Geschiedenis


Startactiviteit


In 2016 organiseerde het Instituut voor Filosofische en Sociaal-wetenschappelijke Educatie (Ifese) haar startactiviteit. Tijdens deze activiteit verduidelijkte ze haar doelstelling om zowel de educatie als het onderzoek te bevorderen in die waarden en instituties die de overlevingskansen en de levenskwaliteit van mensen verhogen.

 


Eerste jaren


Het Instituut maakte daartoe de inzichten van academisch filosofisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor een ruimer publiek. Met het oog daarop werden Ifese Studiedagen en Ifese Seminaries ingericht. Naast deze activiteiten werd een website, een nieuwsbrief en een online video kanaal uitgerold om theorieën die op de activiteiten aan bod kwamen, ook online toegankelijk te maken.

 


Uitbreiding programma’s


Er werden nadien zeven bijkomende programma’s uitgerold. Vanaf 2018 richt ze een reeks studentenpresentaties in waarop bachelor-, master- en doctoraatsstudenten hun onderzoek kunnen delen met een ruimer publiek. Daarnaast beloont Ifese sinds 2019 jaarlijks twee essays met de Montaigne-essaywedstrijd en biedt ze  het Instituut geïnteresseerde verenigingen ook begeleiders aan voor leesgroepen. Tevens organiseert ze sinds 2020 een symposium en start ze een boekenreeks ‘In perspectief’ waarvan het eerste boek in 2021 van de drukpers rolt. Tot slot rolde Ifese tijdens de pandemie een reeks Ifese Webinars en Ifese Workshops uit.