Workshop


Doelstelling


Elk twee jaar brengt het Instituut voor Filosofische en Sociaal-wetenschappelijk Educatie onderzoekers uit verschillende disciplines bijeen om hun inzichten over één waarde/institutie uit te wisselen.

 


Editie 2020-2021


De Ifese Workshop van het academiejaar 2020-2021 behandelt het thema ‘Wetenschap in Perspectief’. Daarop presenteren de auteurs van het boek ‘Wetenschap in perspectief’ hun bijdragen voor het boek. Wie interesse heeft om hierop aanwezig te zijn, kan zich richten tot Vince Liégeois (vince.liegeois@ifese.be).