Lezing Vermogensbelasting


LEZING VERMOGENSBELASTING


Op dinsdag 7 november 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. VRG Gent en VEK Investment Club een lezing met prof. dr. Mark Delanote (UGent) en prof. dr. Pieter Van Rymenant (UGent) over vermogensbelasting. De activiteit zal  plaatsvinden in Auditorium C (Campus Aula – Universiteit Gent – Universiteitstraat 4, 9000 Gent), start om 20u en eindigt om 22u. Nadien is er de gelegenheid om na te praten tijdens een een receptie. De activiteit is erkend als een beroepsopleiding bij de Orde van Vlaamse Balies voor twee punten

.


Programma


20.00u – 20.05u Inleiding

20.05u – 20.45u Prof. dr. Mark Delanote (UGent) over vermogens(inkomsten)belastingen in binnen- en buitenland

20.45u – 21.25u Prof. dr. Pieter Van Rymenant (UGent) over economische effecten van vermogensbelastingen

21.25u – 21.45u Panelgesprek onder begeleiding van drs. Jitte Akkermans (KU Leuven)

21.45u – 22.00u Vragenronde

.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Sprekers


Prof. dr. Mark Delanote behaalde een licentiaat in de rechten in 2001, het fiscaal recht in 2002, het vennootschapsrecht in 2002 en het sociaal recht in 2006. Vier jaar later verdedigde hij eveneens zijn doctoraal proefschrift over het fiscaal invorderingsrecht. Vervolgens doceerde hij aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2013 is hij verbonden aan het Instituut voor Belastingrecht van de UGent. Aan deze universiteit doceert hij over fiscale procedures en registratie- en successierechten. Professor Delanote werd in 2021 door de minister van financiën benoemd als coördinator voor een bredere fiscale hervorming. Hij is eveneens advocaat en lid van de Hoge Raad van Financiën.

Prof. dr. Pieter Van Rymenant behaalde een master toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen in 2013 en  een voortgezette master in de economische wetenschappen aan de KU Leuven in 2014. Vervolgens behaalde hij met steun van het FWO een doctoraat in de economie met een proefschrift over de macro-economische, verdelings- en welvaartseffecten van successierechten. Thans is hij verbonden aan de vakgroep economie van de faculteit economie en bedrijfswetenschappen van de UGent, waar hij als gastprofessor doceert over de economische aspecten van belastingrecht.