Studiedag


Doelstelling


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijk Educatie organiseert thematische studiedagen. Tijdens deze studiedagen geven verschillende professoren elk – vanuit hun eigen specialisatie – een lezing over eenzelfde thema.
.

Verlichting (4de ed.)


         

Op zaterdag 2 maart vond in het Auditorium 3 Suzanne Lilar van de Blandijn te Gent de vierde studiedag over de verlichting plaats. Meer bepaald stond tijdens deze studiedag de moraalfilosofie van verschillende verlichtingsdenkers centraal. Aanwezige sprekers waren prof. dr. Sonja Lavaert (Vrije Universiteit Brussel), prof. dr. Eric Schliesser (Universiteit van Amsterdam), prof. dr. Willem Lemmens (Universiteit Antwerpen), drs. Levi Haeck (Universiteit Gent). Zij  bespraken respectievelijk Spinoza, Adam Smith, David Hume en Immanuel Kant.

Meer informatie: video’s en evenementenomschrijving.


Ontwikkelingseconomie


         

In Aula A van het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte te Leuven vond op zaterdag 29 april 2023 de studiedag over ontwikkelingseconomie plaats. Tijdens de studiedag spraken dr. Dorien Emmers (KU Leuven en Stanford SSCEI), prof. dr. Erik Buyst (KU Leuven) en prof. dr. Stefan Dercon (Universiteit van Oxford en Blavatnik School of Government) over de economische ontwikkeling van respectievelijk China, België en Afrika. De studiedag werd afgesloten met een panel dat gemodereerd werd door drs. Dieter Van Esbroeck (KU Leuven). Aansluitend konden aanwezigen napraten tijdens een diner in restaurant Ascoli in de Muntstraat.

Meer informatie: video’s en evenementenomschrijving.


Democratie (2de ed.)


            

In Leuven vond op 29 oktober 2022 de tweede studiedag over democratie plaats. De eerste lezing werd verzorgd door em. prof. dr. Herman De Dijn (KU Leuven) over Spinoza, met een eerder politiek wetenschappelijk vertrekpunt. Daarna voorzag em. prof. dr. Fernand Tanghe (UAntwerpen) een lezing over Tocqueville, vanuit een sociologische invalshoek. Ten slotte vormden beide een panel waar het publiek haar vragen op mocht afvuren. De studiedag werd afgesloten met een diner in De Appel op het Erasmusplein.

Meer informatie: video’s en evenementenomschrijving.


De Verlichting (3de ed.)


            

Op zaterdag 26 februari 2022 vond de derde Ifese studiedag over de verlichting plaats in Gent. Deze was toegewijd aan de bijdrage van verlichtingsfilosofen aan het politieke denken. Daarvoor mocht Ifese prof. dr. Emiliano Acosta (VUB/UGent) welkom heten die een lezing hield over het politieke denken van Immanuel Kant. Daarna wijdde prof. dr. Sonja Lavaert (VUB) uit over de visies van denkers van Machiavelli tot Spinoza. Tot slot gaf prof. dr. Willem Lemmens (UAntwerpen) een lezing over het politieke denken van David Hume.

Meer informatie: video’s en evenementenomschrijving .


Vrijhandel


            

Op zaterdag 2 oktober 2021 organiseerde Ifese te Leuven een studienamiddag over vrijhandel. Deze focuste op twee thema’s: China en de geschiedenis van het internationaal economisch recht. Daartoe verwelkomde het instituut prof. dr. Filip Abraham (KU Leuven) en drs. Florenz Volkaert (UGent) die respectievelijk een economische en rechtsgeschiedkundige invalshoek namen.

Het sluiten van de studiedag deden we door iets te gaan drinken in brasserie Brasserie en te tafelen bij Al Parma.

Meer informatie: video’s en  evenementomschrijving.


Migratie


            

Op de campus van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte vond op zaterdag 14 september 2019 de Ifese Studiedag over migratie plaats. Daarbij werd migratie achtereenvolgens door het juridische, economische en filosofische perspectief bekeken door respectievelijk emeritus professor dr. Marc Bossuyt (UAntwerpen), hoofdeconoom van het Itinera Institute en executive professor Ivan Van de Cloot (Universiteit Antwerpen Management School) en professor dr. Helder De Schutter (KU Leuven). De studienamiddag werd afgesloten met een panel dat werd begeleid door dr. Werner Vandenbruwaene.

Meer informatie: video’s en evenementomschrijving.


De Verlichting (2de ed.)


             

Op zaterdag 23 februari 2019 vond de tweede Ifese Studiedag over de verlichting plaats. Dit jaar focuste de studiedag op de mogelijke perversies van de verlichting en de verhouding tussen de verlichting en religie. Prof. em. dr. Else Walraven (VUB), prof. dr. Sonja Lavaert (VUB) en prof. dr. Willem Lemmens (UAntwerpen) voorzagen elk een lezing. Prof. dr. Emiliano Acosta modereerde tot slot een panel met deze drie sprekers en sloot de studiedag af met een eindrede.

Meer informatie: video’s en evenementomschrijving.


Systeemtheorie


            

De Ifese Studiedag over systeemtheorie van zondag 22 april 2018 vond plaats in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven. De studiedag startte met een tweespraak over Luhmann. Daarin gaven prof. dr. Gert Verschraegen (UAntwerpen) en prof. dr. Johan Stuy (VUB) elk een lezing om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan tijdens een panel. De studiedag werd afgesloten met een lezing van dr. Evo Busseniers (VUB) over hiërarchische en zelforganiserende systemen.

Meer informatie: video’s en evenementomschrijving.


De Verlichting


           

Op zaterdag 25 november 2017 kwamen we bijeen op de campus van de Vrije Universiteit Brussel voor een studiedag over de verlichting. Daarop werden David Hume, Immanuel Kant, de Franse Moralistiek en Johann Gottlieb Fichte besproken. De studiedag bestond uit twee tweespraken waarin telkens twee sprekers elk een lezing gaven en daarna met elkaar in gesprek gingen. De eerste tweespraak vond plaats tussen em. prof. dr. Else Walravens (VUB) prof. dr. Gertrudis Van de Vijver (UGent). De tweede tweespraak gaf het woord aan prof. dr. Daniel Acke (VUB) en prof. dr. Emiliano Acosta (VUB).

Meer informatie: video’s en evenementomschrijving.


Eigendomsrecht


            

In het paasweekend verzamelden we op zaterdag 15 april 2017 voor een studiedag over eigendomsrecht in Gent met bijdragen van een rechtshistoricus, twee rechtsfilosofen en een rechtseconoom. Prof. dr. Laurent Waelkens (KU Leuven) leidde de studiedag in met een lezing over de geschiedenis van het eigendomsrecht. De bijdrage van prof. dr. Frank van Dun (UGent) handelde over mogelijke conflicten tussen vrijheid en eigendomsrecht. Na de lunch evalueerde drs. Charles Delmotte (UGent) de voorstellen voor een vermogens(winst)belasting. De lezing van prof. dr. Boudewijn Bouckaert (UGent) handelde tot slot over ‘The Economics of Common Property’.

Meer informatie: video’s en evenementomschrijving.


Democratie


            

Tijdens de Ifese Studiedag over democratie van 18 februari 2017 namen vijf academici het woord. Prof. dr. Georgi Verbeeck (KU Leuven) gaf een inleidende lezing over ‘De lange weg naar de democratie. Het Duitse voorbeeld’. Daarna volgde een tweespraak over democratie als proces met een bijdrage van prof. dr. Heico Kerkmeester (UAntwerpen), prof. dr. Tim Heysse (KU Leuven) en een tweespraak over democratische waarden met prof. dr. Emiliano Acosta (VUB) en drs. Philippe Gérard (KU Leuven).

Meer informatie: Ifese Studiedag Democratie en video’s.


Postmoderne filosofie


   wp_20161112_025-kopie   wp_20161112_13_29_21_moment2   wp_20161112_015-kopie   wp_20161112_006

De Ifese Studiedag van 12 november 2016 besprak postmoderne filosofie aan de hand van vier lezingen. De eerste lezing werd gegeven door prof. dr. Marc Van den Bossche (VUB) en behandelde ‘Richard Rorty: denken zonder grond’. Daarna nam em. prof. dr. Fernand Tanghe (UAntwerpen) het woord over ‘Was Foucault een liberaal?’. Prof. dr. Arthur Cools ging vervolgens in op ‘Het probleem van het politieke in de filosofie van Emmanuel Levinas’. De dag werd afgesloten door em. prof. dr. Joachim Leilich (UAntwerpen), die zich toelegde op ‘Therapeutische filosofie – Wittgensteins Taalspelen’.

Meer informatie: evenementomschrijving.


Rechtseconomie


le1      le4   le2   le3

Op de studiedag van zaterdag 15 oktober 2016 konden deelnemers kennismaken met de onderzoeksmethoden en de resultaten uit het het onderzoeksdomein van rechtseconomie aan de hand van vier lezingen die werden verzorgd door em. prof. dr. Boudewijn Bouckaert (UGent), dr. Sven Höppner (Max Planck Institute), prof. Frank Wijckmans (Brussels School of Competition) en prof. dr. Michael G. Faure (Maastricht University en Erasmus School of Law).

Meer informatie: video’s en evenementomschrijving.


Religie & moraliteit


13515249_10154252785558665_1944046674_n   13522511_10154252785298665_63042394_n   13535767_10154252785088665_1599957815_n   13514466_10154252785923665_1740751402_n   

De Ifese Studiedag over religie en moraliteit van 25 juni 2016 bestond uit vier lezingen met een aansluitend panelgesprek. Prof. dr. René Gabriëls (Universiteit van Maastricht) beet de spits af met een betoog over ‘Religieus en economisch fundamentalisme’. Drs. Michaël Bauwens (KU Leuven) sprak vervolgens over ‘De morele autoriteit van Kerk en staat’. Na de pauze nam prof. dr. Emiliano Acosta (VUB) het woord over ‘Religie en moraliteit: wat kunnen we van de Verlichting leren?’. De laatste lezing werd verzorgd door prof. dr. Frank van Dun (UGent) en behandelde de vraag: ‘Religie en ethiek: alles of niets?’.

Meer informatie: video’s en evenementomschrijving.


Waarden & insituties


Ifese Startactiviteit   IMG_8401   Laurent Waelkens   Frank Naert   


Op 21 februari 2016 hield het Instituut zijn startactiviteit waarop het zijn nieuwe naam en onderzoeksdoel voorstelde. Prof. dr. Helder De Schutter (KU Leuven) verzorgde een inleidende lezing over de rol van ideeën. Vervolgens deelden prof. dr. Frank Naert (UGent) en prof. dr. Eric Vanhaute (UGent) hun inzichten over de economische waarden en instituties die volgens hen onze manier van leven mogelijk hadden gemaakt. De activiteit werd afgesloten met een tweespraak tussen em. prof. dr. Boudewijn Bouckaert (UGent) en prof. dr. Laurent Waelkens (KU Leuven), die hun licht lieten schijnen over de juridische waarden en instituties.

Meer informatie: Ifese Startactiviteit.