Lezing Middeleeuws Constitutionalisme


IFESE LEZING CONSTITUTIONALISME IN DE MIDDELEEUWSE NEDERLANDEN


Op woensdag 22 maart 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. LVSV Gent een lezing over de ontwikkeling van het constitutionalisme in de middeleeuwse Nederlanden met prof. dr. Jelle Haemers (KU Leuven). De activiteit behoort tot de lezingenreeks over constitutionalisme in de Nederlanden. Ze zal in Gent plaatsvinden (Kramersplein 23, 9000 Gent), starten om 20u en eindigen rond 21u30. Nadien is er de gelegenheid om na te praten op café.

.


Lezing


Jelle Haemers zal tijdens de lezing in hoofdzaak de historische ontwikkeling bespreken van de vaststelling van de verhoudingen tussen verschillende belangengroepen in de samenleving via bepaalde gezaghebbende akkoorden of documenten, zoals bijvoorbeeld de Blijde Inkomsten. Daarbij zal Jelle Haemers wijzen op het belang van deze teksten en overeenkomsten voor de verdere ontplooiing van het constitionalisme. Daarnaast bespreekt Jelle Haemers ook kort de concrete gevolgen van deze politieke documenten op de bevolking.

.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot ons hoofd onderzoek Max De Schryver (max.deschryver@ifese.be).

 


Spreker


Prof. dr. Jelle Haemers doceert als hoogleraar van de faculteit letteren aan de KU Leuven. Jelle Haemers onderzoekt de sociale en politieke geschiedenis van de middeleeuwen. Hij is nauw betrokken bij het interuniversitaire onderzoek naar de stedelijke samenleving in de Lage Landen, en publiceerde talrijke artikels en boeken over de laatmiddeleeuwse geschiedenis. Onder meer onderzoekt hij de vorming van democratische ideeën in Europa, en publiceerde hij met enkele collega’s ‘Wijvenwereld. Vrouwen in de middeleeuwse stad.’ Momenteel focust zijn onderzoek op politieke conflicten in de steden van laatmiddeleeuws Europa, en de gendergeschiedenis van de Nederlanden.