Webinar Mensenrechten


WEBINAR MENSENRECHTEN


Op zaterdag 7 oktober 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. Amsab – Instituut voor Sociale Geschiedenis een webinar over mensenrechten. De activiteit zal online plaatsvinden en vangt aan om 14u. De activiteit is erkend als een beroepsopleiding bij de Orde van Vlaamse Balies voor twee punten.

.


Programma


14.00u – 14.10u: Welkomstwoord

14.10u – 14.55u: Prof. dr. Catherine Van de Heyning (UAntwerpen) over ‘Privacy en Veiligheid: een debat over rechten ergens tussen de politiestaat en het Wilde Westen’

14.55u – 15.40u: Dr. Deborah Casalin (UAntwerpen) over ‘Mensenrechten en klimaatontheemding/-migratie’

15.40u – 16.00u: Panel o.b.v. drs. Jitte Akkermans (KU Leuven)

.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier. De ingeschrevenen zullen de dag voor het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Sprekers


Prof. dr. Catherine Van de Heyning behaalde een master rechten aan de UAntwerpen in 2006, een LL.M. in ‘Human rights and international law’ aan de UCL in 2007 en een doctoraat in de rechtsgeleerdheid aan de UAntwerpen in 2011. Aan die laatste universiteit is ze thans verbonden aan de onderzoeksgroep overheid en recht en doceert ze o.a. het vak ‘European Fundamental Rights Law’. Daarnaast is ze eveneens substituut-procureur des Konings bij het Openbaar Ministerie, lid van de raad van bestuur Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens en expert bij het Advisory Committee of the Human Rights Council of the United Nations.

Dr. Deborah Casalin behaalde een bachelor in de rechten aan de Nelson Mandela University in 2006, een master in de rechten aan de Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights in 2009, een master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel in 2017 en een doctoraat in de rechtsgeleerdheid in 2022. Aan de UAntwerpen is ze als postdoctorale onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Recht en Ontwikkeling en doceert ze het vak ‘Global Legal Systems’. Daarnaast is ze assistent editor van het Journal of Internal Displacement en is ze geassocieerd met het RLI Internal Displacement Research Programme en Nelson Mandela University.