Lezing


Doel


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijk Educatie biedt lezingen aan. Daarbij nodigt het steeds één of twee academici uit om theorieën uit hun discipline over het gekozen thema toe te lichten.

 


Koloniale propaganda


            

In de Aula J. Van Der Eecken van het Hogenheuvelcollege te Leuven vond op donderdag 11 mei 2023 de laatste lezing van het najaar van 2023 plaats. Daarin besprak professor Idesbald Goddeeris (KU Leuven) vanuit een historisch perspectief over koloniale propaganda.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Subsidiariteit


             

De tweede lezing in de lezingenreeks over christelijk denken, vond plaats op 4 mei 2023 in de Commissiezaal van het KADOC in de Vlamingenstraat. Daar sprak dr. Hendrik Moeys de toehoorders toe over de historische en politiek filosofische wortels van het subsidiariteitsprincipe, dat burgernabij bestuur voorschrijft via het middenveld en het lokale bestuur. Na de vragenronde werd het gesprek werd daarna verder gezet in café Laplaz op het Hooverplein.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Hans Kelsen


             

In de Kleine Aula van het Maria-Theresiacollege te Leuven vond op 18 april 2023 de vierde activiteit uit de lezingsreeks over het Weens interbellum plaats. Daarin besprak Philippe Gérard het leven en het werk van Hans Kelsen. Hij had daarbij bijzondere aandacht voor de Kelsen en de Wiener Kreis, Kelsen en Carl Schmitt in het licht van de juridische strijd over de Weimar-Grondwet en Kelsen en de Europese Unie als gemeenschap van het recht. Nadien dronken de deelnemers samen nog iets in café Carlisse op het Ladeuzeplein.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Vrijmetselarij


            

Ifese organiseerde maandag 27 maart 2023 een tweespraak over vrijmetselarij te Brussel in gebouw I van de VUB. Em. prof. dr. Rik Pinxten (UGent) besprak de vrijmetselarij vanuit een antropologische analyse. Prof. dr. Jeffrey Tyssens (VUB) vertrok vanuit een historische invalshoek voor zijn bespreking van de maçonnerie en diens verhouding tot de kerk.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Middeleeuws constitutionalisme


            

In Gent vond op woensdag 22 maart een Ifese-lezing plaats over middeleeuws constitutionalisme. De spreker van de avond was prof. dr. Jelle Haemers (KU Leuven) die een uiteenzetting hield over de historische ontplooiing van constitutionalisme en diens gevolgen op de bevolking.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Burgerschap


            

Ifese organiseerde maandag 27 februari 2023 een lezing over Burgerschap. De preker te gast was prof. dr. Patrick Loobuyck (UAntwerpen). De lezing vond plaats in gebouw I van de VUB op campus Etterbeek. Aansluitend was er een receptie waarop de aanwezigen de uitwisseling van ideeën verder konden zetten.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Wittgenstein & de Wiener Kreis 


            

Op maandag 20 februari 2023 organiseerde Ifese haar eerste evenement van 2023. Het onderwerp betrof hoe Wittgenstein verhield tot de Wiener Kreis waar Rudolf Carnap tot behoorde. De tweespraak bestond uit de sprekers Dr. Wim Vanrie (UGent) en Dr. Fons Dewulf(KU Leuven). Em. prof. dr. Jean Paul Van Bendegem was de moderator van dienst. De activiteit behoorde tot de lezingenreeks over het Weens interbellum. Er werd nadien nagepraat in Bluesette.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Freud 


            

Woensdag 23 november 2022 nodigde Ifese Jens De Vleminck (KU Leuven) uit om een lezing te houden over de politieke en sociale filosofie van psychoanalyticus Sigmund Freud. De lezing vond plaats in het Jaap Kruithof auditorium te Gent en was de tweede activiteit uit de lezingenreeks over het Weens interbellum. Na de lezing gingen we tezamen nog iets drinken in Bluesette.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Austrofascisme 


            

Ifese organiseerde op donderdag 17 november 2022 een lezing over het austrofascisme in Leuven. Het betrof de eerste activiteit uit de lezingenreeks over het Weens interbellum. De gastspreker was Georgi Verbeeck van de KU Leuven waar hij hoogleraar Duitse geschiedenis is. Hierna was er nog een drink in Laplaz op het Hooverplein.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Morele grondslagen van de markt


            

Op woensdag 9 november 2022 organiseerde Ifese een eerste lezing in de lezingenreeks over Christelijk denken, met als gastspreker prof. dr. Wim Decock (UCLouvain en ULiège). Hij besprak de standpunten van Leonardus Lessius (1554-1623) inzake economie en moraliteit.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Identititeitspolitiek


             

Em. prof. dr. Fernand Tanghe (UAntwerpen) kreeg het woord van Ifese om een lezing rond identiteitspolitiek te houden. Dit vond plaats op vrijdag 8 mei 2022 in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven. Na de lezing werd er door er nog gedineerd in Al Parma en iets gedronken in Laplaz op het Hooverplein.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Kernwapens


                

Woensdag 20 april 2022 verzorgde professor dr. Tom Sauer (Universiteit Antwerpen) een lezing over kernwapens die werd georganiseerd door Ifese. De lezing vond plaats in Antwerpen in een aula van de UAntwerpen. Achteraf werd gezamenlijk nog iets gedronken in de Salamander.

Meer informatie: evenementenomschrijving.


Goed & kwaad


               

Op vrijdag 26 november 2021 organiseerde Ifese een lezing over goed en kwaad. Daarbij gingen professor dr. Andreas Kinneging (Universiteit Leiden) en professor dr. Frank van Dun (UGent) met elkaar in gesprek in aula F van de rechtsfaculteit van de UGent. Aansluitend op de activiteiten dronken de deelnemers samen nog iets in restaurant De Abt.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.