Vrijwilligers


Taken


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie steunt voor zijn werking op vrijwilligers. Zij ondersteunen de vereniging door specifieke taken op te nemen.

.


Samenstelling


Toon Bullen
Vrijwilliger

Toon Bullen volgt de opleiding toegepaste economische wetenschappen met een minor in filosofie aan de Universiteit Antwerpen, waar hij zich engageert bij een studentenvereniging en het Vlaams Jeugd Parlement.

Toon is sinds 2021 als vrijwilliger actief bij Ifese. Hij werkt banners uit voor de activiteiten en houdt de boekhouding bij.

.


Dimitri De Roover
Vrijwilliger

Dimitri De Roover behaalde in 2019 zijn master in de geschiedenis aan de KU Leuven, met als specialisatie de politieke en religieuze geschiedenis van de moderne periode. Op dit moment volgt hij de masteropleiding overheidsmanagement en -beleid aan diezelfde universiteit.

Sinds 2021 ondersteunt hij Ifese als vrijwilliger. Voor het verzamelwerk ‘Wetenschap in Perspectief’ schreef hij als coauteur mee aan het hoofdstuk over de methodologie van de geschiedschrijving. Daarnaast werkt hij ook korte educatieve teksten uit over geschiedkundige inzichten en adviseert hij het dagelijks bestuur bij de selectie van geschiedkundige sprekers.

.


Kris Panis
Vrijwilliger

Kris Panis studeerde Grieks-Latijn-moderne talen in Herk-de-Stad en vervolgens Romaanse taal- en letterkunde (Frans-Italiaans-Portugees) aan de KU Leuven. Thans is hij taalcorrector bij verschillende verenigingen en tijdschriften.

Kris werd in 2021 actief als Ifese vrijwilliger. Hij zetelt in het taalkundig comité van het verzamelwerk ‘Wetenschap in Perspectief’. Daarnaast verbetert hij ook de taal van andere teksten van Ifese en de Ifese onderzoekers.

.


Arthur Schellens
Vrijwilliger

Arthur Schellens studeert politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Voordien volgde hij via EF International School ook les in Nice (Frankrijk) en Santa Barbara (California, VSA).

Arthur engageert zich sinds 2021 bij Ifese als vrijwilliger. Hij coordineert er de communicatie van de studentenprogramma’s naar Vlaamse universiteitsstudenten en hun verenigingen toe. Daarnaast voorziet hij ook de videoclips voor Throwback Thursday.

.


Lieven Van de Keere
Vrijwilliger

Lieven Van de Keere studeert rechtspraktijk aan AP Hogeschool.

Lieven sloot zich in 2021 aan bij Ifese als vrijwilliger. Vanaf 2022 verzorgt hij op onze website de beschrijving van activiteiten die hebben plaatsgevonden en stelt hij het jaarverslag op.

.


Achilles Van Gestel 
Vrijwilliger

Achilles Van Gestel studeert wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij werkt daar aan masterthesis over totalitarisme, meer specifiek de inzichten van Hannah Arendt en Zygmunt Bauman. Aan diezelfde universiteit behaalde hij in 2021 reeds zijn bachelor met een proefschrift over Andrew Feenberg en Christian Fuchs. Na een stage bij een politiek fractie in het Vlaams Parlement, loopt hij nu bij diezelfde partij ook stage bij de studiedienst.

In 2021 werd Achilles vrijwilliger bij Ifese. Hij schrijft er korte educatieve teksten over filosofische onderwerpen. Daarnaast voorziet hij ook de videoclips voor Throwback Thursday en staat hij ook in voor de organisatie van evenementen die betrekking hebben tot internationale politiek.

.


Kandideren


Kandidaten richten hun kandidatuur tot de algemeen directeur van het instituut (jitte.akkermans@ifese.be). Hij zal samen met hen nagaan hoe ze met de hun beschikbare tijd en talenten de educatieve, onderzoeks- of studentenprogramma’s van de vereniging kunnen ondersteunen. De benoeming zelf gebeurt door het dagelijks bestuur. Meer informatie.

.