Lezing Justitiehoven en de macht in het Ancien Regime


LEZING JUSTITIEHOVEN EN DE MACHT


Op dinsdag 24 oktober 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. LVSV Gent een lezing met prof. dr. Alain Wijffels (KU Leuven) over het thema: “Politiek en propaganda: Justitie als uitstalkast van behoorlijk bestuur in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd”. De activiteit behoort tot de lezingenreeks over constitutionalisme in de Nederlanden. Ze zal te Gent plaatsvinden (locatie: Auditorium F, Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent), start om 19u en eindigt om 20u30. Nadien is er de gelegenheid om na te praten op café.

 


Thema


In de late Middeleeuwen volstond het niet naar de gratie van God, wettige erfopvolging, of een plechtige afspraak met het volk te verwijzen om de legitimiteit van het beleid te verantwoorden. Politieke legitimiteit moest ook voortdurend door de efficiëntie én de rechtvaardigheid van het beleid waargemaakt worden. « Justitie » was dan ook in de laat-middeleeuwse theoriën over politieke macht een centraal thema, en het werd zo ook naar een breder publiek uitgedragen. De geïnstitutionaliseerde uitdrukking van die Justitie was de vorstelijke rechtspraak, vandaar de opkomst en de uitstraling van de hogere vorstelijke rechtbanken, zoals de Grote Raad in onze gewesten.

 


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot ons hoofd onderzoek Max De Schryver (max.deschryver@ifese.be).

 


Spreker


Prof. dr. Alain Wijffels studeerde filosofie, rechten, kerkelijk recht, Romeins recht, criminologie en geschiedenis. Hij behaalde zijn licentiaat in de rechten aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam en schreef een doctoraat aan de Universiteit te Cambridge. Hij was actief als internationaal onderzoeker in onder andere Italië, Duitsland en Engeland. Op dit ogenblik heeft hij aanstellingen bij de KULeuven, de UCL, Rijsel-2 en Leiden waar hij verschillende vakken doceert die verband houden met rechtsgeschiedenis en rechtsvergelijking. Zijn onderzoek focust op vergelijkende rechtsgeschiedenis waarbij hij verbanden en structuren bestudeert uit de West-Europese rechtstradities.