Raad van Bestuur


Taken


De raad van bestuur bepaalt de strategie volgens welke het door de algemene vergadering vastgelegde statutair doel wordt nagestreefd binnen het door de algemene vergadering goedgekeurde budget.

  • De raad van bestuur brengt daartoe academici en niet-academici bij elkaar. Die bepalen dan samen welke werkvormen (programma’s) geschikt zijn om theorieën die binnen verschillende academische disciplines zijn ontwikkeld over waarden en instituties beter toegankelijk te maken voor personen van buiten die disciplines.
  • De raad van bestuur beslist daarom over de opstart van nieuwe programma’s en de basiskenmerken van elk programma. Thans heeft de raad van bestuur reeds onderzoeksprogramma’seducatieve programma’s en studentenprogramma’s goedgekeurd.
  • Daarnaast controleert hij eveneens het dagelijks bestuur. Daartoe benoemt en ontslaat hij leden van het dagelijks bestuur en bespreekt hij vier keer per jaar met het dagelijks bestuur de lopende programma’s.

Verschillende leden van de raad van bestuur zijn tevens opdrachthouders van specifieke taken die door het dagelijks bestuur aan hen gedelegeerd werden.


Samenstelling


Glenn L’hoëst
Voorzitter

Mr. Glenn L’hoëst zetelt sinds de oprichting van Ifese in de raad van bestuur. Hij leidt als voorzitter sindsdien de algemene vergadering en raden van bestuur van Ifese.

Glenn groeide op in Riemst. Hij studeerde met een topsportstatuut rechten aan de Universiteit Hasselt, waar hij een master rechten verwierf. Nadien behaalde hij ook een LLM in Corporate and Commercial Law aan de Maastricht University. Momenteel is hij actief als corporate advocaat aan de balie van Brussel.


Dieter Van Esbroeck
Secretaris

Drs. Dieter Van Esbroeck werd opgenomen in 2019 in de raad van bestuur, nadat hij datzelfde jaar de Montaigne-essaywedstrijd van Ifese won. Sinds 2023 is hij eveneens secretaris van het instituut. Dieter organiseert jaarlijks een educatieve activiteit over een economische waarde of institutie. Daarnaast adviseert hij het Dagelijks Bestuur bij de selectie van sprekers voor de andere educatieve activiteiten binnen de economische constitutie.

Dieter groeide op in Essen. Hij behaalde zijn master handelsingenieur aan de KU Leuven na een semester aan Paris Dauphine. Hij werkt thans aan een doctoraat in de economie aan de KU Leuven.


Pierre Caron 
Penningmeester

Pierre Caron voegde zich bij de raad van bestuur in 2016. Hij verzorgt als penningmeester sinds 2017 de jaarrekening aan de algemene vergadering van Ifese.

Pierre is afkomstig van Vorselaar. Hij studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Hasselt en Finance aan Maastricht University. Na zijn studies ging hij aan de slag als auditor.


Jitte Akkermans
Lid van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur

Drs. Jitte Akkermans zetelt sinds de oprichting van Ifese in de raad van bestuur en sinds 2021 in het dagelijks bestuur, waar hij als algemeen directeur eindverantwoordelijkheid draagt voor de werking van de vereniging en de studentenprogramma’s. Hij is daarnaast ook co-editor van Wetenschap in Perspectief, lid van de jury van de Montaigne-wedstrijd en co-organisator van enkele educatieve activiteiten. Tot slot neemt hij als Ifese Onderzoeker ook deel aan de Ifese Workshops.

Jitte groeide op in Mechelen. Hij behaalde aan de Universiteit Antwerpen een master rechten en aan de KU Leuven een bachelor en master economische wetenschappen en een bachelor handelsingenieur. Hij werkte zes jaar als doctoraatsassistent aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, waar hij thans vrijwillig wetenschappelijk medewerker en doctoraatsstudent is. Daarnaast was hij promovendus bij de Ius Commune Onderzoekschool en gastonderzoeker aan het Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht te Heidelberg en het Institut für Recht und Ökonomik van de Universität Hamburg.


Niels Appermont
Lid van de raad van bestuur

Prof. dr. Niels Appermont zetelt sinds de oprichting van Ifese in de raad van bestuur. Hij is de voorzitter van de jury van de Montaigne-wedstrijd en van het wetenschappelijk comité van de Ifese boekenreeks ‘In Perspectief’.

Niels is afkomstig uit Hasselt. Hij studeerde rechten aan de UHasselt, KU Leuven en NYU School of Law. Hij doctoreerde in 2017 als aspirant van het FWO – Vlaanderen op een proefschrift getiteld ‘Een juridisch kader voor de (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen van buitenlandse trusts’. Hij doceert thans economisch recht aan de UHasselt.


Pieter Daem
Lid van de raad van bestuur

Drs. Pieter Daem werd benoemd in de raad van bestuur in 2017. Als onderzoeker bij Ifese neemt hij regelmatig deel aan de workshops.

Pieter is afkomstig uit Huldenberg. Hij volgde de onderzoeksmaster in de rechten in Leuven, ging op uitwisseling aan Northwestern Pritzker School of Law in Chicago en was hoofdredacteur van het juridisch-wetenschappelijke tijdschrift Jura Falconis. Thans doctoreert hij aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven.


Dries De Maesschalck
Lid van de raad van bestuur

Dries De Maesschalck zetelt sinds de oprichting van Ifese in de raad van bestuur.

Dries groeide op in Herent. Hij heeft een master in de nucleaire fysica van de KU Leuven en werkt als data-analist.

.


Dimitri De Roover
Lid van de raad van bestuur

Drs. Dimitri zetelt sinds 2022 in de raad van bestuur van Ifese. Voordien ondersteunde hij het instituut tussen 2021-2022 als vrijwilliger. Voor het verzamelwerk ‘Wetenschap in Perspectief’ schreef hij als coauteur mee aan het hoofdstuk over de methodologie van de geschiedschrijving. Daarnaast werkt hij ook korte educatieve teksten uit over geschiedkundige inzichten en adviseert hij het dagelijks bestuur bij de selectie van geschiedkundige sprekers. Sinds 2023 ondersteunt hij als redactiesecretaris de boekenreeks ‘In Perspectief’ evenals de educatieve teksten.

Dimitri De Roover is afkomstig van Begijnendijk. Hij behaalde aan de KU Leuven een master in de geschiedenis (2019), met als specialisatie de politieke en religieuze geschiedenis van de moderne periode, en een master overheidsmanagement en -beleid (2022). In oktober 2022 start hij aan een doctoraatsonderzoek in de geschiedenis met als opzet een beter begrip te vormen van de wisselwerking tussen de Katholieke Kerk, het sociale vraagstuk en de invulling van de urbane ruimte tijdens de periode van 1884 tot 1914. Dit doe hij als doctoraatsonderzoeker bij KADOC, Documentatiecentrum -en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, verbonden aan de KU Leuven..


Max De Schryver
Lid van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur

Drs. Max De Schryver werd tot de raad van bestuur verkozen in 2019 en tot het dagelijks bestuur in 2021. In het dagelijks bestuur draagt hij als hoofd onderzoek verantwoordelijkheid voor de onderzoeksprogramma’s. Daarbij organiseert hij zelf de Ifese Workshops, Ifese Colloquia, de Ifese Beroepsopleidingen en de Ifese Doctoraatsopleidingen. Als Ifese Onderzoeker presenteert hij ook regelmatig op de Ifese Workshops. Tot slot zetelt hij sinds 2023 ook in de jury van de Montaigne-wedstrijd.

Max groeide op in Sint-Niklaas. Hij studeerde vervolgens rechten aan de UGent. Voor zijn masterproef “De nietigheidsleer in het Gerechtelijk Wetboek, een (r)evolutie? De deformalisering van het burgerlijk procesrecht. Over wat rest” won hij de APR-prijs 2019-2020. Thans doctoreert hij aan het Instituut voor Procesrecht van de UGent.


Davy Dirix
Lid van de raad van bestuur

Davy Dirix zetelt sinds de oprichting van Ifese in de de raad van bestuur en adviseert de vereniging over haar communicatie.

Davy is afkomstig uit Putte. Hij heeft een bachelor politieke wetenschappen en een master sociologie van de KU Leuven. Hij werkt als Communications Manager.

.


Christophe Janssens
Lid van de raad van bestuur

Mr. Christophe Janssens werd in de de raad van bestuur opgenomen in 2019.

Christophe behaalde zijn master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en was er medeoprichter van Brussels Law School Consultancy vzw. Thans is hij werkzaam als advocaat-stagiair aan de balie van Brussel. Hij is tevens als pedagogisch medewerker verbonden aan de vakgroep Privaat- en Economisch Recht van de Vrije Universiteit Brussel.


Vince Liégeois
Lid van de raad van bestuur

Drs. Vince Liégeois voegde zich bij de raad van bestuur in 2019. Hij is hoofdredacteur van de Ifese Boekenreeks In Perspectief, organisator van de daarbij horende Ifese Symposia en verantwoordelijk voor de Ifese Teksten.

Vince studeerde taal- en letterkunde Duits-Italiaans aan de UGent en specialiseert zich in discourstradities, semantiek en wetenschapscommunicatie. Hij was onder meer scientific assistant aan de Università degli Studi di Perugia en deed verder nog een Erasmus aan de Università degli Studi di Verona. Thans werkt hij aan een dubbeldoctoraat aan de Université de Bourgogne en Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. In het kader van dit onderzoek was hij gastonderzoeker aan de Johannes-Gutenberg-Universiteit Mainz.


Xavier Meulders 
Lid van de raad van bestuur

Xavier Meulders zetelt sinds de oprichting van Ifese in de raad van bestuur.

Xavier groeide op in Sint-Katelijne-Waver. Hij  studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen (2011) en aan de Katholieke Universiteit Leuven (2014), waar hij afstudeerde met een dissertatie over het statuut van het waarheidsbegrip in de filosofie van Franz Brentano (1838-1917). Thans is hij werkzaam in de private sector.


Manon Pellegrims
Lid van de raad van bestuur

Mr. Manon Pellegrims trad toe tot de raad van bestuur in 2020, waar ze zich als ontfermt over het ledenbeheer en de sociale media.

Manon groeide op in Wijnegem. Ze behaalde haar master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen, waar ze zich specialiseerde in fiscaal en burgerlijk recht. Daarnaast verwierf ze LL.M. in US Legal studies aan de University of Connecticut (USA). Thans is zij actief als advocaat aan de balie van Brussel.


Joeri Vandendriessche
Lid van de raad van bestuur

Drs. Joeri Vandendriessche werd toegevoegd aan de raad van bestuur in 2019. Hij adviseert het dagelijks bestuur bij de selectieve van sprekers voor de educatieve activiteiten binnen de politieke, economische en morele constitutie. Als Ifese Onderzoeker presenteert hij ook regelmatig op de Ifese Workshop.

Joeri is afkomstig van Ruisbroek. Hij behaalde een master rechten aan de Universiteit Antwerpen en studeert nu master in de beleidseconomie aan de KU Leuven. Als student-ondernemer is hij naast zijn studies ook bezig met zijn eigen start-up.


Simon Vanhove
Lid van de raad van bestuur

Dr. Simon Vanhove voegde zich bij de raad van bestuur in 2019. Hij verleent er financieel en juridisch advies en ondersteuning. Daarnaast is hij ook actief op de Ifese Workshops als Ifese Onderzoeker.

Simon is afkomstig van Brugge. Hij doctoreerde in het energierecht. Naast een bachelor (Université de Namur, 2015), een master (KU Leuven, 2017) en een doctoraat (KU Leuven, 2023) in de rechten, behaalde hij in 2022 ook een bachelor in de kunstwetenschappen (KU Leuven).  Simon zet zijn onderzoek verder als postdoctoraal medewerker. Daarnaast is hij ook advocaat aan de Brusselse balie.


Andreas Van Paemel
Lid van de raad van bestuur

Andreas Van Paemel werd in 2019 verkozen tot lid van de raad van bestuur.

Andreas groeide op in Oostakker (Gent). Hij behaalde in 2022 de master rechten aan de UGent.


Jari Vanroy
Lid van de raad van bestuur

Dr. Jari Vanroy zetelt sinds de oprichting van het Ifese in de raad van bestuur. Tevens fungeert hij als secretaris in de jury van de Montaigne-essaywedstrijd.

Jari is afkomstig van Mechelen. Hij behaalde in 2017 een doctoraat aan de KU Leuven met een proefschrift over motivatie om fysiek actief te zijn. Thans werkt doctor Vanroy als leraar aan het Sint-Romboutscollege Mechelen en volgt hij de opleiding Theologie en religiewetenschappen aan de KU Leuven. Verder traint hij de doelmannen van SK Heist.


Dries Van Thielen
Lid van de raad van bestuur

Drs. Dries Van Thielen voegde zich bij de raad van bestuur in 2020.

Dries is afkomstig uit Bouwel. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en Universität Bielefeld. Zijn onderzoeksinteresse focust op de Parijse economische school en in het bijzonder het netwerk van de Belgische econoom Gustave de Molinari (1819-1912). Zijn geannoteerde vertaling van Molinari’s ‘Over de productie van veiligheid’ werd in 2019 gepubliceerd.


Vincent Vincke
Lid van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur

Drs. Vincent Vincke zetelt sinds 2016 in de raad van bestuur en sinds 2021 in het dagelijks bestuur, waar hij als hoofd educatie de educatieve programma’s opvolgt. Daarbij organiseert hij o.a. de jaarlijkse Ifese Studiedag over de Verlichting en enkele Ifese Webinars en Ifese Lezingen. Als Ifese Onderzoeker presenteert hij regelmatig op de Ifese Workshops. Tot slot zetelt hij sinds 2023 ook in de jury van de Montaigne-wedstrijd.

Vincent groeide op in Sint-Genesius-Rode, aan de Brusselse rand. Hij behaalde een bachelor (2018) en master (2019) in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, en een research master in philosophy (2020) van het interuniversitaire programma van de UGent, UAntwerpen en VUB. Thans doctoreert hij als FWO-aspirant aan het Centre for Logic and Philosophy of Science (CLPS) van de Vrije Universiteit Brussel over het werk en denken van Ludwig Wittgenstein.


Kandideren


Elk effectief lid heeft het recht om kandidaten voor de raad van bestuur aan de algemene vergadering voor te dragen. De algemene vergadering heeft de gewoonte de kandidaturen te beoordelen aan de hand van het door haar goedgekeurde profiel voor geschikte kandidaten. Raadpleeg hier het profiel. Kandidaten voor de raad van bestuur richten hun kandidatuur tot de voorzitter van de vereniging (glenn.lhoest@ifese.be) evenals het effectief lid dat hen voordraagt. Als bijlage voegen ze hun curriculum vitae en motivatiebrief toe.