Ifese Workshop 25 augustus 2023

IFESE WORKSHOP 25  augustus 2023

Op vrijdag 25 augustus 2023 vond een Ifese Workshop plaats te Leuven. De volgende topics werden besproken:

  • “De ontwikkeling van het waarheidsbeginsel in het burgerlijk procesrecht”
    Drs. Max De Schryver (rechten, UGent)
  • “Waterstof in het federale België”
    Dr. Simon Vanhove (rechten, KU Leuven)
  • “Constitutionele beperkingen op overheidsschuld – Bijzondere financieringswet, samenwerkingsakkoorden 13 december 2013 en 22 mei 2014 en KB 23 mei 2018”

  • “Twee bijzondere vraagstukken in het privaatrecht”
    Drs. Pieter Daem (rechten, KU Leuven)