Ifese Workshop 23 februari 2024


IFESE WORKSHOP 23  februari 2024

Op vrijdag 23 februari 2024 vond een Ifese Workshop plaats te Leuven. De volgende topics werden besproken:

 • “Werkloosheids- en inactiviteitsvallen”
  Johannes Derboven (sociologie, UA)

 • Moral hazard in koolstofmarkten op de weg naar ‘netto-nuluitstoot’”
  Dr. Simon Vanhove (rechten, KU Leuven)

 • “Een rechtshistorische analyse van het recht op hoger beroep tegen tussenbeslissingen. Van canoniek recht naar de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie (1800-1830)”
  Drs. Max De Schryver (rechten, UGent)

 • “De openbaarmaking van emergency liquidity assistance”
  Drs. Jitte Akkermans (rechten, KU Leuven)