Lezing Humanisme


LEZING HUMANISME


Op dinsdag 14 november 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) i.s.m. CDS Leuven en Kring Babylon een lezing met prof. dr. Ide François (KU Leuven) over Italiaans humanisme getiteld ‘Ad fontes! Het Italiaanse humanisme in vogelvlucht’. De lezing behoort tot de lezingenreeks over het Christelijk denken. De activiteit zal in aula 01.28 van het Mgr. Sencie-Instituut (Erasmusplein 2 , 3000 Leuven) plaatsvinden, start om 19u en eindigt om 20u30. Nadien is er de gelegenheid om na te praten op café.

.


Lezing


In deze lezing richten we onze blik op het Italiaanse humanisme van de 14e en 15e eeuw. We stellen ons eerst de vraag wat deze beweging precies inhield en hoe deze in de toenmalige context kon ontstaan. Na een overzicht van de belangrijkste humanistische centra, concentreren we ons op twee steden, Firenze en Rome, waar het humanisme op verschillende wijzen gedijde. De voornaamste kenmerken, kernbegrippen en hoofdpersonages van de beweging komen hierbij aan bod. Tot slot bekijken we hoe het Italiaanse humanisme zijn weg vond ten noorden van de Alpen en de denkers daar beïnvloedde.

.


Inschrijving


U kan zich inschrijven voor deze lezing via dit formulier. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

.


Sprekers


Prof. dr. Ide François behaalde een master in de klassieke talen aan de KU Leuven. Vervolgens promoveerde ze aan diezelfde universiteit op een proefschrift over Francesco Filelfo, een vijftiende-eeuwse Italiaanse humanist. Nadien werkte ze als postdoctoraal onderzoeker aan de Université catholique de Louvain en de KU Leuven. Thans is professor François verbonden aan de Onderzoeksgroep Latijnse Literatuur van de letterenfaculteit van de KU Leuven. Daar doceert ze verschillende vakken met betrekking tot de Latijnse taal- en letterkunde.