Lezing Wittgenstein & De Wiener Kreis


LEZING WITTGENSTEIN & DE WIENER KREIS 


Op maandag 20 februari 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. de Kring Moraal en Filosofie (KMF) een tweespraak over Wittgensteins invloed op en verhouding met de filosofen van de Wiener Kreis (‘Weense Kring’) tijdens het interbellum. De tweespraak behoort tot de lezingenreeks over het Weens interbellum. Ze heeft als gastlezers dr. Fons Dewulf (KU Leuven) en dr. Wim Vanrie (UGent), met moderatie door em. prof. dr. Jean Paul Van Bendegem (VUB) en zal in het auditorium Jan Broeckx (Blandijnberg 2, Gent) plaatsvinden, starten om 19u30 en eindigen om 21u30. Er is nadien de gelegenheid om na te praten op café.

.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot ons hoofd educatie Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Spreker


Dr. Fons Dewulf is postdoctoraal assistent aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie van de KU Leuven. Daar onderzoekt hij de opkomst van de analytische wetenschapsfilosofie als een onafhankelijke subdiscipline van de professionele filosofie en de impact van deze opkomst op de methoden en doelstellingen van de wetenschapsfilosofie alsook op haar relatie tot de wetenschappen en de samenleving. Dr. Dewulf behaalde zijn doctoraat aan de UGent met een proefschrift getiteld ‘A Genealogy of Scientific Explanation, The Emergence of the Covering-Law Model at the Intersection of German Historical and Scientific Philosophy’.
Dr. Wim Vanrie is FWO postdoctoraal onderzoeker aan het Centrum voor Geschiedenis van de Filosofie en Continentale Filosofie (HICO) van de Universiteit Gent. Zijn belangrijkste onderzoeksthema’s zijn de geschiedenis van analytische filosofie en de epistemologie. Hij is vooral geïnteresseerd in de vraag hoe filosofische opvattingen over logica zich ontwikkelden en transformeerden tijdens de vroege geschiedenis van de analytische filosofie in het werk van filosofen als Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap en W.V.O. Quine. Dr. Vanrie promoveerde op een proefschrift getiteld ‘Logical categories, signs, and elucidation in Frege’.

Em. prof. dr. Jean Paul Van Bendegem is filosoof, wiskundige en was tot voor kort buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij promoveerde in 1983 aan de Universiteit Gent met een proefschrift over de mogelijkheid van een eindige, empirische wiskunde. Aan de VUB richtte hij het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie op waar hij zowel onderzoek verrichte in de filosofie van de wetenschap, de (filosofie van de) logica als de filosofie van de wiskunde (in het bijzonder met oog op het finitisme en de wiskundige praktijk). Prof. Van Bendegem is eveneens auteur van veschillende boeken voor het brede publiek, zoals ‘De vrolijke atheïst’ (2012), ‘Verdwaalde stad – filosoferen langs straten en pleinen’ (2017), ‘Doordenken over dooddoeners’ (2019) met Ignaas Devisch, ‘Wijs, grijs en puber’ (2020) en laatst ‘Geraas en geruis’ (2022).