Geschiedenis


Startactiviteit


In 2016 organiseerde het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) zijn startactiviteit. Tijdens deze activiteit verduidelijkte het zijn doelstelling om zowel de educatie als het onderzoek te bevorderen in die waarden en instituties die de overlevingskansen en de levenskwaliteit van mensen verhogen.

 


Eerste jaren


Het Instituut maakte daartoe de inzichten van academisch filosofisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor een ruimer publiek. Met het oog daarop werden studiedagen en seminaries ingericht. Naast deze activiteiten werd een website, een nieuwsbrief en een online videokanaal uitgerold om theorieën die op de activiteiten aan bod kwamen, ook online toegankelijk te maken.

 


Uitbreiding programma’s


Er werden nadien acht bijkomende programma’s uitgerold. Vanaf 2018 richt Ifese een reeks studentenpresentaties in waarop bachelor-, master- en doctoraatsstudenten hun onderzoek kunnen delen met een ruimer publiek. Daarnaast beloont Ifese sinds 2019 jaarlijks twee papers met de Montaigne-wedstrijd en biedt ze geïnteresseerde verenigingen ook begeleiders aan voor leesgroepen. Tevens organiseert ze sinds 2020 een symposium en start ze een boekenreeks ‘In Perspectief’, waarvan het eerste boek in 2022 van de drukpers rolt. Nadien rolde Ifese tijdens de pandemie een reeks webinars en workshops uit. Ten slotte werd er in 2021 een jaarlijks colloquium aan toegevoegd.