Steun ons


Algemeen


Ifese brengt mensen samen met een passie voor intra- en interdisciplinaire educatie en onderzoek. Zijn vrijwilligers en leden helpen de vereniging zijn activiteiten te organiseren en ondersteunen. Als ook u graag aansluit bij deze groep, kunt u contact opnemen met onze algemeen directeur op jitte.akkermans@ifese.be. We zoeken dan graag samen met u naar de beste wijze waarop u uw bijdrage aan ons project kunt leveren.

 


Wat doen anderen zoal?


 

Vrijwilligers van Ifese

Hebt u wat tijd over en wilt u graag de educatieve of onderzoeksactiviteiten van de vereniging ondersteunen? Dan kunt u een steentje bijdragen als vrijwilliger. We trachten daarbij iedereen de kans te geven om iets te doen dat aansluit bij de tijd die hij of zij beschikbaar heeft en de talenten die hij of zij wil uitspelen.

Meer informatie


Onderzoekers van Ifese

Bent u verbonden aan een academische onderzoeksinstelling en past uw onderzoek binnen de ruime doelstellingen van Ifese? Dan kunt u uw eigen onderzoek en de onderzoeksprogramma’s versterken door Ifese-onderzoeker te worden.

Meer informatie.


Leden van Ifese

Wilt u de activiteiten van de vereniging financieel ondersteunen? Dan kunt u voor het lidmaatschap kiezen. Het zijn namelijk de leden die met hun bijdrage de vereniging en haar activiteiten mogelijk maken.

Meer informatie.


Giften aan Ifese

Hebt u wat meer geld ter beschikking? Met een gift van 100 en 200 euro maakt u een extra seminarie of studiedag mogelijk. U kunt giften storten  op IBAN: BE35 7310 5284 2137 en BIC: KRED BE BB. Het adres van Ifese vzw is de Elektriciteitsstraat 29 bus 204, 2800 Mechelen.