Lezing Burgerschap


LEZING BURGERSCHAP


Op maandag 27 februari 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. het Liberaal Vlaams Studentenverbond – Brussel (LVSV) een politiek-filosofische lezing over burgerschap. De gastlezer voor deze activiteit is prof. dr. Patrick Loobuyck (UAntwerpen), en zal plaatsvinden in lokaal I.2.0.1 op de campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De lezing zal starten om 19u30 en eindigen om 21u00. Nadien is er enige gelegenheid om na te praten op café.

.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot ons hoofd educatie Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Spreker


Prof. dr. Patrick Loobuyck is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen), waar hij lid is van het Centrum Pieter Gillis. Daar voert hij onderzoek naar de verhouding kerk-staat, het seculariseringsproces in het Westen, tolerantie en pluralisme, de relatie levensbeschouwing – zingeving – wetenschap en levensbeschouwelijke ideeëngeschiedenis. In dat verband doceert professor Loobuyck het vak ‘Politieke filosofie’ aan de UGent, alsook de vakken ‘Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap’ en ‘Vrijheid, burgerschap en democratie’ aan de UAntwerpen. Daarnaast publiceerde professor Loobuyck een aantal columns in De Morgen en De Standaard, en is hij regelmatig te gast op De Afspraak (Canvas).