Video Ifese Lezingenreeks Constitutionalisme in de Nederlanden


Ifese Lezingenreeks constitutionalisme in de Nederlanden


Het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) lanceerde vorig jaar een lezingenreeks over het constitutionalisme in de Nederlanden. Daarin wordt de politieke en institutionele geschiedenis van de Nederlanden toegelicht.

De huidige publiekrechtelijke instituties zijn gegroeid in een lang historisch proces waarin de politieke macht door middel van vallen en opstaan op een specifieke wijze verdeeld werd over verschillende beleidsniveaus en staatsmachten en ingeperkt door bevoegdheidsregels, beslissingsprocedures en individuele rechten. De grondslagen daarvan kunnen we in onze streken terugvinden in o.a. de stadsrechten, de Keure van Kortenberg, de Vrede van Fexhe, de Blijde Inkomst en de Belgische Revolutie.


1. Middeleeuws constitutionalisme | Evenementomschrijving


2. Justitiehoven en de mach in het ancien régime | Evenementomschrijving


3. Constitutionele identiteit Oostenrijkse Nederlanden | Evenementomschrijving