Ifese Studiedag Democratie (2de ed.)


IFESE STUDIEDAG DEMOCRATIE (2de. ed)


Op zaterdag 29 oktober 2022 vindt tussen 14.00 uur en 16.50 uur de tweede studiedag over democratie plaats te Leuven in lokaal MSI1 00.08. De studiedag focust zich op de verhouding tussen democratie en recht en wordt georganiseerd door het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. Minos Leuven.


Programma


14.00u – 14.10u: Welkomstwoord

14.10u – 15.00u: Em. prof. dr. Herman De Dijn (KU Leuven) over Spinoza

15.15u – 16.05u: Em. prof. dr. Fernand Tanghe (UAntwerpen) over Tocqueville

16.20u – 16.50u: Panel met beide sprekers


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze studiedag via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot ons hoofd educatie Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

.


Sprekers


Em. prof. dr. Herman De Dijn behaalde zijn licentie (1965) en doctoraat in de filosofie (1971) in de filosofie aan de KU Leuven. Nadien was hij twee jaar postdoctoraal medewerker aan de University of Cambridge (Verenigd Koninkrijk). Vervolgens keerde hij terug naar de KU Leuven waar hij reeds in 1979 tot gewoon hoogleraar werd benoemd. Zijn onderwijstaken focusten op de geschiedenis van de moderne filosofie. Als gastprofessor gaf hij o.a. les aan Kansai University (Japan), Universidad de Monterrey (Mexico) en University of Stellenbosch (Zuid-Afrika). In zijn onderzoek heeft hij een bijzondere aandacht voor de werken van Spinoza en Hume. Professor De Dijn bekleedde om die reden dan ook de Spinozaleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam.

Em. prof. dr. Fernand Tanghe is professor emeritus aan de Universiteit Antwerpen. Hij werd doctor in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1971 en voegde daar in 1973 een licentie in de wijsbegeerte aan toe van de Université Catholique de Louvain met een proefschrift over Spinoza. In de daaropvolgende jaren zou hij als monitor optreden bij wijsgerige vakken aan de KU Leuven terwijl hij werkte aan zijn wetenschappelijke doctoraat in de rechtsgeleerdheid over marxistische rechtstheorie. In die periode studeerde hij eveneens aan de Sorbonne, de Ecole Pratique des Hautes Etudes en nam hij deel aan het seminarie van Michel Foucault aan de UCL. Aansluitend werkte hij als onderzoeker bij het Istituto Europeo te Firenze en de Université Saint-Louis te Brussel en doceerde hij rechtsfilosofie aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg en de Universiteit Antwerpen.