezing over filosofie. Daarnaast maakt hij de inzichten van Heidegger toegankelijk door middel van zijn studentenpresentaties.

Ruud is afkomstig uit De Mortel in de gemeente Gemert-Bakel (Nederland). Hij heeft in 2022 de research master of philosophy afgerond aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven, een instelling waar hij eerder, na zijn studie levensbeschouwing aan Fontys Hogescholen Tilburg, zijn bachelor en master in de wijsbegeerte bemachtigde. Deze studieloopbaan, een traject dat loopt van levensbeschouwing naar fenomenologie, heeft zijn interesseveld gedemarqueerd. Momenteel verkent hij mogelijkheden om dit fenomenologische interesseveld -bestaande uit thema’s als zingeving, (on)menselijkheid, rituelen, symbolen en de dood- doctoraal uit te werken.

.


Shura Van Dyck
Vrijwilliger

Sinds 2022 is Shura Van Dyck vrijwilliger bij Ifese. Ze is verantwoordelijk voor de nieuwsbrief en adviseert het dagelijk bestuur in de selectie van sprekers over letterkunde en Rusland. In 2024 werd ze lid van de algemene vergadering.

Shura groeide op in Antwerpen. Zij behaalde een masters slavistiek en Oost-Europakunde aan de Universiteit Gent. In het kader van haar studies heeft zij een halfjaar gestudeerd aan de Higher School of Economics in Moskou. Thans werk ze als adviseur op het gebied van immigratie en sociale zekerheid bij een consultancybedrijf.

.


Ruben Veranneman
Vrijwilliger

Ruben Veranneman is sinds 2024 actief bij Ifese als vrijwilliger. Hij helpt met de organisatie van evenementen rond publiek recht en met het plaatsen van de sociale media posts.

Ruben woont in de Vlaamse Ardennnen. In 2019 behaalde hij zijn masterdiploma rechten aan de Universiteit Gent. Hij was spreker op de World Congress for Constitutional Law te Johannesburg. Hij is werkzaam bij FOD Binnenlandse Zaken als attaché overheidsopdrachten en contractbeheer.

..


Kandideren


Kandidaten richten hun kandidatuur tot de algemeen directeur van het instituut (jitte.akkermans@ifese.be). Hij zal samen met hen nagaan hoe ze met de hun beschikbare tijd en talenten de educatieve, onderzoeks- of studentenprogramma’s van de vereniging kunnen ondersteunen. De benoeming zelf gebeurt door het dagelijks bestuur. Meer informatie.

.