Onderzoeksvraag

Onderzoeksvraag


Onderzoeksvraag


Het Instituut voor Filosofische en Sociaal-Wetenschappelijke Educatie is een centrum van onderzoek en educatie in het ontstaan en verder ontwikkelen van de waarden en instituties die het leven van mensen mogelijk maken en de moeite waard om geleefd te worden. Het instituut tracht aldus na te gaan in welke mate bepaalde waarden en instituties mede kunnen verklaren waarom zowel in tijd als ruimte overlevingskansen en levenskwaliteit zo sterk verschillen. Met onderzoek en educatie tracht het de theorieën die hierover gevormd werden op academisch niveau toegankelijk te maken voor een ruimer publiek.


Methode


Daartoe organiseerde Ifese reeds studiedagen en seminaries over de rol van instituties, religie en moraliteit, rechtseconomie, postmoderne filosofie, democratie, neo-liberalisme, eigendomsrecht, de verlichting en systeemtheorie. Op deze activiteiten kan men interdisciplinair zijn interesses in sociaal-wetenschappelijke en filosofische onderwerpen verder uitdiepen. Ze zijn aldus de ideale plaats om inzichten, die zijn verworven buiten het eigen vakgebied, te leren kennen. De video’s van deze activiteiten kan u terugvinden op ons YouTube kanaal. Voor studenten organiseert het instituut bovendien ook de Montaigne-essaywedstrijd, leesgroepbegeleiding en studentenpresentaties.