Lezing Stefan Zweig & Robert Musil

 


LEZING STEFAN ZWEIG & ROBERT MUSIL


Op maandag 6 mei 2024 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. Kring Babylon een lezing met prof. dr. Bart Philipsen (KU Leuven) en prof. dr. Gunther Martens (UGent) over Stefan Zweig & Robert Musil. De activiteit behoort tot de lezingenreeks over het Weens interbellum. Ze zal in aula 01.08 van het Mgr. Sencie-Instituut (Erasmusplein 2 , 3000 Leuven) plaatsvinden, start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Nadien is er de gelegenheid om na te praten op café.

.


Programma


19.30u – 20.10u Prof. dr. Bart Philipsen (KU Leuven) over Stefan Zweig

20.10u – 20.50u Prof. dr. Gunther Martens (UGent) over Robert Musil

20.50u – 21.10u Panelgesprek

21.10u – 21.30u Vragenronde

 


Abstracts


Prof. dr. Bart Philipsen vat zijn lezing als volgt samen:

Naar aanleiding van de Engelse vertaling van Stefan Zweigs  Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers schreef de Brits-Duitse literatuurcriticus Michael Hofmann  in 2011 een vernietigend stuk over Zweig in The London Review of Books: hij noemde hem “de Pepsi Cola van Oostenrijkse literatuur“. Dat oordeel is brutaal en onrechtvaardig, maar het illustreert de irritaties die de zeer productieve en in zijn tijd ook internationaal zeer populaire Brits-Oostenrijkse en Joodse kosmopoliet Stefan Zweig (1881-1942) zowel bij tijdgenoten – waaronder ook Robert Musil – als bij latere lezers heeft uitgelokt. Zonder deze controverse te negeren willen we toch inzoomen op wat de in Wenen geboren auteur van een imposant literair en essayistisch oeuvre in het bijzonder vandaag voor ons kan betekenen. We houden zijn opvattingen over literatuur en politiek, zijn visie op Europa als “geistige Heimat”, zijn pacifisme, zijn diepgeworteld wantrouwen tegenover alle vormen van nationalisme en groepsidentiteit en zijn kosmopolitisme kritisch tegen het licht.

Prof. dr. Gunther Martens vat zijn lezing als volgt samen:

Anders dan Stefan Zweig was Robert Musil, op het vroege succes van zijn debuutroman “De verwarring van de jonge Törleß” na, in zijn eigen tijd eerder onbekend bij het brede publiek. Na zijn ballingschap in Zwitserland en zijn vroege dood in 1942 bleef zijn monumentale roman “De man zonder eigenschappen” onafgewerkt. Toch vestigde net die roman zijn postume reputatie: Musil reflecteert ironisch de aftakeling van Habsburgse dubbelmonarchie en exploreert de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Tegelijk is het essayisme in zijn roman de neerslag van zijn ongewoon diverse intellectuele vorming. Musil studeerde achtereenvolgens voor machinebouwkundig ingenieur en artillerieofficier, en hij doctoreerde daarna op het snijvlak van filosofie en experimentele psychologie. Toch is zijn werk erg leesbaar. We behandelen achtereenvolgens Musils opvattingen over literatuur en wetenschap, over de relatie tussen schrijven en sport, en tot slot zijn verhouding tot schrijvers die wél succes hadden (zoals Zweig).

 


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Sprekers


Prof. dr. Bart Philipsen studeerde zowel Duits en Engels als filosofie aan de KU Leuven en Albert-​Ludwigs-Universität Freiburg. Nadien behaalde hij een doctoraat met een proefschrift over de poëzie van Friedrich Hölderlin. Thans is hij gewoon hoogleraar aan de Faculteit Letteren, waar hij de Onderzoeksgroep Duitse Literatuur leidt en verschillende vakken doceert over Duitse literatuur en haar Duitse literatuurgeschiedenis.

Prof. dr. Gunther Martens behaalde een master in de Germaanse talen aan de UGent en master in de letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Nadien doceerde hij over algemene literatuurwetenschap aan de Vrije Universiteit Brussel en Duitse literatuur aan de Universiteit Antwerpen. Thans doceert hij over Duitse literatuur aan de Universiteit Gent.