Lezing


Doel


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijk Educatie biedt lezingen aan. Daarbij nodigt het steeds één of twee academici uit om theorieën uit hun discipline over het gekozen thema toe te lichten.

Een aantal van deze lezingen behoren tot


Stefan Zweig & Robert Musil


            

In Leuven vond op 6 mei 2024 de Ifese-lezing over Stefan Zweig en Robert Musil plaats. Enerzijds besprak  prof. dr. Bart Philipsen (KU Leuven) de werken van van Stefan Zweig. Anderzijds behandelde prof. dr. Gunther Martens (UGent) de letterkundige ontwikkeling van Robert Musil. Nadien werd er samen met de sprekers nog iets gedronken in café de Carlisse op de hoek van het Ladeuzeplein.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Rerum Novarum


            

Op dinsdag 30 april nodigde Ifese drs. Dimitri De Roover (KU Leuven) uit om een lezing omtrent Rerum Novarum te verzorgen te Leuven. Hij besprak een casestudie van een lokale parochie in het licht van de omwenteling die het Rerum Novarum teweegbracht vanwege de problematiek die zich stelde rond de levensomstandigheden van de arbeidersbevolking. De avond werd afgesloten met een drink op het terras van de café Lapaz op het Hooverplein.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Kerkelijk en Romeins recht in de rechtspraktijk van het Ancien Régime


            

Ifese organiseerde op dinsdag 23 april 2024 een lezing in Leuven omtrent kerkelijk en romeins recht in de rechtspraktijk van het Ancien Régime met als spreker prof. dr. Wouter Druwé (KU Leuven). Hij besprak hoe juristen die het Romeins en kerkelijk recht machtig waren zich moesten aanpassen aan de lokale context. Hierbij liet hij zijn licht schijnen op de interactie tussen geleerd en lokaal recht. Aansluitend werd er nog iets gedronken in café Commerce op het Hooverplein.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Constitutionele identiteit Oostenrijkse Nederlanden


            

Op woensdag 20 maart organiseerde Ifese een lezing omtrent de constitutionele identiteit Oostenrijkse Nederlanden aan de hand van de werken van Goswin Arnould de Wynants. De spreker van de avond, prof. dr. Frederik Dhondt (VUB), hield zijn uiteenzetting in een aula van het Mgr. Sencie-Instituut te Leuven. Achteraf werd er met de spreker nog nagepraat op in café Carlisse aan het Ladeuzeplein.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Joseph Schumpeter


            

Ifese organiseerde op maandag 11 maart een lezing over de econoom Joseph Schumpeter te Leuven. Drs. Dieter Van Esbroeck (KU Leuven) besprak het economisch denken van Schumpeter aan de hand van diens werk Capitalism, Socialism and Democracy. Na de uiteenzetting werd er nog iets gedronken in café Den Derpen. Deze activiteit valt onder de lezingenreeks over het Weens Interbellum.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Martin Heidegger


            

Maandag 19 februari organiseerde Ifese een lezing over het denken van Martin Heidegger te Leuven in de Kardinaal Mercierzaal van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. De spreker van de avond, em. prof. dr. Dirk De Schutter (KU Leuven), besprak er het werk ‘De vraag naar de techniek’ van Heidegger. Achteraf werd er nog nabesproken op het terras van café De Werf op het Hogeschoolplein.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Oostendse compagnie & slavernij


            

Op woensdag 6 december 2023 voorzag Ifese een lezing met als spreker dr. Wim De Winter (KU Leuven en UGent) over de Oostendse compagnie, inclusief de vraag of er betrokkenheid was bij slavernij. De lezing vond plaats te Leuven in aula Bouckaert.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Technocratie of Democratie


            

Ifese organiseerde op 28 november 2023 een lezing over technocratie of democratie aan de VUB. Prof. dr. Stefan Rummens (KU Leuven) besprak de verschillen tussen democratie, populisme en technocratie. Daarbij focuste hij op de nood aan democratische legitimiteit. Achteraf zijn de aanwezigen nog iets gaan drinken in café het complex op de campus.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Humanisme


            

Dinsdag 14 november 2023 organiseerde Ifese een lezing over het Italiaans humanisme in het Monseigneur Sencie-Instituut aan het Erasmusplein te Leuven. De lezing was getiteld ‘Ad fontes! Het Italiaanse humanisme in Vogelvlucht’ en werd verzorgd door professor Ide François. Het betrof de derde lezing van de lezingenreeks over het christelijk denken. Na de lezing was er een informele nabespreking in de fakbar Letteren, waarbij ook professor François aanwezig was

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Vermogensbelasting


            

Op dinsdag 7 november 2023 organiseerde Ifese een lezing over vermogensbelasting in Gent. Prof. dr. Mark Delanote (UGent) besprak zowel binnenlandse als buitenlandse vermogensbelasting vanuit een juridisch perspectief. Hierna bekeek prof. dr. Pieter Van Rymenant (UGent) de effecten van vermogensbelasting op de economie. Om af te sluiten modereerde Jitte Akkermans (KU Leuven) een panelgesprek met beide sprekers.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Karl Popper


            

Ifese organiseerde op maandag 30 oktober 2023 een lezing aan de VUB waarbij prof. dr. Jan Heylen (KU Leuven) de wetenschapsfilosofie van Karl Popper besprak. Achteraf werd er nagepraat in café ’t Complex.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Justitiehoven en de macht


            

Op dinsdag 23 oktober 2023 organiseerde Ifese een lezing te Gent. Als gastspreker hield prof. dr. Alain Wijffels een redevoering over op welke wijze justitie werd aangewend in de late middeleeuwen als onderdeel van politieke legitimiteit.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Koloniale propaganda


            

In de Aula J. Van Der Eecken van het Hogenheuvelcollege te Leuven vond op donderdag 11 mei 2023 de laatste lezing van het najaar van 2023 plaats. Daarin sprak professor Idesbald Goddeeris (KU Leuven) vanuit een historisch perspectief over koloniale propaganda.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Subsidiariteit


             

De tweede lezing in de lezingenreeks over christelijk denken, vond plaats op 4 mei 2023 in de Commissiezaal van het KADOC in de Vlamingenstraat. Daar sprak dr. Hendrik Moeys de toehoorders toe over de historische en politiek filosofische wortels van het subsidiariteitsprincipe, dat burgernabij bestuur voorschrijft via het middenveld en het lokale bestuur. Na de vragenronde werd het gesprek daarna verder gezet in café Laplaz op het Hooverplein.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Hans Kelsen


             

In de Kleine Aula van het Maria-Theresiacollege te Leuven vond op 18 april 2023 de vierde activiteit uit de lezingsreeks over het Weens interbellum plaats. Daarin besprak Philippe Gérard het leven en het werk van Hans Kelsen. Hij had daarbij bijzondere aandacht voor de Kelsen en de Wiener Kreis, Kelsen en Carl Schmitt in het licht van de juridische strijd over de Weimar-Grondwet en Kelsen en de Europese Unie als gemeenschap van het recht. Nadien dronken de deelnemers samen nog iets in café Carlisse op het Ladeuzeplein.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Vrijmetselarij


            

Ifese organiseerde maandag 27 maart 2023 een tweespraak over vrijmetselarij te Brussel in gebouw I van de VUB. Em. prof. dr. Rik Pinxten (UGent) besprak de vrijmetselarij vanuit een antropologische analyse. Prof. dr. Jeffrey Tyssens (VUB) vertrok vanuit een historische invalshoek voor zijn bespreking van de maçonnerie en diens verhouding tot de kerk.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Middeleeuws constitutionalisme


            

In Gent vond op woensdag 22 maart 2023 een Ifese-lezing plaats over middeleeuws constitutionalisme. De spreker van de avond was prof. dr. Jelle Haemers (KU Leuven) die een uiteenzetting hield over de historische ontplooiing van constitutionalisme en diens gevolgen op de bevolking.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Burgerschap


            

Ifese organiseerde maandag 27 februari 2023 een lezing over Burgerschap. De preker te gast was prof. dr. Patrick Loobuyck (UAntwerpen). De lezing vond plaats in gebouw I van de VUB op campus Etterbeek. Aansluitend was er een receptie waarop de aanwezigen de uitwisseling van ideeën verder konden zetten.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Wittgenstein & de Wiener Kreis 


            

Op maandag 20 februari 2023 organiseerde Ifese haar eerste evenement van 2023. Het onderwerp betrof hoe Wittgenstein verhield tot de Wiener Kreis waar Rudolf Carnap tot behoorde. De tweespraak bestond uit de sprekers dr. Wim Vanrie (UGent) en dr. Fons Dewulf (KU Leuven). Em. prof. dr. Jean Paul Van Bendegem was de moderator van dienst. De activiteit behoorde tot de lezingenreeks over het Weens interbellum. Er werd nadien nagepraat in Bluesette.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Freud 


            

Woensdag 23 november 2022 nodigde Ifese Jens De Vleminck (KU Leuven) uit om een lezing te houden over de politieke en sociale filosofie van psychoanalyticus Sigmund Freud. De lezing vond plaats in het Jaap Kruithof auditorium te Gent en was de tweede activiteit uit de lezingenreeks over het Weens interbellum. Na de lezing gingen we tezamen nog iets drinken in Bluesette.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Austrofascisme 


            

Ifese organiseerde op donderdag 17 november 2022 een lezing over het austrofascisme in Leuven. Het betrof de eerste activiteit uit de lezingenreeks over het Weens interbellum. De gastspreker was Georgi Verbeeck van de KU Leuven waar hij hoogleraar Duitse geschiedenis is. Hierna was er nog een drink in Laplaz op het Hooverplein.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Morele grondslagen van de markt


            

Op woensdag 9 november 2022 organiseerde Ifese een eerste lezing in de lezingenreeks over Christelijk denken, met als gastspreker prof. dr. Wim Decock (UCLouvain en ULiège). Hij besprak de standpunten van Leonardus Lessius (1554-1623) inzake economie en moraliteit.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Identititeitspolitiek


             

Em. prof. dr. Fernand Tanghe (UAntwerpen) kreeg het woord van Ifese om een lezing rond identiteitspolitiek te houden. Dit vond plaats op vrijdag 8 mei 2022 in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven. Na de lezing werd er door er nog gedineerd in Al Parma en iets gedronken in Laplaz op het Hooverplein.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.


Kernwapens


                

Woensdag 20 april 2022 verzorgde professor dr. Tom Sauer (Universiteit Antwerpen) een lezing over kernwapens die werd georganiseerd door Ifese. De lezing vond plaats in Antwerpen in een aula van de UAntwerpen. Achteraf werd gezamenlijk nog iets gedronken in de Salamander.

Meer informatie: evenementenomschrijving.


Goed & kwaad


               

Op vrijdag 26 november 2021 organiseerde Ifese een lezing over goed en kwaad. Daarbij gingen professor dr. Andreas Kinneging (Universiteit Leiden) en professor dr. Frank van Dun (UGent) met elkaar in gesprek in aula F van de rechtsfaculteit van de UGent. Aansluitend op de activiteiten dronken de deelnemers samen nog iets in restaurant De Abt.

Meer informatie: video en evenementenomschrijving.