Lezing Karl Popper


LEZING ‘KARL POPPER’


Op maandag 30 oktober 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. LVSV Brussel een lezing met prof. dr. Jan Heylen (KU Leuven) over Karl Poppers wetenschapsfilosofie. De activiteit behoort tot de lezingenreeks over het Weens interbellum. Ze zal op de Campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) plaatsvinden (lokaal I.0.02), start om 19u30 en eindigt om 21u30. Nadien is er de gelegenheid om na te praten op café.

 


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot ons hoofd educatie Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).

 


Spreker


Prof. dr. Jan Heylen is hoofddocent wetenschapsfilosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.  Daar doceert hij vakken over analytische wijsbegeerte, logica, epistemologie en wetenschapsfilosofie. Zijn onderzoek is onder meer gericht op problemen en argumenten rond het begrip (on)kenbaarheid. Daarnaast is prof. Heylen actief als hoofdredacteur van het wetenschappelijk tijdschrift ‘Logique et Analyse’ van het Nationaal Centrum voor Navorsingen in de Logica (NCNL).