Ifese Studiedag Postmoderne Filosofie

picture1


Ifese Studiedag Postmoderne Filosofie


Op zaterdag 12 november houdt Ifese een studiedag over postmoderne filosofie met lezingen over Rorty, Foucault, Levinas en Wittgenstein. De activiteit zal plaatsvinden in het Kramersplein 23, 9000 Gent.


Programma

10u00 – 10u25: Ontvangst met koffie

10u25 – 10u30: Welkomswoord

10u30 – 11u45: Prof. dr. Marc Van den Bossche over ‘Richard Rorty: denken zonder grond’

11u45 – 12u00: Koffiepauze

12u00 – 13u15: Em. prof. dr. Fernand Tanghe over ‘Was Foucault een liberaal?’

13u15-14u15: Lunch

14u15-15u30: Prof. dr. Cools Arthur over ‘Het probleem van het politieke in de filosofie van Emmanuel Levinas’

15u30 – 15u45: Koffiepauze

15u45-17u00: Em. prof. dr. Joachim Leilich over ‘Therapeutische filosofie – Wittgensteins Taalspelen’


Inschrijving

U kan zich inschrijven voor deze studiedag bij Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be). Gelieve daarbij ook meteen te vermelden indien u vegetarisch eet of voedselallergieën hebt. Het inschrijvingsgeld is 15 euro. Leden en vrienden van Ifese betalen maar 10 euro. In het inschrijvingsgeld is de broodjeslunch, drank en deelname aan de studiedag inbegrepen. U kan uw inschrijvingsgeld storten op IBAN BE06 6511 4038 9722 BIC: KEYTBEBB.

Lid of vriend worden van Ifese? Dat kan al vanaf 10 euro/jaar. Meer informatie.


Sprekers

Marc Van den Bossche

Prof. dr. Marc Van den Bossche is voltijds hoofddocent aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij “Hedendaagse cultuur- en politieke filosofie”, “Thema’s uit de wijsbegeerte van de Hedendaagse periode” en “Wijsgerige antropologie” doceert. Hij is auteur van ‘Kritiek van de technische rede’ (Leuven/Utrecht 1995), ‘Natuur en lijfelijkheid’ (Utrecht 1998), ‘Ironie en solidariteit, Een kennismaking met het werk van Richard Rorty’ (Rotterdam 2001), ‘Het pathos van het denken. Opstellen over subjectiviteit intersubjectiviteit’ (Budel 2003 en Brussel 2012 herwerkte en uitgebreide versie), Ironie et solidarité. Une introduction au pragmatisme de Richard Rorty’ (Parijs, 2004) en van de bestsellers ‘Wielrennen’ (Rotterdam 2005) en ‘Sport als levenskunst’ (Rotterdam 2010) . Daarnaast is hij samensteller of co-redacteur van een tiental boeken over Heidegger, Nietzsche, Rorty, Arendt en diverse thema’s uit de geschiedenis van de filosofie. Van den Bossche is voorzitter van de redactieraad van VUBPress en stelt daar ook de reeks ‘Humanismen’ samen.


Joachim Leilich

Em. prof. dr. Joachim Leilich is professor emeritus aan de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde wijsbegeerte aan de Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt waar hij doctoreerde met een proefschrift over de late filosofie van Wittgenstein. Aan de Universiteit Antwerpen doceerde hij o.m. de vakken “Hedendaagse Analytische Wijsbegeerte” en “Taalfilosofie”. Hij bezorgde een uitgave met brieven van Wittgenstein (Ludwig Wittgenstein – Brieven, Amsterdam 2000) en een inleiding in het denken van Kant (Immanuel Kant – Een Inleiding, red. J. Leilich, Kapellen 2004). Daarnaast droeg hij bij aan talrijke werken waarin hij zich steeds toespitste op het begrip ‘vrije wil’ (“Moses Mendelssohn’s metaphysics and aesthetics” (Dordrecht 2011), “Philosophical perspectives for pragmatics” (Amsterdam 2011) “Het bewustzijn in de fysische wereld: filosofische essays over materialisme en fenomenaal bewustzijn” (Leuven 2002) …). Hij schreef tevens tal van artikels betreffende hetzelfde onderwerp, alsook over analytische filosofie (“Hoe irrationeel zijn libertariërs? Peter Bierl over de vrije wil” (2011) , “Analytische filosofie op Vlaamse wijze : tussen taalanalyse en naturalisme” (2011) …). Professor Leilich is tevens lid van de Raad van Bestuur Instituut Joodse Studies.


Arthur Cools

Prof. dr. Arthur Cools is hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen waar hij “Culuurfilosofie”, “Hedendaags continentale wijsbegeerte”, “Kunstfilosofie” alsook “Grondige studie van de filosofie van de kunst” doceert. Professor Cools maakte tal van bijdrages over de filosofie van Levinas (“Emmanuel Lévinas et l’histoire” (Parijs 1998), “Ex libris van de filosofie in de 20ste eeuw; deel 2” (Leuven 1999), “ Op het ritme van de oneindigheid: opstellen over het natuurlijke godsverlangen” (Leuven 2000) …) alsook over bio-ethiek (o.a. euthanasie) (“Van klinische ethiek tot biorecht” (Leuven 2001), “Ethische perspectieven” (Leuven 2002) …) Voor het bredere publiek is hij o.a. bekend voor zijn deelname aan het boek “De macht van de sirene. Kennis en verleiding in de moderniteit.” (Gent 2015). Hij was tevens lid van de Editiorial Board van de reeks “Studies in Contemporary Phenomenology” alsook van het redactiecomité van het tijdschrift “Esthetica”.


Fernand Tanghe

Em. prof. dr. Fernand Tanghe is professor emeritus aan de Universiteit Antwerpen. Hij werd doctor in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1971 en voegde daar in 1973 een licentie in de wijsbegeerte aan toe van de Université Catholique de Louvain met een proefschrift over Spinoza. In de daaropvolgende jaren zou hij als monitor optreden bij wijsgerige vakken aan de KU Leuven terwijl hij werkte aan zijn wetenschappelijke doctoraat in de rechtsgeleerdheid over marxistische rechtstheorie. In die periode studeerde hij eveneens aan de Sorbonne, de Ecole Pratique des Hautes Etudes en nam hij deel aan het seminarie van Michel Foucault aan de UCL. Aansluitend werkte hij als onderzoeker bij het Istituto Europeo te Firenze en de Université Saint-Louis te Brussel en doceerde hij rechtsfilosofie aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg en de Universiteit Antwerpen. Op die laatste universiteit doceerde hij eveneens over klassieke auteurs zoals Machiavelli en de Tocqueville.

One thought on “Ifese Studiedag Postmoderne Filosofie

Comments are closed.