Webinar Individualisme in de Russische literatuur


WEBINAR INDIVIDUALISME IN DE RUSSISCHE LITERATUUR


Op woensdag 4 oktober 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. Calesa en Most een webinar over individualisme in de Russische literatuur met dr. Sander Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen). De activiteit zal online plaatsvinden en vangt aan om 20 uur.

.


Thema


Dr. Sander Brouwer zal ingaan op hoe de Russische literatuur reflecteert over individualistische waarden in de Russische cultuur. Aan de hand van een brede en maatschappelijk gecontextualiseerde lezing van de Russische literatuur nuanceert hij het beeld dat deze waarden afwezig zouden zijn.

 


Inschrijven


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag van het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Spreker


Dr. Sander Brouwer is oud-docent Russische literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij lesgaf in de opleiding Europese talen en culturen. Hij heeft gepubliceerd over Russische literatuur van de zeventiende eeuw tot de eenentwintigste eeuw en vertaalde onder meer enkele werken van Avvakoem, Voznesenski en Tsjaadajev. Hij is tevens al enkele jaren een regelmatige spreker in de langlopende lezingenreeks “Spraakmakende boeken” van de Rijksuniversiteit Groningen.