Lezing Rerum Novarum


LEZING RERUM NOVARUM


Op dinsdag 30 april 2024 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. Kring Historia een lezing met drs. Dimitri De Roover (KU Leuven) over Rerum Novarum. De lezing behoort tot de lezingenreeks over het Christelijk denken. De activiteit zal in aula 01.08 van het Mgr. Sencie-Instituut (Erasmusplein 2, 3000 Leuven) plaatsvinden, start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Nadien is er de gelegenheid om na te praten op café.

.


Thema


Met de publicatie van de encycliek Rerum Novarum in 1891 gaf paus Leo XIII een nieuwe impuls aan de sociale leer van de Katholieke Kerk. In dit document richtte hij zich tot het sociale vraagstuk en hoe de Kerk de problematiek die zich stelde rond de levensomstandigheden van de arbeidersbevolking diende aan te pakken. Het grootste verschil met de toen bestaande sociale leer vormde de toegenomen aandacht voor de materiële lotsverbetering van de arbeidersbevolking, bijvoorbeeld door middel van het oprichten van mutualiteiten en werkliedenbonden. Tijdens deze lezing zal Dimitri De Roover de impact die Rerum Novarum had op de Belgische politieke, sociale en religieuze context vanuit een parochiaal perspectief toelichten.

 


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Spreker


Drs. Dimitri De Roover behaalde aan de KU Leuven een master in de geschiedenis (2019), met als specialisatie de politieke en religieuze geschiedenis van de moderne periode, en een master overheidsmanagement en -beleid (2022). In oktober 2022 startte hij aan een doctoraatsonderzoek in de geschiedenis met als opzet een beter begrip te vormen van de wisselwerking tussen de Katholieke Kerk, het sociale vraagstuk en de invulling van de urbane ruimte tijdens de periode van 1884 tot 1914. Dit doet hij als doctoraatsonderzoeker bij KADOC, Documentatiecentrum en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, verbonden aan de KU Leuven.