Leesgroepbegeleiding


Doelstelling


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie vzw (Ifese) wil studenten kennis laten maken met de teksten van gerenommeerde auteurs die schreven over de waarden en instituties die het leven van mensen mogelijk maken en de moeite waard om geleefd te worden.

 


Begeleiding


Het Instituut voorziet daartoe in begeleiding voor leesgroepen die worden ingericht door andere organisaties. De begeleider zal samen met de deelnemers de geselecteerde tekst bespreken aan de hand van een reeks vragen die hij op voorhand beschikbaar stelt aan de deelnemers.

 


Teksten en begeleiders


In dit document vindt u een overzicht van de teksten waarvoor een begeleider beschikbaar is. U vindt er eveneens de concrete stappen die u kan ondernemen om gebruik te maken van de aangeboden begeleiding.