Ifese Startactiviteit

Startactiviteit

 

Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) nodigt u graag uit op haar startactiviteit op zondag 21 februari. Op deze activiteit wordt de nieuwe naam en onderzoeksvraag voorgesteld aan de hand van twee tweespraken.

Ifese is een centrum van onderzoek en educatie in het ontstaan en verder ontwikkelen van de waarden en instituties die het leven van mensen mogelijk maken en de moeite om geleefd te worden. Het instituut maakt daartoe de inzichten van academisch filosofisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek hierover toegankelijk voor een ruimer publiek.

De startactiviteit vindt plaats op zondag 21 februari vanaf 14u in Kramersplein 23 te Gent. U vindt deze activiteit ook terug op onze fanpagina op facebook.

 

Programma

14:00 Ontvangst met koffie
14:25 Inleiding door de voorzitter
14:30 Lezing: De rol van ideeën met prof. Helder De Schutter (KU Leuven)
15:00 Tweespraak: Economische waarden en instituties met prof. Eric Vanhaute (UGent) en prof. Frank Naert (UGent)
16:30 Pauze
17:00 Tweespraak: Juridische waarden en instituties met prof. Laurent Waelkens (KULeuven) en prof. em. Boudewijn Bouckaert (UGent)

 

Inschrijving

Als u zich op voorhand inschrijft, is de deelname aan deze activiteit gratis. Inschrijven doet u bij jitte.akkermans@ifese.be.

 

Sprekers

Prof. dr. Helder De Schutter is verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij doceert fundamentele wijsbegeerte, politieke filosofie en ethiek van de globalisering evenals hedendaagse politieke en sociale theorieën. Zijn onderzoek focust op federalisme, multi-nationale staten, migratie en burgerschap.

Prof. dr. Frank Naert studeerde economie aan de Universiteit Gent. Later zou hij daar eveneens aan de slag gaan als assistent en zijn doctoraat economie behalen. Frank Naert werkte als adjunct-auditeur bij het Rekenhof en als adviseur voor de federale overheid en de minister voor ondernemen en vereenvoudigen. Hij was docent aan de Hogeschool Gent, waar hij decaan was van de faculteit bedrijf en organisatie tussen 2009 en 2013. Professor Frank Naert is assessor bij de Belgische mededingingsautoriteit en doceert o.a. openbare financiën, concurrentiebeleid en internationale economie aan de UGent. Hij zetelt tevens als gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen in Knokke-Heist.

Prof. dr. Eric Vanhaute behaalde zijn master geschiedenis in 1982 aan de Universiteit Gent en volgde daar vervolgens eveneens zijn lerarenopleiding. In 1985 behaalde hij zijn doctoraat met zijn thesis over ‘The dynamics and demolition of the rural income and subsistence system. The Antwerp Campine between 1750 and 1910’. Professor Vanhaute deed vervolgens o.a. onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van hongersnoden, migratie en de invloed van internationale handel op het platteland. Professor Eric Vanhaute doceert economische geschiedenis en wereldgeschiedenis aan de UGent en is hoofd van de onderzoeksgroep Communities Comparisons Connections.

Prof. dr. Laurent Waelkens studeerde rechten te Kortrijk, Leuven en Leiden. Van 1988 tot 2004 was hij deeltijds hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, voor het vak Romeins recht. Sinds 2004 is hij voltijds hoogleraar in het Romeinse recht aan de KULeuven. Hij is redactielid van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (Leiden), lid van het wetenschappelijke comité van de Revue historique de droit français et étranger (Parijs) en hetzelfde bij de Rivista internazionale di diritto comune (Rome).

Prof. em. dr. Boudewijn Bouckaert studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit Gent. Hij richtte mee het Ludwig von Mises Instituut, Nova Civitas en Cassandra op. Thans is hij voorzitter van Libera! Op academisch vlak ontwikkelde Bouckaert aan de rechtsfaculteit van Gent de discipline van de rechtseconomie waaruit het Erasmus Mundus-project European Master in Law and Economics groeide. In zijn carrière was hij decaan van de rechtsfaculteit, zetelde hij in de raad van bestuur van de universiteit, gaf hij gastcolleges o.a. aan Harvard en het Institute for Humane Studies, en was hij uitgever van de Encyclopedia of Law and Economics. Hij was tevens enige tijd voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en Vlaams Parlementslid voor Lijst Dedecker.