Ifese Studiedag De Verlichting (4de ed.)


IFESE STUDIEDAG DE VERLICHTING (4de ed.)


Op zaterdag 2 maart 2024 vindt tussen 13.55 en 17.25 uur de vierde studiedag over De Verlichting plaats te Gent. De studiedag bestaat uit drie lezingen en focust zich op de bijdrage van verlichtingsfilosofen aan het morele denken.


Programma


13.55u – 14.00u: Welkomstwoord

14.00u – 14.40u: Prof. dr. Eric Schliesser (Universiteit van Amsterdam) over ‘Adam Smiths moraalfilosofie’

14.40u – 14.50u: Q&A met de andere sprekers

14.50u – 15.00u: Q&A met het publiek

15.00u-15.10u: koffiepauze

15.10u – 15.50u: Prof. dr. Willem Lemmens (Universiteit Antwerpen) over ‘David Hume’s moraalfilosofie’

15.50u – 16.00u: Q&A met de andere sprekers

16.00u – 16.10u: Q&A met het publiek

16.10u – 16.20u: koffiepauze

16.20u – 17.00u: drs. Levi Haeck (Universiteit Gent) over ‘Immanuel Kants moraalfilosofie’

17.00u – 17.10u: Q&A met de andere sprekers

17.10u – 17.20u: Q&A met het publiek

17.20u – 17.25u: Slotwoord


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze studiedag via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot ons hoofd educatie Vincent Vincke (vincent.vincke@ifese.be).


Sprekers


Prof. dr. Eric Schliesser is hoogleraar politicologie aan de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij promoveerde in 2002 aan de University of Chicago met een proefschrift getiteld Indispensable Hume: from Isaac Newton’s Natural Philosophy to Adam Smith’s “Science of Man”, waarna hij hoofddocent werd aan, onder meer, de Universiteit Leiden en de Universiteit Gent. In zijn onderzoek legt Professor Schliesser zich toe op een breed scala van onderwerpen, gaande van de economische statistieken van het klassieke Babylonië, de geschiedenis van de natuurwetenschappen, vergeten feministen (zowel mannen als vrouwen) uit de 18e eeuw, politieke theorie en haar geschiedenis, en de veronderstellingen van wiskundige economie. Vanuit een interesse naar de invloed van Chicago Economics, is zijn onderzoeksrichting steeds meer naar de methodologie en politieke rol van economen als experts gegaan. Hiernaast houdt Professor Schliesser de blog Digressions&Impressions bij, alsook de groepsblog Bijnaderinzien.

Prof. dr. Willem Lemmens is gewoon hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen, waar hij onder meer de vakken ‘Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte’ en ‘Ethiek’ doceert. Hij is er tevens voorzitter van het Centrum Pieter Gillis dat zich inzet voor actief pluralisme en hierbij een pleidooi houdt voor een ‘dialectiek van de secularisering’. Daarnaast is professor Lemmens eveneens een van de titularissen van het onderzoeksseminarie ‘History of Early Modern Philosophy’ in het kader van de ‘InterUniversity Research Master in Philosophy’ (UGent, UAntwerpen en VUB). Onder zijn publicaties kent men zowel werken en artikels over Hume (‘Sweden is Still a Kingdom’: convention and political authority in Hume’s history of England’ (2015), ‘Hume, Rousseau en de kwetsbaarheid van vriendschap’ (2013), ‘Beyond the calm sunshine of the mind: Hume on religion and morality’ (2012)), Spinoza (‘Verlichtingsfilosoof of verlichte wijze? Spinoza en de kunst van het leven’ (2015), Spinoza on ceremonial observances and the moral function of religion (2010)), evenals de filosofie van de religie en de euthanasiekwestie.

Drs. Levi Haeck is als predoctoraal onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) verbonden aan het Centrum voor Geschiedenis van de Filosofie en Continentale Filosofie (HICO) aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek (dossiernummer 1132621N) gaat over de manier waarop de oordeelsstructuren van het denken de structuur van de empirische werkelijkheid bepalen, en over de manier waarop we over deze bepaling iets te weten kunnen komen. Hij gaat hiervoor te rade bij Immanuel Kant en diens ‘transcendentale logica’.