Ifese Onderzoekers


Ifese Onderzoekers


Ifese brengt in zijn onderzoeksprogamma ‘s onderzoekers van verschillende disciplines samen. Het geeft hen de kans om in een stimulerende multidisciplinaire en interuniversitaire omgeving ideeën uit hun eigen onderzoek uit testen, feedback te ontvangen en verder te verfijnen.

Concreet

De Ifese Onderzoekers kunnen o.a.

Onderzoekers kunnen in samenspraak met het Hoofd Onderzoek ook eigen onderzoeksprojecten opstarten.

Verkennend gesprek

Wilt u zich aansluiten bij de Ifese onderzoeksprogramma’s? Neem dan contact op met de algemeen directeur van het instituut (jitte.akkermans@ifese.be). Hij kijkt graag samen met u welke meerwaarde deze voor uw specifiek onderzoek kan bieden.

Toelatingsvoorwaarden

De onderzoeksprogramma’s staan enkel open voor onderzoekers die reeds verbonden zijn aan een andere academische onderzoeksinstelling waar ze onderzoek verrichten met het oog op een academische publicatie. De formele toelatingsprocedure en het volledige profiel vindt u onderaan de pagina over de reeds aangesloten Ifese Onderzoekers. Wie hier niet aan voldoet, kan zich voor zowel de educatieve als onderzoeksprogramma’s inzetten als Ifese Vrijwilliger.