Webinar Openbare Orde


WEBINAR OPENBARE ORDE


Op vrijdag 13 oktober 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over de openbare orde in het Belgische recht met prof. dr. Ludo Cornelis (VUB) en dr. Frédéric Dupon (UAntwerpen). De activiteit zal online plaatsvinden en vangt aan om 19u. De activiteit is erkend als een beroepsopleiding bij de Orde van Vlaamse Balies voor twee punten

 


Thema


Een regel van openbare orde wordt in het Belgische recht door het Hof van Cassatie geïnterpreteerd als een regel “die de essentiële belangen van de Staat of van de gemeenschap raakt, of die in het privaatrecht de juridische grondslagen vastlegt waarop de economische of morele orde rust”. Over de invulling van de openbare orde in het privaatrecht bestaat weliswaar discussie. Volgens sommigen schiet de door het Hof van Cassatie gegeven interpretatie tekort. De openbare orde zou veel ruimer moeten worden geïnterpreteerd. Het vormt het geheel van huidige heersende maatschappelijke normen, waarden, doelstellingen en behoeften die de rechter in rekening moet nemen bij de toepassing van bestaande rechtsnormen. Daarnaast biedt de invulling van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht even goed voer voor discussie. Deze rechtsfiguur speelt daar namelijk een belangrijke rol bij het afbakenen van het takenpakket van de rechter.

 


Programma


19.00u – 19.05u Welkomstwoord

19.05u – 19.50u Prof. dr. Ludo Cornelis (Vrije Universiteit Brussel).

19.50u – 20.35u Dr. Frédéric Dupon (Universiteit Antwerpen).

20.35u – 20.50u Panelgesprek gemodereerd door drs. Max De Schryver (Universiteit Gent)

20.50u – 21.00u Vragenronde

 


Inschrijven


Het webinar is erkend bij de OVB voor 2 punten permanente vorming. Deelnemers die zich willen inschrijven voor dit webinar in het kader van de permanente vorming bij de OVB kunnen dat doen via onze partner (Gandaius Academy) via deze link. Andere deelnemers kunnen zich voor dit webinar inschrijven via dit formulier.

Alle ingeschrevenen zullen de dag voor het webinar een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot ons hoofd onderzoek Max De Schryver (max.deschryver@ifese.be).

 


Sprekers


Prof. dr. Ludo Cornelis studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Aan deze universiteit behaalde hij nadien een postgraduaat in het economisch recht evenals een doctoraat in de rechten met een proefschrift over de civielrechtelijke aansprakelijkheid. Hij doceerde verschillende vakken aan de VUB waaronder verbintenissenrecht, bijzondere vraagstukken van het verbintenissenrecht, deontologie van de juridische beroepen en aansprakelijkheid in ondernemingsverband. Professor Cornelis werd tevens lid van de Brusselse balie. Momenteel is hij actief als counsel bij het advocatenkantoor Eubelius. Hij legt zich in zijn praktijk toe op het vennootschapsrecht, het economische recht, het contractueel en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Hij publiceerde tevens verschillende juridische werken, waaronder een boek over de openbare orde.

Dr. Frédéric Dupon behaalde een master in de oude geschiedenis, internationale betrekkingen en rechten. Hij was actief als doctoraatsstudent aan de Universiteit Antwerpen waarna hij promoveerde tot doctor in de rechten met een proefschrift over de rol en betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht. Thans is Frédéric actief als advocaat bij Agio Legal. Zijn praktijk focust zich op het burgerlijk recht en het handels- en economisch recht.