Ifese Workshop 25 augustus 2023


IFESE WORKSHOP 25  augustus 2023

Op vrijdag 25 augustus 2023 vond een Ifese Workshop plaats te Leuven. De volgende topics werden besproken:

 • “De ontwikkeling van het waarheidsbeginsel in het burgerlijk procesrecht”
  Drs. Max De Schryver (rechten, UGent)
 • “Waterstof in het federale België”
  Dr. Simon Vanhove (rechten, KU Leuven)
 • “Constitutionele beperkingen op overheidsschuld – Bijzondere financieringswet, samenwerkingsakkoorden 13 december 2013 en 22 mei 2014 en KB 23 mei 2018”
  Drs. Jitte Akkermans (rechten, KU Leuven)

 • “Twee bijzondere vraagstukken in het privaatrecht”
  Drs. Pieter Daem (rechten, KU Leuven)