Lezing Oostendse compagnie & slavernij


LEZING OOSTENDSE COMPAGNIE & SLAVERNIJ


Op woensdag 6 december 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. Kring Historia een lezing met dr. Wim De Winter (KU Leuven en UGent) over de Oostendse compagnie, inclusief de vraag of er betrokkenheid was bij slavernij. De activiteit zal te Leuven plaatsvinden in aula Bouckaert (ILT 00.176), start om 19u00 en eindigt om 20u30. Nadien is er de gelegenheid om na te praten op café.

.


Thema


De Oostendse Compagnie (GIC) werd in 1722 opgericht om vanuit de Oostenrijkse Nederlanden handel te drijven in de Indische Oceaan, naar het voorbeeld van andere Europese handelscompagnieën. Hoewel deze onderneming in Azië slechts  een 12-tal jaar stand hield,  stichtte men handelsnederzettingen in Zuid- en Noord Indië en betrok men een handelspost in Kanton. Dr. Wim De Winter bespreekt tijdens de lezing hoe de interculturele voorwaarden en omstandigheden van hun Aziatische interacties een vaak ongekende geschiedenis vormden tussen kosmopolitisme en conflict, met bijzondere aandacht voor lokale tussenpersonen, inwoners en arbeiders.

 


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Spreker


Dr. Wim De Winter studeerde geschiedenis aan de UGent, waar hij in 2021 een doctoraat verdedigde over de Oostendse compagnie. Sindsdien werkt hij als postdoctoraat onderzoeker aan de KU Leuven en als gastprofessor aan de UGent. Daar doceert hij o.a. over de geschiedenis van interculturele contacten, de historische antropologie van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd en  perspectieven op wereldgeschiedenis.