Vrijwilligers


Taken


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie steunt voor zijn werking op vrijwilligers. Zij ondersteunen de vereniging door specifieke taken op te nemen.

.


Samenstelling


Toon Bullen
Vrijwilliger

Toon Bullen volgt de opleiding toegepaste economische wetenschappen met een minor in filosofie aan de Universiteit Antwerpen, waar hij zich engageert bij een studentenvereniging en het Vlaams Jeugd Parlement.

Toon is sinds 2021 als vrijwilliger actief bij Ifese. Hij voorziet o.a. videoclips voor Throwback Thursday.

.


Lukas De Coninck
Vrijwilliger

Lukas De Coninck behaalde in 2022 een masterdiploma in de moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, met een thesis over Hannah Arendt’s theorie van de politieke actie. Thans studeert hij rechten aan diezelfde instelling.

In 2023 sloot Lukas zich bij Ifese aan als vrijwilliger. In dit verband is hij betrokken bij de organisatie van educatieve activiteiten omtrent politieke filosofie.

.


Alexander De Vroede
Vrijwilliger

Alexander De Vroede studeert rechten aan de Vrije Universiteit Brussel met afstudeerrichting publiekrecht. Daarnaast is hij actief in een studentenvereniging.

Alexander is sinds 2022 actief als vrijwilliger bij Ifese. Hij zal jaarlijks een activiteit organiseren in verband met constitutionalisme, de publicaties in het Belgisch Staatsblad verzorgen en restaurants zoeken om gezellig te kunnen napraten na een activiteit.

..


Laurie Mottie
Vrijwilliger

Laurie Mottie studeert rechten aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast engageert ze zich als juridisch consultant waar ze vzw’s helpt met juridische vragen.

Laurie is student-onderzoeksassistent bij Ifese en staat in voor de teksten van de activiteiten.

.


Kris Panis
Vrijwilliger

Kris Panis studeerde Grieks-Latijn-moderne talen in Herk-de-Stad en vervolgens Romaanse taal- en letterkunde (Frans-Italiaans-Portugees) aan de KU Leuven. Thans is hij taalcorrector bij verschillende verenigingen en tijdschriften.

Kris werd in 2021 actief als Ifese vrijwilliger. Hij zetelt in het taalkundig comité van het verzamelwerk ‘Wetenschap in Perspectief’. Daarnaast verbetert hij ook de taal van andere teksten van Ifese en de Ifese onderzoekers.

.


Arthur Schellens
Vrijwilliger

Arthur Schellens studeert politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Voordien volgde hij via EF International School ook les in Nice (Frankrijk) en Santa Barbara (California, VSA).

Arthur engageert zich sinds 2021 bij Ifese als vrijwilliger. Hij voorziet o.a. videoclips voor Throwback Thursday.

.


Lieven Van de Keere
Vrijwilliger

Lieven Van de Keere studeert rechtspraktijk aan AP Hogeschool.

Lieven sloot zich in 2021 aan bij Ifese als vrijwilliger. Vanaf 2022 verzorgt hij op onze website de beschrijving van activiteiten die hebben plaatsgevonden en stelt hij het jaarverslag op.

.


Ruud van Els
Vrijwilliger

Ruud van Els heeft in 2022 de research master of philosophy afgerond aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven, een instelling waar hij eerder, na zijn studie levensbeschouwing aan Fontys Hogescholen Tilburg, zijn bachelor en master in de wijsbegeerte bemachtigde. Deze studieloopbaan, een traject dat loopt van levensbeschouwing naar fenomenologie, heeft zijn interesseveld gedemarqueerd. Momenteel verkent hij mogelijkheden om dit fenomenologische interesseveld -bestaande uit thema’s als zingeving, (on)menselijkheid, rituelen, symbolen en de dood- doctoraal uit te werken.

Als vrijwilliger bij Ifese, anno 2022, nodigt hij denkers uit voor een interviewreeks.

.


Shura Van Dyck
Vrijwilliger

Shura Van Dyck is masterstudent slavistiek en Oost-Europakunde aan de Universiteit Gent en volgt een voorbereidingsprogramma tot een master bedrijfseconomie aan diezelfde instelling. In het kader van haar studies heeft zij een halfjaar gestudeerd aan de Higher School of Economics in Moskou. Zij is tevens ondervoorzitter van een Antwerpse studentenvereniging en loopt stage in het Europees parlement.

Sinds 2022 is Shura vrijwilliger bij Ifese. Ze is verantwoordelijk voor de nieuwsbrief en organiseert mee educatieve activiteiten over letterkunde en Rusland.

.


Achilles Van Gestel 
Vrijwilliger

Achilles Van Gestel studeert Filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen. Daar volgt hij de interuniversitaire onderzoeksmaster in filosofie, waarbinnen hij zich zal specialiseren in de hedendaagse politieke filosofie. In 2022 behaalde hij reeds een masterdiploma in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de VUB, met een proefschrift over Hannah Arendt en Zygmunt Bauman.

In 2021 werd Achilles vrijwilliger bij Ifese. Eind 2022 werd hij ook opgenomen in de algemene vergadering. Als vrijwilliger schrijft hij korte educatieve teksten over filosofische onderwerpen. Daarnaast voorziet hij ook de videoclips voor Throwback Thursday en staat hij ook in voor de organisatie van evenementen die betrekking hebben tot internationale politiek en politiek filosofische thema’s. Tot slot ondersteunt hij de Montaigne-wedstrijd als secretaris van de jury.

.


Jens Van Mieghem
Vrijwilliger

Jens Van Mieghem studeert geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij is tevens actief in een studentenvereniging.

Sinds 2022 is Jens vrijwilliger bij Ifese. Als secretaris van de Ifese Workshop regelt hij de administratieve aspecten van deze maandelijkse bijeenkomst.

.


Kandideren


Kandidaten richten hun kandidatuur tot de algemeen directeur van het instituut (jitte.akkermans@ifese.be). Hij zal samen met hen nagaan hoe ze met de hun beschikbare tijd en talenten de educatieve, onderzoeks- of studentenprogramma’s van de vereniging kunnen ondersteunen. De benoeming zelf gebeurt door het dagelijks bestuur. Meer informatie.

.