Onderzoeksvragen


Doelstelling


Het onderzoeksprogramma van het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie focust op die waarden en instituties die mee het verschil in overlevingskansen en levenskwaliteit tussen landen, periodes en gemeenschappen kunnen verklaren.

 


Hoofdonderzoeksvragen


Als leidraad voor zijn onderzoek hanteert het Instituut voor elke waarde of institutie volgende hoofdonderzoeksvragen:

  1. Welke theorieën bestaan er binnen uw discipline over de wijze waarop deze waarde of deze institutie de overlevingskansen en levenskwaliteit van mensen beïnvloedt?
  2. Hoe kunnen we die invloed volgens de theorieën binnen uw discipline verbeteren?
  3. Welke blinde vlekken erkent uw discipline in de vorming van theorieën?

 


Subonderzoeksvragen


De hoofdonderzoeksvragen werden verder uitgediept in een reeks subonderzoeksvragen die u hier kan raadplegen.